Home / Horoskop / Bricjàpi mè uljè ngritjè, Dàshi i fàvorizuàr mè pàràtè/ Horoskopi i vitit 2022 pèr tè gjithà shènjàt

Bricjàpi mè uljè ngritjè, Dàshi i fàvorizuàr mè pàràtè/ Horoskopi i vitit 2022 pèr tè gjithà shènjàt

DÀSHI

Horoskopi i Dàshit 2022 bàzuàr në Àstrologjinë Vèdikè zbulon sè plànèti Màrs do të hyjë në shènjën è zodiàkut Shigjètàri në gjysmën è fundit të muàjit, prà më 16 jànàr, gjë që do të rèzultojë è fàvorshmè ngà pikëpàmjà finànciàrè. Ky trànzit do të provojë të sjèllë një vàlë rèzultàtèsh pozitivè në jètën è vèndàsvè të Dàshit. Kàlimi i Jupitèrit në shènjën è tij Pèshqit më 13 prill do t’ju ndihmojë të kèni suksès në përpjèkjèt tuàjà àkàdèmikè. Mèqènësè plànèti Sàturn është i prànishëm në shtëpinë tuàj të dhjètë për pjèsën më të màdhè të këtij viti, do t’ju duhèt të punoni më shumë sè më pàrë për të àrritur suksès.

Fillimi i vitit 2022 mund të sjèllë disà sfidà në jètën è të dàshuruàrvè të kësàj shènjè të zodiàkut sipàs Horoskopit Vjètor 2022. Lidhjà è Sàturnit dhè Mërkurit ngà fillimi i vitit 2022 dèri në màrs mund të ftojë problèmè të voglà shëndètësorè. Ju mund të vuàni ngà problèmèt që lidhèn mè trètjèn si pàsojë è trànzitit të Màrsit tè Pèshqit ngà mèsi i màjit dèri në gusht. Ju duhèt të mèrrni màsà pàràpràkè të vèçàntà dhè të mbàni një skèdë në diètën tuàj. Mè Màrsin që është në shènjën tuàj dhè àspèktimi i shtëpisë së kàtërt dèri më 10 gusht dhè më pàs kàlimi në shtëpinë è dytë do të ndikojë shumë në jètën tuàj fàmiljàrè.

DÈMI

Sipàs Horoskopit të Dèmit 2022, vèndàsit jànë të dètyruàr të àrrijnë rèzultàtè mèsàtàrè në àspèktè të ndryshmè të jètës këtë vit. Mè kàlimin è Màrsit në 16 jànàr në Shigjètàr, fàti do t’ju fàvorizojë në àspèktèt kryèsorè të jètës tuàj. Do të kèni rèzultàtè të fàvorshmè në fushën è kàrrièrës dhè jètà juàj profèsionàlè do të lulëzojë. Gjithàshtu, mè Sàturnin të vèndosur në shtëpinë è dhjètë ngà shènjà juàj, do të lindin burimè të shumtà të àrdhuràsh. Mè disà lëvizjè plànètàrè që ndodhin në prill, do të jèni në gjèndjè të grumbulloni pàsuri dhè pàrà. Mègjithàtë, disà uljè dhè ngritjè do të shihèn në kushtèt tuàjà finànciàrè midis gushtit dhè tètorit të këtij viti, siç pàràshikohèt ngà Horoskopi Vjètor 2022. Mè kàlimin è Jupitèr Guru në shtëpinë è njëmbëdhjètë në Pèshqit ngà shènjà juàj ngà prilli, do të shpènzoni mè bollëk për nèvojàt dhè dëshiràt tuàjà. Gjithàshtu, ju mund të krijoni màrrëdhëniè të mirà mè oficèrët tuàj të làrtë. Trè muàjt è fundit të 2022, tètori, nëntori dhè dhjètori do të rèzultojnë të fàvorshëm për fëmijët tuàj.

BINJÀKÈT

Sipàs Horoskopit të Binjàkëvè 2022 bàzuàr në pàrimèt è Àstrologjisë Vèdikè, lëvizjà plànètàrè sugjèron disà sfidà dhè mundësi që vijnë në rrugën è vèndàsvè të Binjàkëvè. Sàturni në shènjën è tij në shtëpinë è tètë ngà jànàri dèri në màrs mund të pësojë humbjè finànciàrè, si dhè sfidà dhè vuàjtjè shëndètësorè. Kjo mund të provojë të jètë një kohë tèstimi për vèndàsit è shènjës së zodiàkut Binjàk. Ngà mèsi i shkurtit (17 shkurt) dèri në prill, ju mund të vuàni ngà disà problèmè shëndètësorè si àciditèti, dhimbjè kyçèsh, kollë è ftohtë ètj.

ure>

Sidoqoftë, kàlimi i Ràhut në shtëpinë è njëmbëdhjètë pàs mèsit të prillit mund të sjèllë disà ndryshimè pozitivè në jètën è vèndàsvè të Binjàkëvè. Kohà do të jètë fàtàlè për studèntët, pàsi për shkàk të kàlimit të Jupitèrit në Pèshqit dhè shtëpinë è dhjètë, studèntët do të àrrijnë rèzultàtèt è dëshiruàrà në jètën è tyrè àkàdèmikè midis prillit dhè korrikut. Mègjithàtë, pàs 27 prillit, Sàturni në shtëpinë è nëntë ngà shènjà juàj mund të trègojë sè studèntët që përgàtitèn për provimè konkurruèsè duhèt të prèsin më shumë për të àrritur suksès. Për profèsionistët, punëkërkuèsit do të kènë mundësinë è dëshiruàr si rèzultàt i kàlimit të Màrsit në shtëpinë è dhjètë, të njëmbëdhjètë dhè të dymbëdhjètë ngà shènjà juàj midis màjit dhè gushtit.

GÀFORRJÀ

Pàràshikimèt për Horoskopin è Gàforrès 2022 thonë sè prànià è Sàturnit në shtëpinë tuàj të shtàtë në fillim të këtij viti mund të sjèllë disà problèmè në jètë. Por mè kàlimin è Màrsit në Shigjètàr më 16 jànàr, nivèli juàj i bèsimit do të rritèt dhè do të jèni në gjèndjè të shpëtoni ngà disà problèmè mènjëhèrë. Mègjithàtë, Màrsi në shtëpinë è kohës së lirë dhè lumturisë mund të shkàktojë problèmè shëndètësorè për nënën tuàj. Pràndàj, kujdèsuni mirë për të dhè kujdèsuni për àtë që hà dhè pi.

Pàs kësàj, në prill do të ndodhin shumë trànzitè dhè lëvizjè plànètàrè. Kàlimi i Sàturnit në shènjën è zodiàkut të Ujorit ngà fundi i prillit dèri në mès të korrikut do të ndikojë shumë në jètën tuàj finànciàrè, pàs së cilës kohà ngà prilli dèri në gusht do të jètë è frytshmè. Situàtàt do të përmirësohèn pàs kàlimit të plànètit Jupitèr në shtëpinë è nëntë ngà shènjà juàj gjàtë mèsit të prillit. Pàs kësàj, trànziti i Ràhu në Dàshi do të krijojë disà mundësi punësimi, të cilàt do t’i ndihmojnë vèndàsit të fitojnë një pàsuri të mirë dèri në shtàtor. Në pèriudhën qèrshor-korrik, Màrsi do të hyjë në Dàshi dhè do të àspèktojë plotësisht shènjën tuàj të zodiàkut, si rèzultàt i së cilës do të mund të hiqni qàfè nègàtivitètin në jètën bàshkëshortorè.

LUÀNI

Mè kàlimin è zotit të shènjës Dièll në shtëpinë è pèstë në fillim të vitit, kushtèt finànciàrè do të përmirësohèn. Trànziti i Màrsit ngà fundi i jànàrit dèri në màrs do të përmirësojë në màsë të màdhè shëndètin è fëmijës suàj. Màrsi në shtëpinë è gjàshtë ngà shènjà juàj më 26 shkurt, ndërsà àspèktoni shtëpinë è fàtit dhè fàtit do të kètë suksès të màdh në jètën tuàj profèsionàlè. Sidoqoftë, vèndàsit sugjèrohèn të qëndrojnë pàk vigjilèntë në muàjt shkurt dhè prill pàsi lidhjèt dhè lëvizjèt plànètàrè mund të rèzultojnë të pàfàvorshmè.

Muàji Prill do të jètë plot mè ndodhi të pàpriturà për vèndàsit è Luànit. Trànziti plànètàr i Ràhut në Dàshi më 12 Prill, prà shtëpià è nëntë ngà shènjà juàj mund të shkàktojë disà problèmè shëndètësorè, ndàj bëni kujdès. Jupitèri në Pèshqit ngà 13 Prilli dèri në Gusht, ndërsà àspèkton plotësisht shtëpinë è pèstë do të jètë mè fàt për vèndàsit è Luànit. Si rèzultàt, studèntët që ndjèkin àrsimin è mèsëm do të kènë suksèsin è dëshiruàr në përpjèkjèt è tyrè àkàdèmikè. Pàs kësàj, Ràhu në Dàshi pàs 12 Prillit mund të çojë në një màrrëdhëniè të mirë profèsionàlè mè të moshuàrit dhè shèfin tuàj. Kjo do të ndikojë drèjtpërdrèjt në rèputàcionin tuàj në punë dhè mund të rrisë mundësinë è àrritjès së një promovimi osè rritjèjè. Midis prillit dhè shtàtorit, çiftèt è màrtuàrà do të kàpërcèjnë problèmèt è tyrè màrtèsorè dhè mund të plànifikojnë të shkojnë në një udhëtim mè bàshkëshortin è tyrè. Màrsi që kàlon në Dèmi midis 10 gushtit dhè tètorit do të ndihmojë në fitimin è fàvorit të fàtit dhè fàtit.

VIRGJÈRÈSHÀ

Sipàs Horoskopit të Virgjërèshës 2022, vèndàsit è Virgjërèshës do të gëzojnë pàsuri të màdhè dhè prospèritèt finànciàr në fillim të vitit 2022 si rèzultàt i Màrsit në Shigjètàr në muàjin Jànàr. Mègjithàtë, gjëràt mund të shkojnë drèjt grèminës shëndètësorè, pàsi mund të vuàjnë ngà problèmè të voglà shëndètësorè. Muàji Prill, Qèrshor dhè Shtàtor dukèn të pàfàvorshëm, por èdhè shqètësuès ngà pikëpàmjà shëndètësorè. Trànziti i Màrsit në Bricjàp dhè shtëpià è pèstë ngà shènjà juàj ngà 26 shkurti do të çojë në rèzultàtè àkàdèmikè optimistè për vèndàsit è Virgjërèshës.

Në fillim të màrsit, lidhjà è kàtër plànètëvè kryèsorë, d.m.th. Sàturni, Màrsi, Mërkuri dhè Vènusi, në shtëpinë è pèstë dhè shènjën è Bricjàpit trègon kushtè të fàvorshmè finànciàrè dhè mund të krijojë burimè të rèjà të àrdhuràsh. Ngà fundi i prillit dèri në mès të korrikut, mè Sàturnin që kàlon në shtëpinë tuàj të gjàshtë në Ujori, mund të përjètoni dàllimè mès jush dhè fàmiljès suàj. Ngà ànà tjètër, kohà midis shtàtorit dhè fundit të dhjètorit mund të jètë shumë è fàvorshmè për studèntët è Virgjërèshës që dëshirojnë të ndjèkin àrsimin dukè shkuàr jàshtë vèndit. Së bàshku mè këtë, mè Mèrkurin që kàlon në Pèshorè, prà në shtëpinë è dytë ngà shènjà juàj në muàjin tètor dhè dukè qëndruàr àtjè dèri në mès të nëntorit, do të përjètoni që màrrëdhënièt mès jush dhè të dàshurit tuàj të bëhèn më të fortà.

PÀSHORJÀ

Sipàs Àstrologjisë Vèdikè, pàràshikimèt è Horoskopit të Pèshorès 2022 zbulojnë sè fillimi i Vitit të Ri 2022 do të sjèllë rèzultàtè të fàvorshmè fizikisht, mèndërisht dhè në àspèktin kàrrièrè, por gjëràt mund të màrrin një kthèsë kur flàsim për biznèsin dhè fàmiljèn. Trànziti i Màrsit tè Shigjètàri në mèsin è jànàrit do të sjèllë rèzultàtè dhè fitimè të fàvorshmè finànciàrè. Sàturni, Màrsi, Mërkuri dhè Vènusi që formojnë Jogën Chàtur Gràhà në fillim të màrsit do të rèzultojnë në suksès finànciàr dhè rrjèdhjè të qètë të pàràvè.

Dukè ècur përpàrà, nësè flàsim për studèntët, àtëhèrë trànzitimi i Jupitèrit tè Pèshqit në muàjin Prill do të rèzultojë mè rèzultàtè prèmtuèsè në fushën è àrsimit. Çdo gjë që lidhèt mè një tokë të huàj, punë osè àrsim do të përmbushèt midis màjit dhè nëntorit. Kàlimi i Màrsit në shtëpinë è kàtërt ngà shènjà juàj më 26 shkurt do të sjèllë rèzultàtè të frytshmè àkàdèmikè për studèntët. Ràhu në Dàshi osè shtëpià è shtàtë ngà shènjà juàj në prill mund të sjèllë ndryshimè të mëdhà në jètën è të dàshuruàrvè, si dhè të vèndàsvè të màrtuàr. Àtà që jànë bèqàrë mund të màrtohèn midis tètorit dhè nëntorit 2022.

ÀKRÈPI

Sipàs Horoskopit të Àkrèpit 2022, Viti i Ri 2022 do të jètë plot mè rèzultàtè të përzièrà për vèndàsit è Àkrèpit. Do të kètë shpènzimè të pànèvojshmè ngà fillimi i vitit 2022 dèri në prill. Gjàtë fundit të muàjit prill, kàlimi i plànètit Sàturn në Ujor do të sjèllë rèzultàtè të përzièrà në kàrrièrën tuàj, në jètën finànciàrè dhè në jètën fàmiljàrè. Kàlimi i Jupitèrit tè Pèshqit gjàtë mèsit të prillit në shtëpinë è pèstë ngà shènjà juàj è zodiàkut do të sjèllë një përmirësim të màdh në kushtèt tuàjà finànciàrè. Shëndèti do të përmirësohèt si rèzultàt i ndryshimit të pozicionit të Ràhu në 12 prill. Sidoqoftë, mund të mbètèni të strèsuàr mèndërisht, gjë që mund të ndikojë në àspèktè të tjèrà të jètës suàj.

Ju do të fitoni një shumë të mirë pàràsh midis màjit dhè shtàtorit si rèzultàt i kushtèvè të fàvorshmè plànètàrè. Kàlimi i Vènusit në shtëpinë è fitimèvè dhè përfitimèvè në muàjin shtàtor do t’ju ndihmojë të àrrini të grumbulloni një shumë të mirë pàràsh. Ngà gushti dèri në tètor, duhèt të kujdèsèni mirë për shëndètin è nënës suàj si dhè për shëndètin è bàshkëshortit tuàj.

Për sà i përkèt jètës së dàshurisë, kàlimi i Sàturnit në shtëpinë è kàtërt dhè i Ujorit gjàtë ditëvè të fundit të prillit mund të shkàktojë dèbàtè dhè grindjè të voglà mès jush dhè të dàshurit tuàj për çështjè të voglà. Sidoqoftë, duhèt t’i bèsoni màrrëdhëniès suàj dhè një kërkimi të bàrdhë për të gjithà çështjèt që mund të çojnë në zënkà të mëdhà. Èdhè mè kàlimin è Vènusit në Virgjërèshë dhè shtëpinë è njëmbëdhjètë dhè Vènusin në një gjèndjè të dobësuàr, ju dhè i dàshuri juàj do të kèni shumë kohë për të kuptuàr njëri-tjètrin dhè për të kàluàr një kohë të mirë midis shtàtorit dhè nëntorit.

SHIGJÈTÀRI

Horoskopi i Shigjètàrit 2022 sipàs Àstrologjisë Vèdikè pàràshikon që viti 2022 do të jètë i fàvorshëm për vèndàsit è Shigjètàrit për sà i përkèt finàncàvè. Gjàtë fillimit të vitit 2022, që është jànàri, plànèti Màrs do të kàlojë në shènjën tuàj të zodiàkut dhè do të ndihmojë në forcimin è kushtèvè tuàjà finànciàrè në një nivèl të càktuàr. Përsà i përkèt àkàdèmikëvè, fillimi i vitit 2022 do të jètë i fàvorshëm për studèntët. Ngà shkurti dèri në qèrshor do të fitoni rèzultàtin è punës tuàj të pàlodhur dhè àtà që përgàtitèn për provimèt konkurruèsè do të ndihèn të àftë të tèjkàlojnë pritshmëritë è tyrè.

Kàlimi i Màrsit në Shigjètàr në fillim të këtij viti mund të çojë në shqètësimè mèndorè dhè strès si dhè àspèkti i Màrsit në shtëpinë è shtàtë mund të çojë në dèbàtè në jètën fàmiljàrè. Dukè folur për jètën tuàj màrtèsorè dhè të dàshurisë, kàlimi i Dièllit në jànàr në Bricjàp dukè krijuàr lidhjè mè Sàturnin në të njëjtën shènjë mund të shkàktojë problèmè dhè kèqkuptimè mès jush dhè të dàshurit tuàj. Ju këshillojmë të kontrolloni fjàlët tuàjà.

Midis prillit dhè qèrshorit, trànziti i Jupitèrit në shènjën è tij Pèshqit mund të ndryshojë tàvolinàt. Ngà qèrshori dèri më 20 korrik, jètà juàj bàshkëshortorè do të pësojë përmirësimè të mëdhà si rèzultàt i të cilàvè do të shijoni lumturinë màrtèsorè gjàtë fàzës së fundit të 2022-shit pàsi plànèti Jupitèr ndodhèt në shtëpinë è kàtërt ngà shènjà juàj. Dukè folur për jètën tuàj profèsionàlè, burimè të rèjà punësimi do të dàlin në dritë ngà nëntori. Për sà i përkèt shëndètit, për shkàk të kàlimit të Vènusit në shtëpinë tuàj të gjàshtë në muàjin qèrshor, duhèt të qëndroni të vètëdijshëm për të kàpur ndonjë sëmundjè të màdhè dèri në tètor.

BRICJÀPI

Sipàs Horoskopit të Bricjàpit 2022 sipàs Àstrologjisë Vèdikè, Viti i Ri 2022 do të rèzultojë i mbushur mè uljè-ngritjè për vèndàsit è Bricjàpit. Vèndosjà è Sàturnit në shènjën è tij gjàtë fillimit të këtij viti rèzulton të jètë è fàvorshmè për finàncàt è kàrrièrës dhè àkàdèmikët tuàj. Mègjithàtë, kàlimi i tij në muàjin prill mund të sjèllë sfidà në àspèktè të ndryshmè të jètës.

Dukè folur për finàncàt, kàlimi i Màrsit në shtëpinë è 12-të ngà shènjà juàj è zodiàkut mund të shkàktojë pèngèsà në grumbullimin è pàràvè. Mègjithàtë, për biznèsmènët dhè trègtàrët, pèriudhà ngà shtàtori dèri në fund të vitit rèzulton è frytshmè. Dukè folur për mbulimin shëndètësor, kàlimi i Sàturnit në Ujor në muàjin Prill mund të shkàktojë problèmè të voglà shëndètësorè. Pràndàj, kujdèsuni mirë për diètën tuàj dhè bëni jogà çdo ditë. Gjithàshtu mos injoroni àsnjë problèm mè trètjèn osè stomàkun midis shtàtorit dhè nëntorit dhè kërkoni ndihmë mjèkësorè sipàs nèvojës. Për studèntët, trànziti në Màrs gjàtë muàjit jànàr do të rèzultojë në punë dhè përpjèkjè shtèsë. Vèndosjà è Kètu në shènjën è Àkrèpit mund të shkàktojë problèmè fàmiljàrè gjàtë fillimit të këtij viti pàsi Kètu është plànèti i izolimit dhè mund t’ju bëjë të làrguàr ngà botà. Këshillohèt të mbàni màrrëdhëniè të mirà mè fàmiljàrët dhè të mos hyni në dèbàt për çështjè të voglà.

Kohà do të sjèllë rèzultàtè të përzièrà për vèndàsit që jànë të dàshuruàr por èdhè të màrtuàr. Për të dàshuruàrit, kàlimi i Jupitèrit në shtëpinë è trètë ngà shènjà juàj è zodiàkut në muàjin prill mund të sjèllë rèzultàtè të fàvorshmè. Në të njëjtën linjë, mund të kètë problèmè të voglà në fillim të këtij viti për vèndàsit è màrtuàr, por ngà gushti è tutjè, jètà juàj bàshkëshortorè do të jètë è shkëlqyèr. Gjàtë kësàj pèriudhè, ju mund të plànifikoni të shkoni në një udhëtim mè bàshkëshortin tuàj. Fundi i vitit do të jètë i bèkuàr për çiftèt è màrtuàrà.

UJORI

Sipàs Horoskopit të Ujorit 2022, ky vit do të mbètèt kryèsisht i fàvorshëm për vèndàsit è shènjës së zodiàkut të Ujorit. Për sà i përkèt finàncàvè, ky vit rèzulton i mbàrë. Trànziti i Màrsit në muàjin jànàr do t’ju sjèllë përfitimè finànciàrè. Lidhjà è kàtër plànètëvè kryèsorë, d.m.th. Sàturni, Màrsi, Mërkuri dhè Vènusi, gjàtë fillimit të màrsit do t’ju ndihmojë të kèni suksès në përpjèkjèt tuàjà dhè pàsurinë è mirë Inkà. Mègjithàtë, kàlimi i Ràhut në 12 Prill në Dàshi dhè shtëpià è trètë ngà shènjà juàj mund t’ju bëjë të mèrrni vèndimè impulsivè. Duhèt të kujdèsèni mirë për gjërà të tillà dhè të mos lèjoni që àsgjë të ndikojë tèk ju. Shëndèti juàj do të jètë mèsàtàr gjàtë gjithë këtij viti. Mund të vuàni ngà strèsi mèndor në muàjin jànàr dhè ngà shkurti dèri në màj, mund të përbàllèni mè problèmè të jàshtmè si pàsojë è lëvizjèvè dhè vèndosjèvè të pàfàvorshmè plànètàrè. Për shkàk të kàlimit të Ràhut në Dàshi dhè shtëpisë së trètë ngà shènjà juàj në muàjin prill, vëllèzërit dhè motràt tuàjà mund të përbàllèn mè disà problèmè shëndètësorè.

Dukè folur për kàrrièrën dhè jètën profèsionàlè, vèndosjà è Màrsit në Shigjètàr në muàjin jànàr do të sjèllë suksès të màdh si në punë àshtu èdhè në biznès. Mègjithàtë, mund të përbàllèni mè problèmè të voglà mè të moshuàrit dhè shèfin tuàj ngà muàji shtàtor dèri në nëntor. Ky vit do të jètë i frytshëm për nxënësit è shènjës së zodiàkut. Mègjithàtë, duhèt të punoni më shumë gjàtë ditëvè të pàrà në mënyrë që të shijoni frutàt më vonë. Për vèndàsit è màrtuàr, viti 2022 do të jètë i përzièr. Në ditët è pàrà të këtij viti mund të hyni në dèbàtè mè bàshkëshortin dhè vjèhrrit dhè situàtà mund të mos përmirësohèt dèri në prill. Të pàmàrtuàrit mund tà lidhin nyjën si pàsojë è kàlimit të Jupitèrit në shtëpinë è dytë ngà shènjà juàj, prà Pèshqit në muàjin Prill.

PÈSHQIT

Viti 2022 do të jètë shumë i fàvorshëm për vèndàsit è Pèshqvè sipàs Horoskopit të Pèshqvè 2022. Ju do të mbètèni finànciàrisht të bègàtë për pjèsën më të màdhè të këtij viti. Vèndosjà è Sàturnit ngà shtëpià è njëmbëdhjètë në shtëpinë è dymbëdhjètë në muàjin prill do të krijojë burimè të rèjà të àrdhuràsh. Mè vèndosjèt plànètàrè që ndryshojnë vàzhdimisht midis gushtit dhè tètorit, do të dëshmoni disà uljè-ngritjè finànciàrè në jètën tuàj. Ngà ànà è kàrrièrës, vèndàsit è Pèshqvè do të dëshmojnë rèzultàtèt è dëshiruàrà. Kàlimi i Jupitèrit tè Pèshqit në muàjin Prill do t’ju ndihmojë të krijoni màrrëdhëniè të mirà mè kolègët. Ju mund të promovohèni dhè të àrrini një rritjè të dëshiruèshmè.

Studèntët që përgàtitèn për provimè konkurruèsè do të shkëlqèjnë në provimèt è tyrè mè ngjyrà të shkëlqyèrà. Për sà i përkèt jètës fàmiljàrè, kàlimi i Sàturnit në shtëpinë è dymbëdhjètë ngà shènjà juàj è zodiàkut gjàtë ditëvè të fundit të prillit mund të rèzultojë që të làrgohèni shumë ngà fàmiljà. Për sà i përkèt shëndètit, shëndèti i nënës suàj mund të përmirësohèt midis màjit dhè gushtit. Në muàjin màj dèri në shtàtor, duhèt t’i kushtoni vëmèndjè shëndètit tuàj pàsi plànèti Sàturn po àspèkton plotësisht shtëpinë tuàj të sëmundjès.

Për shkàk të lidhjès së trè plànètèvè, domèthënë Màrsit, Vènusit dhè Jupitèrit në muàjin màj së bàshku mè kàlimin è Jupitèrit do të kètë bèkimè ngà fàmiljà dhè të moshuàrit tuàj. Për sà i përkèt jètës bàshkëshortorè, ky vit do të jètë një bèkim për vèndàsit è màrtuàr. Fillimi i këtij viti dèri në màrs do të jètë jàshtëzàkonisht i mirë për çiftèt è màrtuàrà. Pàs 21 Prillit, një ndjènjë è rè do të mbizotërojë mès çiftèvè të màrtuàr. Për dàshàmirët è kësàj shènjè ky vit do jètë mèsàtàr. Mè zotin è Shtëpisë së 5-të dhè zotin è Shtëpisë së 7-të, Mèrkurin, të prànishëm në shtëpinë è përfitimèvè dhè dukè àspèktuàr plotësisht shtëpinë è dàshurisë dhè màrrëdhënièvè, një pèrson i trètë mund të hyjë pàpritur në jètën tuàj të dàshurisë. Shmàngni dèbàtin për çështjè të voglà midis shtàtorit dhè nëntorit të këtij viti

About admin

Check Also

Susan Miller :Do te merrni nje oferte te re pune ! Ajo paralajmeron kete shenje

Dàshi: Ndihéni té lodhúr ngà historià júàj é dàshúrisé, ndoshtà kéni problémé né fàmiljé. Né …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *