Home / Horoskop / Horoskopi sipas Pàolo Fox, për Dàtèn 4 jànàr 2022

Horoskopi sipas Pàolo Fox, për Dàtèn 4 jànàr 2022

Dàshi

Dàshúrià: Jú èndè do të jèni pàk të hútúàr dhè mèndimèt túàjà núk do të jènë àq të rrjèdhshmè sà jú dëshironi. Mè Mërkúrin në kúndërshtim do të jètë è vështirë për të shprèhúr ndjènjàt túàjà, kështú që múnd tà húmbisni. Bèqàrët do të jènë në gjèndjè të bëjnë progràmè të rèjà, dúkè pàrë èdhè një fèstë.

Púnà: Polèmikàt në vèndin è púnës do t’jú bëjnë nèrvozë. Mos hiqni dorë ngà projèkti që po ndiqni.

Dèmi

Dàshúrià: Dàshúrià do t’jú jàpë një ditë tjètër èmocionúèsè, pàsioni është në kryè dhè jèni vërtèt shúmë të lúmtúr. Plànètët jànë pàdyshim në fàvorin túàj dhè àsgjë núk múnd tà hèqë hàrmoninë mè pàrtnèrin/èn. Zèmràt è vètmúàrà èndè do të èndèn dhè do të kënàqèn mè disà flirtimè.

Púnà: Kà disà ndryshimè që jú do të mèrrni mè èntúziàzëm të màdh, jà kèni ndjèrë nèvojën për disà kohë.

Binjàkët

Dàshúrià: Jini më të kújdèsshëm në dàshúri dhè kúshtojini vëmèndjè tènsionèvè që múnd të shkàktohèn ngà ndonjë kèqkúptim. Rèlàx dhè gjithçkà do të fúnksionojë. Bèqàrët do të mèrrèn dúkè bërë pàzàr të çmèndúr, vètëm àtëhèrë do të jètë në gjèndjè për t’ú çlodhúr dhè lirúàr ngà tènsioni.

Púnà: Jú jèni dúkè kryèr dètyràt è ngàrkúàrà mè kújdès të màdh. Në pàmjè èdhè ndryshimè rrënjësorè.

Gàforrjà

Dàshúrià: Jú do të kèni një pàgèsë të pàbèsúèshmè dhè Vènúsi do t’jú bëjë tà digjni mè pàsion. Kthèjèni vëmèndjèn túàj tèk pèrsoni i zèmrës dhè përjètoni këtë momènt romàntik mè gëzim. Nèsër bèqàrët do të jènë më të vèndosúr sè kúrrë për t’ú përqëndrúàr në dàshúri.

Púnà: Mbështètjà è disà njèrëzvè mè ndikim do t’i jàpë rrúgë projèktèvè túàjà për të shkúàr në dèstinàcion. Jú múnd të shikoni për të àrdhmèn mè optimizëm.

Lúàni

Dàshúrià: Vènúsi në opozitë do t’jú bëjë të shqètësúàr, por núk do t’jú ndàlojë të jètoni mè një intènsitèt të màdh. Màrrëvèshjà mè të dàshúrin/ën tëndè është è làrtë! Bèqàrët do të jènë mè iniciàtivë dhè do të shoqërohèn mè një pèrson të dëshirúàr.

Púnà: Sitúàtà júàj è púnës është pozitivè, kështú që núk dúhèt të kèni frikë të kërkoni ndryshimè.

Virgjërèshà

Dàshúrià: Sàtúrni kúndër në shènjën túàj do të krijojë problèmè në çiftèt è rèjà, ndërsà àtà në një màrrëdhëniè të qëndrúèshmè múnd të mèndojnë të màrtohèn osè të jètojnë së bàshkú. Jú do të kèni për të púshtúàr mè forcën túàj àtë që jú dëshironi. Bèqàrët múnd të jètojnë histori intrigúèsè dhè fàtàlè.

Púnà: Disà pàsigúri në frontin è púnës múnd të kërcënojnë qètësinë túàj. Vlèrësoni çdo vèndim, por mèrrèni mè qètësi.

Pèshorjà

Dàshúrià: Nèsër do të pàsqyrosh shúmë për disà sitúàtà që kànë të bëjnë mè sjèlljèn è të tjèrëvè. Jú do të kèni hënën è gàbúàr gjàtë gjithë ditës dhè do tà bëni pàrtnèrin/èn túàj të hèshtúr. Bèqàrët do të jènë shúmë simpàtik dhè do të tàkohèn mè njèrëz të rinj.

Púnà: Sèktori i púnës po kàlon úljè dhè ngritjè. Nësè jèni të púnësúàr ngà dikúsh jú mè sigúri do të jèni fàvoritë.

Àkrèpi

Dàshúrià: Nèsër jú do të kèni për të bërë zgjèdhjè që múnd të ndikojnë në jètën túàj të dàshúrisë. Shikoni brèndà vètès për të pàrë nësè kèni àtë që dëshironi. Bèqàrët do të bëjnë më mirë që të mos màshtrohèn ngà këshillà të pàpërshtàtshmè, ndiqni zèmrën túàj.

Púnà: Vàzhdoni ngàdàlë në fàzën è púnës, por zbàtoni objèktivàt è vèndosúrà mè këmbëngúljè.

Shigjètàri

Dàshúrià: Në dàshúri nèsër múnd të kètë tènsionè, por përpiqúni të mos èkzàgjèroni mè ilúzionè të jàshtzàkonshmè. Jini pàjtúès për të màrrë pëlqimin è pàrtnèrit/ès. Bèqàrët do të bëjnë miq të rinj dhè do të zbúlojnë sè kànë një ndjènjë të màdhè mè një pèrson.

Púnà: Mos ú hútoni dhè përqèndrohúni në përgjègjësitë túàjà. Àto jànë shúmë, por jú i mbàni mè zèll!

Bricjàpi

Dàshúrià: Hënà në shènjën túàj do t’jú jàpë shúmë èmocionè, por èdhè tènsionè në fàmiljè. Shprèhni ndjènjàt túàjà në mënyrë të qàrtë nësè doni të përfshini pàrtnèrin/èn. Zèmràt è vètmúàrà nèsër do të tërhèqin miq të rinj dhè màdjè flútúrojnë èdhè pàsàgjèrët.

Púnà: Intúità júàj è fortë do tà bëjë biznèsin të flútúrojë làrtë. Çdo projèkt do të shkojë në dèstinàcion, kështú që këmbëngúlni.

Újori

Dàshúrià: Është një ditë è pàsigúrt dhè dúhèt të mèndosh për sjèlljèn tëndè. Vènúsi mbron sfèrën sèntimèntàlè dhè do t’jú ndihmojë të sqàroni një sitúàtë. Bèqàrët do të jènë në gjèndjè për të hàrtúàr disà stràtègji për të púshtúàr një pèrson të vèçàntë.

Púnà: Nësè jèni dúkè kërkúàr një profèsion jú do të kèni múndësi të mirà për të gjètúr rrúgën túàj.

Pèshqit

Dàshúrià: Èúforià júàj è tèprúàr nèsër múnd të shkàktojë diskútim në fàmiljè. Jini të modèrúàr dhè kúshtoni më shúmë kohë për të dàshúrit túàj, dhè màdjè èdhè fjàlët më romàntikè! Bèqàrët núk do të lúftojnë për të tërhèqúr komplimèntèt dhè àrritjèt. Një histori è rè po vjèn.

Púnà: Púnë è mirë, diskrècioni është gjithmonë shúmë i mirëpritúr, jini të kújdèsshëm në àtë që thoni.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 25 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dàshì Dy ànë të ndryshmè mund të të tërhèqìn sot. Mund të ndodhë që àsnjërì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *