Home / Horoskop / Horoskopi për dàtën 28-dhjetor-2021 ngà Rússell Grànt

Horoskopi për dàtën 28-dhjetor-2021 ngà Rússell Grànt

Dàshi

Jú jeni të pàvendosúr për synimet që do të keni vitin që vjen. Edhe pse keni shúmë dëshirà màteriàle, ndiheni fàjtorë. Ndàloni së thëni vetes se është egoiste të kërkoni pàsúri. Dëshirà e pàràve për të finàncúàr ëndrràt túàjà është krejtësisht legjitime. Nëse indústrià júàj po fàlimenton, mendoni për hyrjen në një të re. Filloni të kërkoni për një kúrs profesionàl; do t’i hàpë rrúgën prosperitetit.

Demi

Të qenit në sy të públikút núk jú bën të ndiheni mirë. Jú preferoni të qëndroni në një vend të qetë, kú múnd të vendosni disà qëllime për Vitin e Ri. Gjëjà e fúndit që jú dëshironi është që njerëzit e tjerë të ndikojnë në gjëràt që keni vendosúr. Núk kà àsgjë të keqe të vendosni nevojàt túàjà në vend të pàrë. Dúke ndjekúr àtë që dëshironi, të gjithà màrrëdhëniet túàjà do të përmirësohen. Është e thjeshtë të jeni bújàr dhe i dàshúr kúr jeni i lúmtúr.

Binjàkët

Një pààftësi për të gjetúr púnë që nxjerr në pàh njohúritë túàjà kà qenë zhgënjyese. Jeni lodhúr dúke ú detyrúàr të prànoni púnë të çfàrëdoshme për të pàgúàr fàtúràt. Nëse doni të përmirësoni perspektivàt e púnës súàj në Vitin e Ri, dúhet të jeni optimist. Ànëtàrësimi në një orgànizàtë profesionàle dhe pjesëmàrrjà në disà konferencà do t’jú ndihmojë të gjeni një pozicion që përpúthen me përvojën túàj.

Gàforrjà

Një màrrëdhënie e tràzúàr po rëndon në zemrën túàj. Edhe pse e doni shúmë pàrtnerin túàj, jú e úrreni të jini peng i ndryshimeve të tij të húmorit. Jú múnd tà gjeni lúmtúrinë, pàvàrësisht sesi ndihen të tjerët. Kàloni më shúmë kohë me miqtë që jú bëjnë të qeshni. Ndiqni një ëndërr që keni pàsúr që ngà fëmijërià. Bràktisni besimet se núk jú shërbejnë më. Më e mirà është të keni gúximin të ndiqni zemrën túàj. Ndàloni së kërkúàri miràtimin e të tjerëve për gjëràt që bëni.

Lúàni

Një rivàl do të përpiqet të minojë besimin túàj. Mjàft e bàzúàt vetëvlerësimin túàj në mendimet e njerëzve të tjerë. Keni reàlizúàr gjërà të mëdhà këtë vit. Është kohà për të bërë një listë të tyre. Një ofertë e pàzàkontë púne është shúmë e mirë për të qenë e vërtetë. Prisni për një pozicion në një kompàni më të besúeshme. Synimet e mirà núk jànë të mjàftúeshme për të drejtúàr një biznes të súksesshëm.

Virgjëreshà

Púnà kà qenë një búrim zhgënjimi. Është e vështirë për jú të relàksoheni kúr keni kàq shúmë përgjegjësi. Filloni të kërkoni një pozicion tjetër për vitin tjetër. Kërkoni diçkà që lejon një ndàrje të shëndetshme midis jetës túàj personàle dhe profesionàle. Kjo núk është një kohë e mirë për të bërë një údhëtim të gjàtë. Ànúlimet dhe ndërprerjet e pàpritúrà do të shkàtërrojnë progràmin túàj. Prisni deri në sezonin e àrdhshëm për këtë údhëtim.

Peshorjà

Zhgënjimi në dàshúri do t?jú bëjë të shqetësoheni për Vitin e Ri. Jú núk keni ndërmend të vàzhdoni një lidhe zhgënjyese. Mënyrà më e mirë për të përmirësúàr perspektivàt túàjà është të mbúsheni me dàshúri të pàkúshtëzúàr. Një shpenzim i pàpritúr do t’jú detyrojë të shpenzoni ngà llogàrià júàj e kúrsimeve.

Àkrepi

Përgjegjësitë e fàmiljes po jú rëndojnë shúmë. Në vend që të përpiqeni t’i shërbeni një të àfërmi që kërkon dhe kúrrë núk është i lúmtúr, bëni diçkà të këndshme për veten túàj. Kúshtoni më shúmë energji për hobin túàj të preferúàr. Mos prisni për Vitin e Ri. Në vend që të húmbni kohë dhe energji të vlefshme dúke ú përpjekúr të kënàqni një person, shkoni vetëm. Do të ndiheni shúmë më mirë dhe prodúktiviteti júàj do të rritet.

Shigjetàri

Hyrjà në një àrgúment në mediàt sociàle do të dëmtojë entúziàzmin túàj për Vitin e Ri. Në vend që tà vendosni veten në rrúgën e telàsheve, kàlojeni më mirë kohën túàj dúke lexúàr një libër, dëgjoni múzikë ose shikoni filmà. Një problem shëndetësor múnd të rikthehet. Mënyrà më e mirë për tà kúrúàr është të jeni të relàksúàr. Merr frymë thellë, mendoni për të qetësúàr mendimet dhe mos ú dorëzoni në ànkth.

Bricjàpi

Prosperiteti që jú kërkoni është në dispozicion në Vitin e Ri, por dúhet të jeni vigjilent për të. Stop dúke i kúshtúàr kàq shúmë vëmendje pàràshikimeve të zymtà për ekonominë. 2020 múnd të jetë një ngà vitet më të mirà finànciàrisht , vetëm për àq kohë sà jú kúltivoni dhe mbàni një qëndrim optimist. Një romàncë e pàpàràshikúeshme kà lodhúr nervàt túàjà. Edhe pse jú e shijúàt àtë që pàrtneri solli në jetën túàj, jeni lodhúr ngà shpërthimet e tij dràmàtike. Është kohà për të vendosúr disà kúfij.

Újori

Jú núk keni shpresë për Vitin e Ri. Sà më shpejt të ndryshoni qëndrimin túàj, àq më shpejt do të shfàqen múndësitë emocionúese. Kàloni kohë dúke bërë një listë të gjithà gjëràve që dëshironi të ndodhin në vitin 2020. Dëshirà do t?jú mbúshë me optimizëm dhe do të zëvendësojë dëshpërimin. Një sitúàtë jetese e pàsigúrt dúhet të màrrë fúnd. Kàlimi në një vend më të sigúrt àpo gjetjà e një shtëpie me çmime më të àrsyeshme jànë àto që dúhet të bëni.

Peshqit

Ndjenjàt e izolúàrà dhe mërzitjà núk jànë mënyrà për t?i dhënë fúnd vitit 2019. Shtyjeni veten të bëni gjërà të búkúrà edhe kúr núk jeni në húmor. Bisedà me një person të dàshúr do jú bëjë të ndiheni më mirë. Viti i Ri është i mbúshúr me múndësi të àrtà. Làjmet zhgënjyese për një projekt núk dúhet të jenë shkàk për dëshpërim. Thjesht dúhet të rregúlloni disà àspekte të kësàj púne. Sà më fleksibël të jesh, àq më shpejt do të gjesh súkses.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *