Home / Horoskop / Horoskopi i fúndjàvës sipàs àstrologès Mèri Shèhú

Horoskopi i fúndjàvës sipàs àstrologès Mèri Shèhú

Dàshi

Púnèt dhè màrrëdhènièt túàjà nè shoqèri àpo qèllimè do mbètèn pàk nè vènd númèro gjàtè kësàj fúndjàvè. Do jèni në pritjè dhè núk do bëni lëvizjè àpo ndryshimè.

Dèmi

Njè çështjè kàrrièrè dhè ligjorè do mbètèt pèzúll dhè núk do t’jú hàpèt rrúgà pèr tè màrrè vèndimè. Po kështú në një çèshtjè pèrsonàlè àpo màrtèsë do kèni pèzúllim.

Binjàkët

Pèr jú do kètë pàqàrtèsi àpo vonèsà nè njè cështjè údhëtimi àpo bàshkèpúnimi mè jàshtè vèndit. Àkomà gjëràt núk jànè qàrtësúàr dhè s’kà zhvillim konkrèt.

Gàforrjà

Njè çështjè èkonomikè do kètë njè pèzúllim dhè núk do mèrrni àtë që prètèndoni dhè às do jèpni àtë qè dúhèt për t’ú çlirúàr ngà njè dètyrim. Nè jètën èrotikè kèni pèzúllim tàkimèsh

Lúàni

Më në fúnd do t’i jèpni pàk kohë vètès për t’ú ndàlúr ndàj ndonjë prèsioni qè jú bëhèt dhè tè mèndoni më qàrtë sè si tè mànàxhoni púnèt dhè màrrèdhènièt túàjà.

Virgjërèshà

Do kèni një momènt hèzitimi sè çfàrë rrúgë tè ndiqni nè biznès në púnë dhè nè njè màrrëdhèniè pèrsonàlè që jú lidh èdhè púnà ndrèkohè. Hèzitimi do jètè i dyànshëm

Pèshorjà

Dèri tàni kèni vèprúàr si kèni dàshúr tàni è tútjè do ndàlèni pàk pàsi dúhèt tè bëhèni cift në púnët túàjà dhè dikúsh po jú ndikon në jètën túàj dúkè jú prèrë rrúgën për më shúmë bàshkëpúnim.

Àkrèpi

Ngàtërrèsàt në jètën è përditshmè dhè vonèsàt fillojnë të zvogëlohèt dhè tëshmë do kèni dy ditë kohë të mèndoni sè cfàrë do bènit nè tè àrdhmèn dhè kú do jètonit mè mirè.

Shigjètàri

Shúmë mèsàzhè dhè làjmè dhè àpkàlipsè kèni përjètúàr dhè tàshmè do jú dúhèt pàk kohè tè mèrrni vètèn dèri të hènèn kú dúhèt të filloni ngà è pàrà.

Bricjàpi

Vètpërmbàjtjèt dhè ngàtërrèsàt do mbàrojnë por do jú dúhèt èdhè dy ditè kohè tè kontrrolloni sitúàtàt dhè trègon. Po kështú nè jètèn pèrsonàlè jú dètyrojnè të prisni

Újori

Clirohèt ngà sot Mërkúri i kúndèrt nè shènjën túàj dhè kjo tàshmë jú hàp rrúgè jú tè bèni gjëràt è dúhúrà pà pàtúr ngàrkèsà dhè rimorkio ngà mbràpà.

Pèshqit

Psikologjikisht do jèni më tè qètë dhè mè të qàrtè por ndèrkohè ky àjèr i pàstèr do jú bèjè tjú dhèmbë kokà dèrisà të làrgohèn pàsojàt è problèmèvè dhè mbylljèvè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *