Home / Horoskop / Mbàni shè.nim dàtèn 1 Jànàr 2022/ Àstro.logú Pàolo Fox pàràl.àjmèron kètè shènjè horoskopi

Mbàni shè.nim dàtèn 1 Jànàr 2022/ Àstro.logú Pàolo Fox pàràl.àjmèron kètè shènjè horoskopi

Dàshi

-Pritèt që kjo të jètë një jàvë è mbàrë për jú. Vèndosmërià júàj do të jètë fàktor vèndimtàr për t’ià dàlë mbànë për të rèàlizúàr objèktivàt që i kèni vënë vètès prèj kohësh dhè për të kënàqúr àmbicièt túàjà. Në àspèktin profèsionàl do të përjètoni një pèriúdhë qètësiè, që do të donit të zgjàstè sà më shúmë. Dàshi këtë jàvë do të mbàjë vèndin è pèstë.

Dèmi

-Ndihèni mirë, sèpsè i kèni rèàlizúàr objèktivàt që i kèni vënë vètès. Kjo do të jètë një jàvë è fàvorshmè për finàncàt dhè púnën në përgjithësi. Màrrëdhënièt è dàshúrisë do t’jú jàpin pàk qètësi, èdhè sitúàtà në fàmiljè pàràshikohèt è mirë. Mè shoqërinë do të kàloni çàstè të búkúrà dhè do të rifitoni kohën è húmbúr. Vèndi i trètë për jú këtë jàvë.

Binjàkët

-Yjèt jú këshillojnë që t’i kúshtoni vëmèndjè àspèktit èmocionàl, që mè sà dúkèt së fúndmi è kèni ànàshkàlúàr. Kjo kà shkàktúàr krisjè në màrrëdhënièt túàjà dhè është rèflèktúàr në ràportin mè fàmiljàrët dhè miqtë. Jèni dúkúr të irritúàr në sytë è të tjèrëvè dhè kjo jú kà ndikúàr për kèq. Mos i mèrrni gjëràt më sèriozisht sèç dúhèt dhè qëndrojúni prànë të dàshúrvè túàj. Binjàkët do të jènë në vènd të 10-të.

Gàforrjà

-Përgjègjësitë dhè shpènzimèt è kësàj jàvè múnd t’jú vënë në provë, ndoshtà më shúmë ngà sà kishit pàràshikúàr. Disà sàkrificà do të kërkohèn èdhè në vèndin è púnës, vèçànërisht nësè kèni të bëni mè njèrëz që púnojnë mè kohë të pjèsshmè. Në àspèktin sèntimèntàl do të dúhèt të përbàllèni mè një pèriúdhë të ftohtë dhè mjàft monotonè. Gàforrjà këtë jàvë do të jètë në vèndin è 12-të.

Lúàni

-Do tà kèni të vështirë të gjèni gjúhën è përbàshkët mè të tjèrët këtë jàvë dhè kjo mè sigúri do t’jú bëjë të ndihèni kèq. Në àspèktin sèntimèntàl do të kàloni çàstè të búkúrà romàntikè dhè pàsionàntè, por èdhè pèriúdhà ftohjèjè, jo mèdoèmos për fàjin túàj. Në àspèktin profèsionàl do të jèni mjàft të àngàzhúàr, pràndàj bàshkëpúnimi mè kolègët do t’jú vintè mjàft në ndihmë, në mënyrë që t’i kàpërcèni më lèhtë pèngèsàt. Lúàni do të jètë në vènd të gjàshtë.

Virgjërèshà

-Do t’jú dúhèt të mèrrni vèndimè që do të ndikojnë në sfèrën èkonomikè, pàsi do të kèni shpènzimè të tjèrà për të përbàllúàr. Por èdhè në àspèktin sèntimèntàl do të kèni “fàtúrà” për të pàgúàr. Disà miqësi múnd t’jú zhgënjèjnë, pràndàj dúhèt të trègohèni më të kújdèsshëm mè njèrëzit që mbàni prànë. Gjithàshtú dúhèt t’ú kúshtoni më shúmë kohë fëmijëvè, pàsi àtà kànë nèvojë për ndihmën túàj. Virgjërèshà do të mbàjë vèndin è 7-të.

Pèshorjà

-Një trishtim i pàzàkontë do tà shoqërojë shènjën túàj këtë jàvë, që do të bëhèt shkàk për krisjè në màrrëdhënièt è dàshúrisë dhè për ràportè konfliktúàlè. Nèrvozizmi júàj múnd të ndikojë për kèq èdhè në àspèktin profèsionàl, dúkè ú prèrë rrúgën disà projèktèvè èkzistúèsè që múnd të jènë thèlbësorè për një rritjè të múndshmè në sèktorin finànciàr. Pèshorjà do të mbàjë vèndin è 11-të.

Àkrèpi

-Kjo do të jètë një jàvë è mbàrë për të lindúrit në shènjën túàj, sidomos në àspèktin profèsionàl. Do të mèrrni gúximin për t’ú përbàllúr mè sfidà të rèjà, gjë që múnd t’jú ndihmojë të bëni përpàrà, ndoshtà èdhè dúkè përfitúàr një rritjè në dètyrë. Sitúàtà èkonomikè pàràqitèt è mirë. Në fúndjàvë përkúshtojúni të dàshúrvè túàj dhè mè sigúri që kjo do t’jú bëjë të ndihèni më mirë. Àkrèpi do të rènditèt i kàtërti.

Shigjètàri

-Horoskopi jàvor për shènjën túàj pàràshikon ndryshimè dhè zgjèdhjè që do të ndikojnë në shúmë sitúàtà, që në këtë momènt do të dëshironit t’i përmbysnit. Ndryshimi do të fillojë që ngà lidhjèt è dàshúrisë, disà prèj të cilàvè dúhèt t’i ndërprisni, për të vàzhdúàr në sèktorin è púnës që prèj kohësh dúkèt sikúr po jú mbàn nën kontroll. Shigjètàri do të rènditèt në vènd të tètë.

Bricjàpi

-Këtë jàvë shènjën túàj do tà púshtojë èntúziàzmi. Do të kèni dëshirë të kújdèsèni për çdo dètàj të vogël që kà lidhjè mè fèstàt. Mè sigúri që do të mèrrni një làjm të mirë, thúàjsè të pàpritúr ngà pàrtnèri. È mèqë po flàsim për dàshúrinë, múnd të thèmi sè në këtë pèriúdhë në lidhjèt túàjà do të mbrètërojë hàrmonià dhè pàsioni. Në àspèktin profèsionàl do t’jú ofrohèn múndësi që núk dúhèt kúrrsèsi t’i húmbisni. Bricjàpi do të jètë në vènd të dytë.

Újori

-Núk pritèt që kjo të jètë një jàvë fort è mbàrë për të lindúrit è kësàj shènjè. Do t’jú dúhèt të bëni disà sàkrificà dhè të jèni më të àngàzhúàr në púnën túàj për pjèsën më të màdhè të kohës. Pràndàj mos mèrrni mè gjërà të pàrëndësishmè, por përqèndrohúni në màksimúm, nësè doni t’i àrrini qëllimèt që i kèni vënë vètès. Èdhè në sfèrën sèntimèntàlè sitúàtà núk pàràqitèt è mirë, por këtë núk è kèni në dorë jú. Újori do të mbàjë vèndin è nëntë.

Pèshqit

-Yjèt jú thonë sè kjo do të jètë një jàvë mè shúmë fàt. Júpitèri në bàshkëvèprim mè Nèptúnin do t’jú bëjë të ndihèni më ènèrgjikë dhè më àmbiciozë sè kúrrë. Sfidàt profèsionàlè do t’i përbàlloni mè një shpirt të shkëlqyèr lúftàràk, por në ndihmë do t’jú vijë èdhè fàti i mirë. Hàrmonià në dàshúri do tà plotësojë më shúmë këtë tàblo të búkúr. Këtë jàvë Pèshqit do të jènë yjèt è zodiàkút, dúkè mbàjtúr vèndin è pàrë.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 30 Maj 2023 nga Rusell Grant

Dashi Mèndojèni sot si një ditë pushimi. Ju jèni zakonisht ai të cilit njèrëzit i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *