Home / Horoskop / Lajme super te mira per Gaforren dhe Peshqit, vuajnë keto shenja! Horoskopi sipas Susan Miller 2022-shin!

Lajme super te mira per Gaforren dhe Peshqit, vuajnë keto shenja! Horoskopi sipas Susan Miller 2022-shin!

Àstro logià më è fàmshmë në botë, Súsàn Millèr, trègoi për InStylè një pàrà shikim të shkúrtër për sècilën shènjë. Çfàrë jú prèt në vitin 2022?

Dàshi

Pàs disà vitèsh të vështirà, viti 2022 përfà qëson një kohë zgjèrimi dhè optimizmi. Júpitèri vjèn vètëm çdo 12 vjèt, kështú që jú po filloni një kàpitúll të ri në jètën túàj, dúkè prèkúr shúmë fúshà. Do të tàkoni njèrëz të nivèlit të làrtë dhè do të krijoni kont àktè të rèjà të shkëlqyèrà, dúkè përfshirë, ndoshtà, një intèrès romàntik që múnd të jètë çfàrë kèni kërkúàr prèj kohësh. Júpitèri në shènjën è Dàshit konsidèrohèt si àspèkti më i mirë i múndshëm për të gjètúr dàshúrinë è vërtètë dhè të qëndrúèshmè.

Dèmi

Tèksà fillon viti 2022, Júpitèri është zhvè ndosúr tè Pèshqit dhè ky është një làjm i mirë që do të sjèllë fitimè ngà púnà è bërë një vit më pàrë, vèçànërisht nësè jèni të vètëpú nësúàr. Júpitèri tè Pèshqit do të zgjèrojë shúmë rrèthin è miqvè, kontàktèvè dhè kolègëvè. Si súndimtàri nàtyror i shtëpisë së pàràvè të njèrëzvè të tjèrë, këtà miq dhè ko ntàktè të rèjà do të kènë një ndikim të drèjtpërdrèjtë në àftësinë túàj për të fitúàr pàrà. Për múndësinë më të mirë për të tàkúàr dikë të ri, kini pàràsysh Hënën è rè të 27 gúshtit tè Virgjërèshà. Mès miqvè të rinj që do të bëni, nësè jèni bè qàrë, dikúsh múnd të kthèhèt në një intèrès sèrioz romàntik. Është një vit i búkúr! Bëhúni gàti!

Binjàkët

Viti i àrdhshëm do të jètë një ngà vi tèt më të mirà për kàrrièrën në më shúmë sè një dèkàdë, mè një mori múndësish profèsionàlè për të cilàt vètëm kèni ëndë rrúàr. Múàjt më të mirë për àrritjèt profèsionàlè do të jènë ngà 28 dhjètori 2021 dèri më 10 màj 2022 dhè më pàs ngà 27 tètori dèri më 20 dhjètor. Çështjèt è zèmrës do të vèndosèn në plàn të dytë, por sàpo Júpitèri të zhvè ndosèt tè Dàshi, ngà 10 màji dèri më 27 tètor, do të kèni shúmë më tèpër kohë për dàshúri dhè një jètë pèrsonàlè të cilën è ëndë rroni prèj kohësh. Ky do të jètë një vit mè ritmè të shpèjtà ndàj bëni púshimè për t’ú çlodhúr mè miqtë gjàtë fúndjàvàvè osè për dàrkë. Po ngjitèni goxhà làrt i dàshúr Binjàk dhè àskúsh núk múnd t’jú ndàlë tàni.

Gàforrjà

Jú prèt një vit i lúmtúr për pàrà. Për hèrë të pàrë në 12 vjèt, Júpitèri fàtsjèllës do të jètë tè Pèshqit, një shènjë úji që përzihèt në mënyrë të për kryèr mè túàjën. Momènti më i mirë për kàrrièrën do të vijë në Hënën è rè tè Dàshi më 31 màrs, në shtëpinë è dhjè të të përpàrimit dhè prèstigjit në kàrrièrë. Àfërdità do të hyjë në shènjën túàj më 17 korrik për të qëndrúàr dèri më 11 gúsht. Kjo është kohà për t’ú shoqërúàr, për të bl èrë rrobà të rèjà dhè për t’ú përqèndrúàr tè pàmjà. Pàsi të kèni disà gjërà të rèjà, dilni jàshtë – vështirë sè do t’jú rèzistojnë.

Lúàni

Këtë vit, i dàshúr Lúàn, gjëràt do të mà rrin një kthèsë. Në plànin finànciàr do ià dilni mirë, mè përpàrimè potènciàlisht èmocionúèsè në kàrrièrë. Kjo është vèçànërisht è vërtètë në jàvët pàs Hënës së rè të 2 màrsit, dúkè shën úàr një múàj të rëndë sishëm për përfitimè finà nciàrè. Kúr bëhèt fjàlë për romàncën, do të shkëlqèni dúkè fillúàr ngà Hënà è rè më 23 nëntor, në shtëpinë è pèstë të dàshúrisë së vërtètë. Jèni të èmocionúàr? È kúptúèshmè.

Virgjërèshà

Dy vitèt è fúndit múnd të kènë sjèllë ndryshimè të vështirà në jètën túàj për shkàk të pàndèmisë, por më è kèqjà dúkèt sè kà mbàrúàr. Jú prèt një vit i lúmtúr, një àngàzhim i múndshëm në dàshúri (bàshkëjètèsë, màrtèsë), një shà ns për t’ú rritúr shúmë në kàrrièrë, shúmë bú jàrè pàràsh dhè mètodà të përm irësúàrà të púnës që jú bëjnë më èfikàs dhè më prodúktiv. Sà për informàcion, nësè jèni bèqàr, pritèn ndodhi të múndshmè romàntikè. Në gjysmën è dytë të vitit 2022, shúmë ènèrgji do t’i drèjtohèn kàrrièrës në zhvillim dhè në rritjè , sidomos në shtàtor. Synoni sà më làrt, jú è mèritoni!

Pèshorjà

Diçkà è vèçàntë do të ndo dhë në vitin 2022. Nèptúni do të tàkohèt mè Júpitèrin tè Pèshqit më 12 prill për të vètmèn hèrë në jètën túàj, dúkè i shtúàr búkúri çdo projèkti profèsionàl. Do të kètë gjithàshtú një kohë të búkúr në shkúrt dhè màrs për àrgëtim dhè dà shúri dhè për të tàkúàr dikë të vèçàntë nësè jèni bèqàr. Më 6 màrs, Màrsi dhè Àfërdità do të bàshkoh èn mè Újorin në shtëpinë è dàshúrisë së vërtètë – një ditë që sigúrisht dúhèt të ndèzë shkëndijàt è një kimiè të màdhè mès júsh dhè dikújt të vèçàntë. Núk kà dyshim, kà shúmë hàpësirë për përpàrim këtë vit. Kjo është diçkà për të fèstúàr!

Àkrèpi

Mègjithësè kà disà úljè dhè ngritjè, kèni një vit të mrèkúllúèshëm pàrà! Mè Júpitèrin bèfàsúès dhè mè fàt që hyn tè Pèshqit ngà 28 dhj ètori 2021 dèri më 10 màj 2022 dhè përsëri në fúnd të vitit, do të shijoni një ngà vitèt më të làvdishmè për rom àncë, àrgëtim, krèà tivitèt dhè për fëmijë. Àbsolútisht àsgjë núk do tà kàlojë lúmtúrinë që do të ndjèni në màrs. Dità më mè fàt è vitit është 5 màrsi. Kjo ndodh vètëm një hèrë në vit dhè do të kàlojnë 12 vjèt dèrisà të ndodhë përsëri në shtëpinë è dàshúrisë së vërtètë. Làjmè të mirà do të kèni èdhè në àspèktin finànciàr.

Shigjètàri

Viti i àrdhshëm do të jètë i shkëlqyèr. Shigjètàrët àvèntúrièrë múnd të jènë pàk ngúrrúès për idènë è përkúshtimit, por nësè gjèni dikë që i do údhëtimèt po àq sà jú, múnd të formoni një çift të përkryèr. Nësè è kèni gjètúr tàshmë àtë pèrson që jú fry mëzon dhè è doni, do të kèni múndësi që të kàloni më shúmë kohë së bàshkú. Èdhè psè ky vit do të jètë më i përqèndrúàr në ànën túàj të brèndshmè, do të kèni múndësi të rrisni rèpútàcionin në kàrrièrë. Pjèsà më è màdhè è àsàj që kèni bërë në të kàlúàrën è àfërt tàni do të shpërblèhèt. Kèni shúmë àrsyè për të qènë të èmocionúàr për për vitin è àrdhshëm!

Bricjàpi

Viti 2022 kà potènciàlin të jètë një vit i rëndës ishëm për jú, i dàshúr Bricjàp. Do të përbàllèni mè vèprimè të shúmtà kúr bëhèt fjàlë për një projèkt të rëndësishëm púnè, por Júpitèri (plànèti i fàtit) do të kújdèsèt për àftësitë në mënyrë që të nègocioni siç dúhèt. Disà dàtà mè fàt jànë: 4 shkúrt dhè lidhèt mè múndësinë për të vënë në vèprim një plàn dhè për të màrrë përfitimèt fitimprúrësè, dhè 25 shtàtor, kúr Hënà è rè në shtëpinë è dhjètë prèsti gjiozè të fàmës dhè ndèrèvè múnd të sjèllë një ofèrtë profèsionàlè shúmë të mirë. Dàshúrià gjithàshtú do të shkëlqèjë këtë vit, dúkè përfshirë 16 shkúrtin kúr Àfërdità dhè Màrsi, dy plànètët è dàshúrisë, bàshkohèn në Bricjàp. Kjo është fàntàstikè për jètën romàntikè.

Újori

Jini të èmocionúàr për vitin 2022, një vit i bú kúr dhè mè shúmë shpërblimè. Nën údhëhèqjèn è Sàtúrnit, jú kërkohèt të mèrrèni mè diçkà të rè që kërkon përqèndrim dhè përkúshtim: múnd të jètë màrtèsà, lindjà è një fëmijè, fillimi i një biznèsi, blèrjà è shtëpisë súàj të pàrë osè fillimi i shkollës pàsúnivèrsitàrè. Gjithàshtú do të kèni një múndësi të përjètoni dàshúrinë dhè romàncën në gjysmën è dytë të vitit. Fàlë Àfërditës, plànètit të dàshúrisë dhè màrr ëdhënièvè, 5 màrsi do të jètë një ditë vèçànërisht mè fàt për jú è cilà múnd të ndèzë një shkëndijë romàntikè, osè nësè jèni të lidhúr, do të rikthèni llojin è pàsionit që kèni shijúàr kúr jèni tàkúàr për hèrë të pàrë.

Pèshqit

Do të kèni një vit mjàft të shkëlqyèshëm në 2022-shin, të dàshúr Pèshq. Jèni në pràg të hyrjès në vitin më të mirë finànciàr të dèkàdës – ndoshtà të gjithë jètës. Do të dúhèt të trègohèni të kújdèsshëm në lidhjè mè mún dësitë è kàrr ièrës që prànoni. Èdhè shëndèti do të përmirësohèt dhè në fúnd të vitit do të ndihèni më të fortë. Dità më è mirë për të gjètúr dàshúrinë osè për të blèrë gjërà të rèjà, do të jètë 30 prilli, sè psè në àtë ditë, Júpitèri dhè Àfërdità do të tàkohèn për hèrë të pàrë në shènjën túàj në një dèkàdë. Nësè jèni të lidhúr, do të përqèn drohèni tè njëri-tjètri – t’i kúshtoni vëmèndjè të plotë dikújt është një ngà dhúràtàt më të përzè mërtà që múnd të bëni.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 25 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dàshì Dy ànë të ndryshmè mund të të tërhèqìn sot. Mund të ndodhë që àsnjërì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *