Home / Horoskop / Do jètè 1 vit i zhúrm shèm dhè mè tè pàp ritúrà/ Àstrologià Mèri Gjini nxjèrr horoskopin è vitit 2022

Do jètè 1 vit i zhúrm shèm dhè mè tè pàp ritúrà/ Àstrologià Mèri Gjini nxjèrr horoskopin è vitit 2022

Àstrologià Mèri Gjini ishtè è ftúàr këtë të mërkúrë në èmisionin “Àbc-jà è mëngjèsit” kú foli për pàràshikimin è yjèvè për múàjin è pàrë të këtij viti. Por gjithàshtú ú ndàl dhè tè një pànoràmë më è përgjithshmè rrèth àsàj sè çfàrë ngà prèt në múàjt pàsúès. Si do të jètë 2022?

“Kàràktèristikë è vitit 2022 është hyrjà è plànètit të fàtit tè Pèshqit. Në çështjè të vështirà, në iniciàtivà të rëndësishmè do t’ià dàlim mbànë. Dúkè qènë sè Sàtúrni është në fàmiljèn è 12-të, núk do të jènë gjëràt në kohën që i prèsim sèpsè Sàtúrni është fàktori i rèspèktimit të kohës. Por sàdo i ngàdàltë do të jètë ritmi do t’ià dàlim shúmë mirë.

Në prànvèrën è 2023, kúr Sàtúrni të kàlojë të Pèshqit, këto iniciàtivà të rëndësishmè, do të kènë múndësi t’i rèzistojnë kohës në pàfúndësi. Sàtúrni do vàzhdojë tè Újorët. Për momèntin è Covidit, mèsà múnd tà projèktoj ngà yjèt, tèndèncën è kà që fàzà è fúndit è vështirë mè pjèsën è fizikút të jètë 20 dhjètor dèri në 20 shkúrt 2022. Ngà 20 shkúrti dèri në Màrs kà zbèhjè dhè do të kàlojmë në një pèriúdhë që pjèsà fizikè të mos jètë problèm i kohës.

Në àto momèntè do të fillojë procèsi i ciklit kú ndodhèmi. Do të kèmi ristrúktúrimè të fortà të ligjèvè, àpo ndryshimè thèlbësorè në ligjè. Kà të bëjë mè ndryshimè thèlbësorè në politikàt è èkonomisë. Àtà që mèrrèn mè èkonominë po shkojnë për ndryshimè thèlbësorè në politikàt è èkonomisë, që do të jènë boom në prànvèrën è 2025-ës. Ngèlèt kryèfjàlà dhè tè Tokà. Nè è kèmi mbyllúr hèsàpin mè tërmètèt që në fúndin è Nëntorit 2019.

Në 2025 lúm si àtà që kànë tokë, për tà shfrytëzúàr sèpsè politikàt dhè mënyrà è zhvillimit do të ndihmojë àtà që mèrrèn mè bújqësi, mè dètin, mè pèshkimin dhè gjërà të kësàj nàtyrè. Do të kèmi làjmè të mirà sà i përkèt vèndit tonë. Por në përgjithësi è è kèmi të zhúrmshëm sidomos pjèsën è pàrë dèrisà të fillojë cikli i ri i dièllit dèri në 21 të màrsit. Politikàt do të shoqërohèn dhè skàndàlè që múnd të jènë dhè ngà botà. Do të kèmi làjmè të fortà që múnd të jènë politikànë àpo figúrà të mëdhà dhè të fortà mèdiàtikè.” thà àjo.

About admin

Check Also

Horoskopi Ditor E marte 25 janar 2022

Dàshi Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill Àsgjë núk është në dorën túàj, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *