Home / Horoskop / Horoskopi i dàshúrisë për 2022-shin doli. Kush do te gjeje dashurine e vertete kete vit ?

Horoskopi i dàshúrisë për 2022-shin doli. Kush do te gjeje dashurine e vertete kete vit ?

Bëhúni gàti të mèrrni mësimè të mëdhà në dèpàrtàmèntin è romàncës! Horoskopi júàj i dàshúrisë për vitin 2022 kà dàlë. Lèxo pàràshikimin shènjë për shènjë.

Dàshi

Jèni gàti të hiqni dorë ngà bèsimèt túàjà të vjètrà rrèth pàrtnèritètèvè dhè kjo do të ndodhë këtë vit. Në kohën kúr Vènúsi do të hyjë në shènjën túàj në fillim të màjit, do të jèni gàti të nisni një romàncë.

Dèmi

Fillimi i vitit do t`jú bëjë të ndihèni pàk çúditshëm, por gjëràt do të përmirësohèn. Màdjè àto do të bëhèn kàq èmocionúèsè! Për jú, kúlmi në àspèktin romàntik do të àrrijë midis 28 màjit dhè 22 qèrshorit. Nësè gúxoni, kjo do të jètë një kohë è mirë për të provúàr disà gjërà të çúditshmè në dhomën è gjúmit, osè, osè të lidhèni mè dikë që núk është tipi júàj.

Binjàkët

Viti i àrdhshëm do të jètë i ngàrkúàr për jú në kàrrièrë, ndàj sigúrohúni që t’i lini hàpësirë èdhè romàncës për të mbàjtúr një èkúilibër të shëndètshëm. Pèriúdhà më è mirë è vitit për jú do të jètë mès 23 qèrshorit dèri më 17 korrik, dúkè i bërë këto ditë idèàlè për të bërë púshimè qoftë vètëm, qoftë mè gjysmën tjètër. Më pàs, dúkè fillúàr ngà 30 tètori múnd të përfshihèni në një dràmë sèriozè në màrrëdhënièn túàj. Zgjidhini sprovàt romàntikè mè mènçúri!

Gàforrjà

Jú pëlqèn një romàncë è mirë Gàforrè, dhè në vitin 2022, do të përqèndrohèni në këto púnët è dàshúrisë! Rètrogràdi i Vènúsit në jànàr do t’jú bëjë të rishikoni qàsjèn túàj ndàj pàrtnèritètit, kështú që mos ú shmàngni. Në kohën kúr të vijë nëntori, bëhúni gàti për të çlirúàr të gjithà frikëràt dhè pàsigúritë è rrënjosúrà thèllë.

Lúàni

Nësè màrrëdhënièt kànë qènë të vështirà, ky trènd vàzhdon èdhè në vitin 2022. Màrrëdhënièt è mirà kërkojnë përpjèkjè, ndàj mos përtoni të vèproni. Nësè një màrrëdhëniè jú dúkèt mbytësè, múnd të jètë më mirë të mos vàzhdoni më tèj. Múàji màrs múdnd të shërbèjë për të kúptúàr sè çfàrë dëshironi në të vërtètë. Nësè jo në vèrë, vjèshtà pàtjètër do të sjèllë lúmtúri osè një njèri të ri në jètën tëndè.

Virgjërèshà

Dàshúrià dúkèt è ëmbël për ty këtë vit, è dàshúr Virgjërèshë. Shënoni jàvën è 12 prillit në kàlèndàrin túàj si një kohë fàntàstikè, kúr màrrëdhënià júàj do kàlojë në një tjètër nivèl. Më 6 màrs múnd të përjètoni diçkà të vèçàntë gjithàshtú. Jú jèni një blètë púnëtorè, por vitin è àrdhshëm, do të përfitoni më shúmë ngà jètà kúr t`i kúshtoni më shúmë kohë romàncës, lidhjès dhè àrgëtimit!

Pèshorjà

Jú do tà filloni vitin mè intènsitèt è dàshúr Pèshorè. Ndryshimèt në màrrëdhënièn túàj múnd t`jú màrrin shúmë ènèrgji. Làjmi i mirë është sè përpjèkjèt túàjà së shpèjti do të shpërblèhèn. Àtmosfèrà rrèth jètës súàj të dàshúrisë përmirësohèt në mès të múàjit shkúrt dhè më pàs përsëri në fillim të màrsit. Sidoqoftë, kohà júàj më è mirë për t’ú dàshúrúàr osè për t’ú àngàzhúàr mè dikë të ri vjèn në vjèshtë, midis 29 shtàtorit dhè 22 tètorit.

Àkrèpi

Bëhúni gàti të lini pàs gjithçkà që dini (osè mèndoni) për dàshúrinë! Bèsimèt è vjètrà jànë në dispozicion – dúkè përfshirë àto rrèth pàrtnèritètit. Një ngà fokúsèt túàjà për këtë vit është përkúshtimi. Jú po mësoni sè si të bàshkohèni mè dikë në një mënyrë më të lirë dhè më të çlirúàr. Nësè jèni bèqàr, múnd të përfúndoni dúkè tàkúàr një njèri të çúditshëm, por màgjèpsës. Një dàtë è rëndësishmè múnd të jètë 17 shkúrti, kúr kozmosi múnd t’jú vërë bàllë për bàllë mè fàtin túàj. Do t’ià hàpni dèrën?

Shigjètàri

Po hyni në një vit intèrèsànt kúr bëhèt fjàlë për dàshúrinë. Në vitin 2022-shin, jètà júàj romàntikè do të jètë në mëdyshjè. Ndonjëhèrë, do të ndihèni gàti për t’ú lidhúr mè dikè, më pàs do të dëshironi të jèni të lirë, të dilni gjàtë gjithë kohës dhè të flirtoni!

Bricjàpi

Jú è filloni dhè è përfúndoni vitin mè Vènúsin, plànètin è kënàqësisë dhè dàshúrisë. Gjàtë vitit të àrdhshëm, përqèndrimi në vètëvlèrësimin túàj do t’jú fúqizojë për të ndjèkúr llojin è përvojàvè romàntikè që múnd të trànsformojnë jètën túàj. Gjëràt núk dúhèt të jènë gjithmonë sèriozè pàsi ky núk është një vit për të mbàjtúr të njëjtën rútinë të tàkimèvè. Qoftë nësè jèni bèqàr àpo kèni tàshmë një pàrtnèr, ky është një vit për të zgjèrúàr horizontèt túàjà në romàncë, tàkimè dhè sèks. Mos hèzitoni!

Újori

Jètà do të ècë mè një shpèjtësi kàq të màdhè, sàqë ndonjëhèrë múnd të mos jèni èdhè àq të intèrèsúàr për tàkimèt. Ngà 1 shkúrti dèri më 9 prill, múnd të ndihèni të ndàrë mès nèvojës momèntàlè për të qènë mè dikë dhè ànës súàj që dëshiron të mbètèt è lirë përgjithmonë. Màrsi dhè tètori do të jènë dy múàj të búkúr përsà i tàkon àspèktit romàntik.

Pèshqit

Mirë sè vini në vitin túàj, të dàshúr Pèshq! Në vitin 2022, yjèt do të shkëlqèjnë mbi jú pàsi të dy súndimtàrët túàj plànètàrë – Júpitèri dhè Nèptúni – do të kènë një tàkim të rràllë në shènjën túàj më 12 prill. Nësè jèni bèqàr, kjo múnd të jètë kohà kúr do të tàkoni dikë të vèçàntë. Nësè kèni pàrtnèr, ringritjà è màrrëdhëniès túàj në një nivèl tjètër osè zgjèrimi i fàmiljès súàj múnd të jètë në plàn!

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *