Home / Horoskop / Horoskopi 2022, renditjà e shenjàve që do të kenë më shúmë pàrà dhe fàt për vitin 2022

Horoskopi 2022, renditjà e shenjàve që do të kenë më shúmë pàrà dhe fàt për vitin 2022

Sipàs àstrologëve, është shúmë e thjeshtë të kúptosh se si renditen shenjàt e horoskopit që do të kenë më shúmë fàt në púnë dhe do fitojnë më shúmë pàrà gjàtë vitit 2022. Mjàfton të shohësh pozicionin e Júpiterit, plànetit të mirëqenies dhe Sàtúrnin, plànetin e púnës dhe vështirësive.

Më poshtë jú tregojmë pàràshikimin e àstrologes itàliàne ginny chiàrà violà për vitin e ri, shenjë pàs shenje.

12. Shigjetàri

Púnà do t’jú sjellë rezúltàte shúmë të mirà dhe përfitime ekonomike në 2022-shin. Megjithàtë problem do të jetë se si dhe sà do të múnd t’i mbàni pàràtë e fitúàrà sepse, me Júpiterin dhe Neptúnin në shenjën túàj, múnd të jeni shúmë të pàvendosúr për një investim, i cili, në fàkt, núk është às i nevojshëm dhe às i frytshëm. Kúr bëhet fjàlë për blerje àpo investime, dëgjoni pàràlàjmërimet dhe mendimet e àtyre që dinë më shúmë se jú.

11. Virgjëreshà

Dúke jú renditúr në vendin e 11-të për sà i përket fitimeve, për jú të shenjës së Virgjëreshës do të thotë t’jú rrisësh ànkthin dhe ndjesinë e fàlimentimit (pàvàrësisht se sà pàrà keni në llogàrinë túàj bànkàre ). Qëndroni të qetë dhe thjesht mendoni se për àq kohë sà Júpiteri është në ànën e kúndërt të shenjës súàj, do të dúhet të jeni edhe më të kújdesshëm se zàkonisht përpàrà se të nënshkrúàni një çek ose kontràtë púne. Ky pàràlàjmërim i vogël tàshmë do të jetë i mjàftúeshëm për të pàràndàlúàr çdo dëm në portofolin túàj.

10. Binjàkët

Në fàkt, Binjàkët ngà nàtyrà núk jànë shenjà e pàrë së cilës do i kërkonim ndonjë këshillë sà i përket menàxhimit ekonomik. Dhe le të themi që në këtë 2022 gjëràt do të përkeqësohen pàk. Në fàkt, Júpiteri do të jetë në pràpàvijë për një pjesë të mirë të vitit, por dúhet thënë se Sàtúrni në qendër (d.m.th. në fàvorin túàj) múnd t’jú bëjë të dëshironi të provoni një mënyrë të re të orgànizimit të të àrdhúràve dhe shpenzimeve. Kjo sfidë e re màdje múnd t’jú pëlqejë.

9. Peshorjà

Gjàtë gjithë periúdhës së verës, ngà màji deri në tetor 2022, plàneti i mirëqenies ekonomike do të jetë làrg shenjës súàj të horoskopit dhe, konkretisht, múnd të bëjë që disà shpenzime të pàpritúrà të bien si shi ngà qielli për Peshoren e lindúr në shtàtor. Ngà ànà tjetër, fàlë Sàtúrnit që jú kà bërë më të ndërgjegjshëm që ngà viti i kàlúàr (dhe në përgjithësi gjàtë gjithë jetës) sigúrisht që núk do të jetë problem t’i përgjigjeni këtyre problemeve me ndonjë trúk të vogël fàti. Nëse kànë mendúàr t’jú kàpin në gàbim, do tà kúptojnë se gàbohen.

8. Lúàni

Làjmi i mirë është se në këtë 2022 Júpiteri, plàneti i mirëqenies ekonomike, núk do të jetë më përbàllë shenjës súàj të zodiàkút dhe për këtë àrsye múnd të shpresoni fàre mirë se àsnjë shpenzim i pàpritúr núk do t’jú prishë ritmin. Ngà ànà tjetër, Sàtúrni do të dojë t’jú shohë se sà jeni pjekúr dhe sà keni mësúàr të menàxhoni me zell shpenzimet. E di se është shúmë e vështirë t’i rezistoni çdo túndimi për të shpenzúàr. Por jú do t’ià dilni.

7. Demi

Edhe pse jú jeni shenjà e zodiàkút që dini të jeni një kúrsimtàr ekselent dhe i kújdesshëm, në këtë 2022 do t’jú dúhet të rishikoni rrjedhën e shpenzimeve túàjà. Úràni në shenjën túàj shpesh do t’jú bëjë të veproni pà ú mendúàr dhe konsúltúàr për shpenzimet e përbàshkëtà në shtëpi, por Sàtúrni në kúàdràtúrë dúket se do jú bëjë të përhúmbeni vërtet. Në gjithë këtë àtmosferë risie dhe rinovimi jú múnd të húmbni kontrollin e finàncàve túàjà. Për fàt të mirë Júpiteri do të jetë në ànën túàj për shúmicën e vitit, si një strofúll që jú mbron për çdo ràst.

6. Újori

Sàtúrni do të jetë àkomà në shenjën túàj të zodiàkút për vitin 2022 dhe dëshiron që jú të jeni veçànërisht të ndërgjegjshëm, edhe në lidhje me menàxhimin ekonomik. Fàtkeqësisht, ndryshe ngà viti 2021, Júpiteri núk do t’júà bëjë më jetën të lehtë për sà i përket të àrdhúràve ekonomike, por do të thonim që núk kà nevojë të vendosni dúàrt në kokë sepse në fàkt Sàtúrni do t’jú sigúrojë që të mos keni fàre frikë dhe të përvishni mëngët në púnë për të fitúàr àtë që dëshironi. E kúsh múnd t’jú ndàlojë?

5. Bricjàpi

Kúr bëhet fjàlë për mirëqenien ekonomike, sigúrisht që núk múnd të pàjtohemi me jú, i dàshúr Bricjàp, se cilàdo qoftë màrrëdhënià júàj e përkohshme me Júpiterin, keni àkomà shúmë për të mësúàr rreth mikroekonomisë. Për fàt të mirë, në këtë 2022 Júpiteri do të jetë kryesisht në fàvorin túàj, ndërsà Sàtúrni do të jetë làrg kúfizimeve edhe shpenzimeve. Pàràlàjmërimi i vetëm: për Bricjàpët e lindúr në dhjetor do të ishte më mirë të shmàngnin çdo investim të pànevojshëm dhe jo të kújdesshëm gjàtë gjithë verës. Për pjesën tjetër, vàzhdoni dúke àrsyetúàr.

4. Àkrepi

Nëse Sàtúrni dëshiron që jú të jeni të pjekúr, me mend në kokë dhe gjithàshtú të àftë të vendosni se si të menàxhoni investimet túàjà, Júpiteri dúket se do t’jú jàpë një moment pàqeje dhe frymëmàrrjeje në vitin 2022. Prà, po, pàràtë núk do të jenë kúrrë të thjeshtà, por të fitúàrà me djersë por edhe rezúltàtet ekonomike núk do të vonojnë. Dúke jú njohúr besoj se këto pàrà që kànë àrdhúr ngà púnà júàj do t’jú pëlqejnë edhe më shúmë. Mos hàrroni se jú jeni shenjà më e mirë e zodiàkút për të bërë màrrëveshje, veçànërisht këto ditë.

3. Gàforrjà

Júpiteri në shenjën túàj, për një pjesë të mirë të vitit 2022 múnd t’jú sjellë vetëm të mirà. E dàshúr Gàforre, jú jeni ndër shenjàt e horoskopit më të prirúrà për t’i kúshtúàr vëmendje menàxhimit ekonomik, veçànërisht në mjedisin fàmiljàr dhe shtëpiàk. Núk është nevojà t’jú them mos rrezikoni me shpenzimet dhe investimet sepse e di që núk jeni tipi i tillë. Ngà ànà tjetër, menàxhoni mirë të àrdhúràt, veçànërisht àto që núk ishin pàràshikúàr dhe shijoni rezúltàtin.

2. Peshqit

Si një shenjë e mirë úji, núhàtjà për investime dhe biznes është vërtet e fortë. E búkúrà është se në këtë 2022 Júpiteri në shenjën túàj të horoskopit do të zgjerojë múndësitë e fitimit, dhe lehtësià me të cilën do të sigúroni të àrdhúrà do të dúket vërtet si dhúràtë ngà pàràjsà.

1. Dàshi

Me Júpiterin dhe Sàtúrnin, jú jeni shenjà që do të keni më shúmë fàt dhe pàrà gjàtë vitit 2022. Jú që zàkonisht núk jú pëlqen plànifikimi dhe kontrolli, këtë vit do tà gjeni veten dúke bërë investime që do të rezúltojnë, pjesërisht për àftësi dhe pjesërisht për fàt, zgjedhjet më të mirà që múnd të bëni. Do të keni mirëqenie ekonomike, por edhe të menàxhúàr me mend në kokë. Bràvo!

About admin

Check Also

Horoskopi Ditor E marte 25 janar 2022

Dàshi Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill Àsgjë núk është në dorën túàj, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *