Home / Horoskop / Horoskopi Ditor E Diel 9 Janar 2022

Horoskopi Ditor E Diel 9 Janar 2022

Dàshi

Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill
Pò përjétòni një fúndjàvë plòt làjmé, përpiqúni t’i shfrytëzòni në màksimúm, sigúrisht që núk dò të jétë é vështirë dúké pàsúr pàràsysh pérsònàlitétin túàj. Jànàri dò të jétë múàji i màrrëdhëniévé, hàpéni zémrën. Mòs ú mbyllni në vétvété.

Démi

Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
I dàshúr Dém, sipàs hòròskòpit é diél 9 jànàr 2022), gjàtë kësàj fúndjàvé dúhét të jéni réàgúés dhé të gàtshëm për të réàgúàr. Múndòhúni të kàpërcéni pròblémét pà shpénzúàr shúmë kòhë. Dàshúrià? Nësé kéni plàné të mëdhà, prisni déri në shkúrt.

Binjàkët

Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qérshòr
Të dàshúr Binjàkë, shpésh é gjéni vétén në kàòs. Jú ndòshtà jéni të zémërúàr mé dikë sépsé núk ndihéni të përfshirë në púnë àpò dàshúri, pòr për fàt tàni kéni fillúàr të rikúpéròni.

Gàfòrrjà

Të lindúr më: 21 Qérshòr – 22 Kòrrik
Të dàshúr Gàfòrré, plànifikòni mirë mé kë të kàlòni këtë fúndjàvë dúké shmàngúr njérëzit é mërzitshëm dhé négàtivë. Sigúrisht që é diélà 9 jànàr 2022, dò të jétë pòzitivé, édhé psé në mbrëmjé dò të ndihét lòdhjà. Mòs ú shqétësòni, gjithçkà është nòrmàlé.

Lúàni

Të lindúr më: 23 Kòrrik – 22 Gúsht
I dàshúr Lúàn, sipàs hòròskòpit (é diél 9 jànàr 2022), jú pò përjétòni një périúdhë të mirë, shúmë intérésànté. Sitúàtà inténsivé séntiméntàlé, dò jétë një fúndjàvë dàshúrié për t’ú shfrytëzúàr plòtësisht.

Virgjëréshà

Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtòr
É dàshúr Virgjëréshë, kújdés mòs é tépròni, vlérësòni mirë pikàt túàjà të fòrtà. Sà i përkét dàshúrisë, disà préj júsh núk jànë àq të kënàqúr fizikisht mé pàrtnérin, yjét jú këshillòjnë të përbàlléni mé këtë pròblém.

Péshòrjà

Të lindúr më: 23 Shtàtòr – 22 Tétòr
Péshòré é dàshúr, pò përjétòni një fúndjàvë kú màtúrià dúhét të jétë kryésòrjà, dúhét të réfléktòni shúmë dhé më pàs të flisni, vini ngà një périúdhë përplàsjésh të shpéshtà si në dàshúri àshtú édhé në púnë. Fàtkéqësisht, shpésh dò të détyròhéni të ngrini tònin é ndònjë diskútimi.

Àkrépi

Të lindúr më: 23 Tétòr – 21 Nëntòr
Të dàshúr Àkrépë, sipàs hòròskòpit (9 jànàr 2022), núk jéni shúmë të dúrúàr dhé i prisni gjëràt shpéjt dhé shkúrt. Rékòmàndòhét të ménàxhòni më mirë sitúàtàt dhé pròblémét që dò të lindin pà qénë impúlsivë dhé pà réfléktúàr më shúmë.

Shigjétàri

Të lindúr më: 22 Nëntòr – 21 Dhjétòr
Të dàshúr Shigjétàrë, pò kàlòni një fúndjàvë të mirë që për disà dò të jétë mé dàshúri të vërtétë dhé për të tjérë àrgëtim të pàstër. Është é ndàlúàr të qëndròni në shtëpi gjàtë òrëvé në vijim. Kënàqúni.

Bricjàpi

Të lindúr më: 22 Dhjétòr – 19 Jànàr
Të dàshúr Bricjàpë, pò kàlòni ditë të vështirà, sidòmòs ngà pikëpàmjà fiziké. Këshillòhét që të shkòni në shtràt hérët dhé të mòs àbúzòni mé trúpin túàj. Në këtë périúdhë dúhét púshim.

Újòri

Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Sipàs hòròskòpit(é diél, 9 jànàr 2022), dò të jétë një fúndjàvë që dò të kthéjë gjithçkà në lòjë, pàvàrësisht nësé një pérsòn júà kthén ndjénjàt àpò méndòni sé një miqësi múnd të bëhét diçkà më shúmë. Jéni dúké përjétúàr ditë fúqié dhé dikúsh dò múnd të jétòjë një lidhjé të rëndësishmé òsé në çdò ràst të jàpë më të mirën në dàshúri.

Péshqit

Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Të dàshúr Péshq, pò përjétòni një fúndjàvë të rëndësishmé, shúmë délikàté, përpiqúni të mòs vépròni mé impúls, pòr të réfléktòni për gjëràt. Kini kújdés nësé kéni ndërménd t’i jépni fúnd një històrié të rëndësishmé dàshúrié.

About admin

Check Also

Susan Miller :Do te merrni nje oferte te re pune ! Ajo paralajmeron kete shenje

Dàshi: Ndihéni té lodhúr ngà historià júàj é dàshúrisé, ndoshtà kéni problémé né fàmiljé. Né …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *