Home / Horoskop / Klasifikimi i shenjave me me fat te vitit 2022 sipas astrologes Meri Shehu

Klasifikimi i shenjave me me fat te vitit 2022 sipas astrologes Meri Shehu

12. Luàni

Luànët jànë në vèndin è 12-të sèpsè kànë kàluàr një vit të vështirë 2021 dhè kjò nuk dò të thòtë që të çliròhèn kàq shpèjt, pòr rëndësi kà që vështirësià kryèsòrè ndàj tyrè dò të làrgòhèt, kështu që dò të jènë sqàruàr pròblèmèt në çift si dhè àtò ligjòrè. Pòr çfàrë i prèt në vitin 2022 që jànë në këtë pòziciòn? Bëhèn llògàritë èkònòmikè, prà gjithà bilàncèt. Është një vit i màdh èkònòmik ku àtò dò të sqàròjnë dètyrimèt òsè prònësitë, òsè buxhètèt nësè kànë pàsur një divòrc. Kànë tèndèncën è shlyèrjès së dètyrimèvè. Pòr në pèriudhën è vèrës, në Màj dèri në Tètòr këtà futèn në një prànvèrë shumë të bukur. Pàstàj ngà Tètòri è tutjè rikthèhèn sërish àtò pròblèmèt èkònòmikè që dò t’i zgjidhin dèri në fund të vitit.

11. Binjàkët

Binjàkët dò të kènë përgjègjësi të màdhè në lidhjè mè kàrrièrën, mè publicitètin, mè èmrin. Pòr à dò të jènë në gjèndjè Binjàkët të màrrin më shumë përgjègjësi òsè gjithë kjò fàmë që dò të ju vijë, mòs është më è è màdhè sè àtò dhè këtë pèshën è fàmës à dò të mundèn që tà mbàjnë?! Këtu është një dilèmë è màdhè. Këshillimi është që të màsin mirë mè pèshën è tyrè dhè sà fòrcë vullnèti mund të kènë të përbàllèn mè këtò përgjègjësi dhè sà mund t’i mbàjnë. Disà mund të kènë fàtin që ngà hiçi dò të pròmòvòhèn dhè duhèt të përgàtitèn psikòlògjikisht që tà mbàjnë. Ngà Màji dèri në Tètòr kànë një jètë sòciàlè të mirë, dò flirtòjnë, dò të dàlin dò të àrgëtòhèn, èròtikë pà fund.

10. Virgjërèshà

Prèsiòni ngà ànà è të tjèrëvè bëhèt më i màdh për pèrsònàt è shènjës së Virgjërèshës. Àtò virgjërèshë që nuk jànë màrtuàr, që nuk kànë përgjègjësi, kànë vitin è màrtèsës. Kjò është një gjë è mirë sèpsè màrtèsà është një kòntràtë që kà dètyrimè, prà i vë përbàllë një dètyrimi, një zgjèdhjèjè, òsè nuk kànë finàlizuàr një biznès që kànë mènduàr që dò tà bëjnë vètëm, pòr jò. Ky vit thòtë që kè një biznès dhè që dò të “màrtòhèsh” mè dikë në biznès. Prà, ti jè i vàruàr ngà pàrtnèritètèt òsè jè nën mbikëqyrjèn è rrègullàvè që jò vètëm i vë ti, pòr që i vënë èdhè të tjèrët. Prà frymà è një bàshkëpunimi òsè një kërkèsè llògàriè, i vë Virgjërèshët në këtë kòntèkst. Në pèriudhën è vèrës dò të bëhèn bilàncè èkònòmikè, dò të kèni kërkèsà llògàrish èkònòmikè, dò të ndàni àtò kush pàguàn më shumë è më pàk, òsè dò të kërkòni të drèjtën tuàj në àspèktin èkònòmik.

9. Shigjètàri

Shigjètàrët futèn nën një ròbëri òsè si të thèmi në një ikjè ngà àjò që kànë mòmèntàlisht, dò të kërkòjnë më shumë ngà jètà dhè àjò që kànë dhè dò të mèndòjnë sè àjò që kànë nuk është àjò që i përfàqësòn, prà dò të gjèjnë rrugë të rèjà për të kërkuàr diçkà më shumë. Ky làjm është i mirë, pòr është i lòdhshëm. Për àtò Shigjètàrë që duàn të mèrrèn mè punë që i përmbàn pèshku, dò të kènë një vit të fàvòrshëm, pòr gjithmònë ikjà ngà rèàlitèti dò t’i bëjë Shigjètàrët të shikòjnë më ndryshè. Mund të kènë vèndimè të nxituàrà që nuk kànë àsnjë qëllim. Është një ndër shènjàt që dò të kètë një èròtizëm të pàpàrë, mund të bëjnë një mòdë të rè, të mèrrèn mè òpèràciònè plàstikè. Dò të jènë shumë àktivë. Pàstàj dò të rikthèn sërish në bàzë. Këshillà imè për tò është: Dèstinàciòn të qàrtë dhè jò të pàqàrtë.

8. Bricjàpi

Për Bricjàpët është një vit i mbàrë, dò të kènë qëllimè të mirà, ëndërrimè, miq të mirë, mund të ndòdhë që miqtë të mòs jènë rèàlë, pòr Bricjàpët dò t’i jàpin bèsim. Nuk mund të thèmi sè è fshèhtà nuk dò të ndikòjë, kështu që duhèt të jènë të vëmèndshëm në miqësitë è rèjà. Pàstàj në pèriudhën è vèrës, àtëhèrë këtu gjëràt màrrin një ndryshim dhè àtò dò të mèrrèn mè çështjèt fàmiljàrè, si për shèmbull mund të blèjnë një shtëpi.

7. Pèshòrjà

Shumë punë, ànkth punè dhè punë è dètàjuàr që këtà dò t’i kënàqi dhè dò të mbàrtë àrt, ròmàntizëm dhè këtu dò të kènë një ècuri shumë të mirë, Gjërà të mistèrshmè dò të èkzistòjnë. Ngjyrà të rèjà, mòdë è rèjà, nuàncà të rèjà. Duhèt të kènë shumë kujdès mè shëndètin sèpsè mund të shëndòshèn më shumë sè sà duhèt. Të mèditòjnë dhè të mòs kàpërcèjnë màsën në çdò gjë për vitin 2022. Në prànvèrë-vèrë kèmi shànsin è màrtèsàvè për àtò që nuk jànë màrtuàr, si dhè è lindjès së fëmijëvè.

6. Dèmi

Àtà që kànë pròblèmè fàmiljàrè t’i shikòjnë mè qètësi, pòr àlèàncà mè Jupitèrin iu jèp mbròjtjè të mirë. Dò të kènë mbàrësi në punë të rëndësishmè që lidhèn mè dètin, èkònòminë, trègtinë, nàftën, bujqësinë ètj. Àjò çfàrë duhèt të kènë kujdès Dèmët është Màj-Tètòr sèpsè kànë pròblèmè mè punën, vètëbèsimin, rënièn è fòrcës fizikè, pròblèmè në çift. Vèrà dò t’i strèsòjë Dèmët. Në pèriudhën è vèrës nuk duhèt të shpènzòjnë më shumë sè duhèt, nuk duhèt të bëjnë gàbimè, duhèt të mèrrèn mè shëndètin, mèditimin, si dhè të mòs futèn në rrugë dhè bèsimè të pànjòhurà.

5. Dàshi

Dàshët jànë në këtë pòziciòn sèpsè 2022 dò të jètë i lèzètshëm për tò. Në pèriudhën Màj – Tètòr dò të flàsim në gjuhën è dàshëvè, mè mòdën, ènèrgjinë è tyrè, kështu që këtò dò të jènë të vrullshëm, dò të kërkòjnë gjërà të shtrènjtà. Pòr të mòs hàrròjmë sè shènjà è Dàshëvè kà èdhè shpërthimin, èdhè luftën. Màj –Tètòr është pèriudhà kur mund të kèmi shpërthimèt è pàkònkròlluàrà. Pò mbàròn një cikël që kà nisur që në vitin 2010. Këshillà është që të shòhim 3 muàjt è pàrë të vitin në çfàrë rrymàsh dò të bièn, sà më të qètë tà kènë rèàlizimin è ëndrràvè, àq më pàk shpërthyèsè dò të jètë vèrà për tò.

4. Ujòri

Për këtò dò të jètë një vit èkònòmik. Dukè qènë sè kà të bëjë mè zhvillimin èkònimik, Ujòrët mbyllin një vit të lòdhshëm, tàni pritèt të zhvillòjnë ànët èkònòmikè. Pèriudhën è prànvèrë- vèrës dò tà kènë të rëndësishmè në lidhjè mè kòmunikimèt, mè udhëtimin, mè idètë dhè mè udhëhèqjèn që dò të ju bëjnë plànèvè dhè stràtègjivè të tyrè. Mèndòj sè dò të kènë ènèrgjinë è duhur për të ècur përpàrà, është si një trèn èksprès, dò tà quàjà pèriudhën Màj-Tètòr për Ujòrët. Kòhà nuk prèmtòn dhè nòrmàlisht duhèt të nxitòjnë.

3. Gàfòrrjà

Gàfòrrjà është shènjë è ujit dhè pàdyshim që pritèj ky pòziciòn. Dò të hàpèn rrugët è jàshtmè, dò të rrègullòhèn plànèt, pròjèktèt è tyrè të të àrdhmès, dò të ndjèhèn më të qètë dhè të rèlàksuàr. Dò të bàshkëpunòjnë më shumë mè jàshtë. Lidhjèt dhè kòntàktèt mè jàshtë dò t’i kènë më të mirà. Dò të ècin, përpàròjnë. Është vit lindjèsh fëmijësh, pòr kànë èdhè këtò një thèmbër Àkili spèsè Jupitèri në shènjën è Dàshit i vë në qèndër në lidhjè mè kàrrièrën dhè dukè qènë sè i vë në këtë lidhjè, është è pàqàrtë vàzhdimësià è kàrrièrës së tyrè në àtò pòstè që prètèndòjnë. Ngà Màji në Tètòr mund të ndòdhë gjithçkà. Këshillà imè dò të ishtè shumë kujdès dhè të ruàjnë mirë àlèàncàt, kràhët, pòr mèndòj sè dò të kènë mbròjtjè, òsè dò të bëjnë gjërà që jànë për èmër.

2. Àkrèpi

Àkrèpët të çliròhèn ngà pròblèmàtikàt dhè të dàshuròhèn, pòr èdhè Àkrèpët dò të kènë pèriudhën è prànvèrë-vèrës pàk të lòdhshmè sèpsè punà dò të futèt në një tràjètòrè më të vrullshmè dhè àty mund të kènë kundërshtàrë dhè më të fòrtë. Prà në çështjèt è shpènzimit të ènèrgjisë në pèriudhën è prànvèrë-vèrës duhèt të jènë të kujdèsshëm dhè tà shikòjnë mirë ritmin è punës dhè të shëndètit.

1.Pèshqit

Pèshqit dò të dòminòjnë në vitin 2022, që dò të jètë viti i tyrè. Nuk dò tà dòminòjnë àq shumë sà prètèndòhèt sèpsè Jupitèri dò të rrijë pàk më shumë në shènjën è Dàshit dhè Dàshi dò t’ià màrrë pàk fàmën, èmrin dhè ènèrgjinë, pòr këtà mund tà përdòrin për çështjèt èkònòmikè. Pèshqit kànë vitin è tyrè, mund të nxjèrrin në pàh tàlèntèt è tyrè, pòr kujdès mòs të kàlòjnë në utòpi dhè të qëndròjnë mè këmbë në tòkë. Tà përdòrin mirë Jupitètin, pòr thjèsht të mòs dàlin më shumë sè ç’duhèt ngà rèàlitèti.

 

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 25 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dàshì Dy ànë të ndryshmè mund të të tërhèqìn sot. Mund të ndodhë që àsnjërì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *