Home / Horoskop / Pèshqit mè múndèsi qe vijne vetem njehere ne jete, Dèmi mè kthim pàs/ Àstrologià Mèri Shehu pàràl.àjmèron kèto 3 shènjà horoskopi

Pèshqit mè múndèsi qe vijne vetem njehere ne jete, Dèmi mè kthim pàs/ Àstrologià Mèri Shehu pàràl.àjmèron kèto 3 shènjà horoskopi

Dàshi (21 Màrs – 20 Prill)

Rridhni mè vàlën sot. Kjo kà të bëjë mè màrrëdhënièt túàjà. Jú jèni kàtègorik, por múnd tà rúàni për më vonë këtë. Sot është dità për të qènë bújàrë dhè për t’iú përmbàjtúr dëshiràvè të të dàshúrit túàj.

Dèmi (21 Prill – 21 Màj)

Këtë ditë do të dètyrohèni të jèpni dorëhèqjèn ndàj fàtit túàj. Fúqià júàj è vúllnètit núk është në fúnksion sot. Mègjithësè do tà dorëzonit vètèn tèk trillèt è fàtit, mos prisni që diçkà è mirë të dàlë prèj tij. Kà të ngjàrë të mèrrni vèndimè të gàbúàrà dhè të shkoni nàtyrisht. Kjo është një ngà àto ditë kúr jú múnd të ndihèni jàshtëzàkonisht të húmbúr dhè të vètmúàr. Mos kini frikë. Dità do të kàlojë, si çdo ditë tjètër.

Binjàkët (22 Màj – 21 Qèrshor)

Do të përfúndoni dúkè ú grindúr mè njèrëzit për shkàk të nàtyrës súàj àgrèsivè. Këtà njèrëz múnd të shpifin për rèpútàcionin túàj për shkàk të àrmiqësisë súàj. Sidoqoftë, do të jèni në gjèndjè t’i mposhtni àto. Àtà do të dúhèt të hèqin dorë kúndër súpèrioritètit túàj intèlèktúàl. Jini të kújdèsshëm.

Gàforrjà (22 Qèrshor – 22 Korrik)

Sot, jú jèni dúkè pàrë disà àrritjè në frontin monètàr. Pjèsà më è màdhè è ditës súàj do të shkojë në tràjtimin è trànsàksionèvè finànciàrè, importimin dhè èksportimin è màllràvè.

Lúàni (23 Korrik – 23 Gúsht)

Jú kèni bërë gjithçkà që múndèni për të shmàngúr këtë bisèdë, por núk jèni vètëm në plànèt. Prà, ndërsà núk do të kënàqèni tèksà thoni gjërà të càktúàrà, të pàktën múnd të ndàloni së fàjësúàri vètèn. Mos hàrroni, jú jèni vètëm gjysëm përgjègjës. Dúhèn pàtjètër dy për tàngo, dhè vàllëzimi i sotëm núk bën përjàshtim. Prà thúàj àtë që kè për të thënë, pàstàj vàzhdo mè jètën tëndè. Fúndjàvà dúkèt è mrèkúllúèshmè, mèqë rà fjàlà, kështú që kàpërcèjèni këtë vènd të vràzhdë dhè do t’ià dilni mbànë.

Virgjërèshà (24 Gúsht – 22 Shtàtor)

Shpènzimèt do të rritèn në mënyrë të pàkontrollúàr sot dhè do të jènë kryèsisht shpërdorúèsè. Sidoqoftë, ènèrgjitë pozitivè po màrrin vrúll dhè jú do të bëni mirë t’i përdorni àto plotësisht, si në sfèrën túàj pèrsonàlè àshtú èdhè në àtë profèsionàlè.

Pèshorjà (23 Shtàtor – 23 Tètor)

Ndonjëhèrë, jú jèpni një dorë ndihmë dhè njèrëzit përfúndojnë dúkè màrrë të gjithë kràhún. Prà, kini kújdès, sèpsè të rinjtë rrèth júsh múnd të përpiqèn të përfitojnë ngà nàtyrà júàj simpàtikè sot. Çështjèt dhè problèmèt è voglà múnd të dobësojnë shpirtin è làrtë në të cilin jèni sot. Por mos ú shqètësoni, kthèhúni në rrúgën è dúhúr për të qènë vètvètjà júàj kàrizmàtikè. Gjithàshtú, jú rrèzikoni në çështjèt è pàràvè sot.

Àkrèpi (24 Tètor – 22 Nëntor)

Kà më shúmë të ngjàrë që sot të jèni mè húmor të làrtë. È gjithë ènèrgjià júàj múnd të mos jàpë rèzúltàtèt è pritúrà. Sidoqoftë, kjo núk është àrsyè për të húmbúr zèmrën. Vàzhdoni përpjèkjèn ngà fúndi júàj dhè përfúndimisht do të shijoni súksèsin në ditët në vàzhdim.

Shigjètàri (23 Nëntor – 21 Dhjètor)

Mprèhni àftësitë túàjà mè shúmë dètyrà pàsi do të jèni të zënë. Múnd tà gjèni mè lèhtësi dhè mè bollëk vúllnètin è mirë.

Bricjàpi (22 Dhjètor – 20 Jànàr)

Dúrimi vihèt në provë kúr njèriú është në vështirësi; dúrimi júàj múnd të provohèt sot. Trúkú është të rúàni qètësinë túàj. Shmàngni mosmàrrëvèshjèt osè grindjèt mè àtà përrèth júsh, pàsi fàti múnd të mos jètë në ànën túàj.

Újori (21 Jànàr – 18 Shkúrt)

Jini të sigúrt për pikàt è fortà dhè vèndimèt túàjà, dhè súksèsi është i gàràntúàr. Núk jú intèrèson sè çfàrë mèndojnë të tjèrët për jú, por mos jini àq indifèrèntë sà të injoroni plotësisht zgjèdhjèt, prèfèrèncàt dhè komoditètèt è tyrè. Búzëqèshjà júàj è dàshúr do të fúnksionojë si një búkúri dhè jú do të hàrroni të gjithà shqètësimèt túàjà.

Pèshqit (19 Shkúrt – 20 Màrs)

Për àtà në fúshàt krijúèsè të màrkètingút osè rèklàmimit, sot është një múndësi è jàshtëzàkonshmè për të ndryshúàr përzièrjèn túàj të màrkètingút në sjèlljèn è fitimèvè màksimàlè mè përpjèkjè minimàlè. Intèrèsàt túàjà shëndètësorè gjithàshtú do të kènë përpàrësi tàni, dhè jú do të gjèni vètèn dúkè kàlúàr më shúmë kohë në pàlèstër.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *