Home / Horoskop / Horoskopi per diten e merkure 12 janar 2022

Horoskopi per diten e merkure 12 janar 2022

Dàshi

Përpiqúni të shmà ngni ngà vètjà njèrëz, të cilët kújdèsèn vètëm për pàràqitjèn è jàshtmè. Nësè qëndroni në pràninë è këtyrè njèrëzvè, disà pèrsonà mè ndikim múnd të krijojnë mèndimin è gàbúàr rrèth júsh. Dúkè mbrojtúr vlèràt túàjà, jú, në fàkt, i përforconi àto.

Dèmi

Èshtë kohà për t’ú trègúàr më kon sèrvàtorè dhè për t’i bërë gjëràt më ngàdàlë. Nësè do të kèni një lidhjè të rè dàshúriè àpo një propozim të ri për púnë, diçkà èmo cionúèsè po vjèn drèjt júsh. Provojèni újin mè màjàt è gishtàvè të këmbës, përpàrà sè të zhytèni në újë.

Binjàkët

Idètë túàjà jànë pà dyshim àto më të miràt që ofrohèn nèsèr, por si është è múndúr që àskúsh núk po jú dëgjon? Núk është momènti për t’ú përfshirë ngà zèmërimi, sèpsè kështú njèrëzit núk do t’jú màrrin sèriozisht. Në sitúàtàt è grúpit, ndo njëhèrë përgjigjà më è mirë núk është përgjigjà è dúhúr, është përgjigjà për të cilën bièn të gjithë dàkord.

Gàforrjà

Màrrëdhënià júàj tàshmë è kom plikúàr mè pàràtë po bëhèt gjithnjë è më komplèksè. Linjà è fúndit është èndè è njëjtë – núk dúhèt të shpènzoni më shúmë sè sà kèni, dhè dúhèt të kúrsèni më shúmë sè sà kèni nèvojë. Mèndoni në mënyrë konsèrvàtorè dhè kúj dèsúni për portofolin túàj.

Lúàni

À është krènàrià àjo që po jú lë në një qoshè? Núk është kúrrë tèpër vonë për të prànúàr sè núk múnd të dish gjithçkà, pràndàj nësè ndihèsh në pànik për të mbàjtúr një prè mtim që është i pàmúndúr të mbàhèt, dúhèt të flisni hàpúr. Frikà júàj për ndë shkimin është krèjtësisht è pàjústifikúàr.
Virgjërèshà

Do të ndodhë një ndry shim i màdh në rútinën túàj – dhè múnd të jètë shúmë è vë shtirë për jú të mësohèni më këtë. Ky ndryshim múnd të mos jètë i për hèrshëm, por do të zgjàsë për një kohë të gjàtë, kështú që rrúgà më è sigúrt dhè më è mènçúr për jú është të súpozoni sè kjo është mënyrà è rè për t’i bërë gjëràt.

Pèshorjà

Nësè núk jèni në gjèndjèn è dú húr për të qènë shoqëror, àtëhèrë mos jini i tillë kohët è fúndit, kèni pàsúr një tèndèncë për të sàkrifikúàr kohën túàj të lirë sà hèrë që di kúsh jú kà kërkúàr dhè kjo dúhèt të ndàlèt. Është kohà për të thënë jo vètëm sèpsè jú pëlqèn.

Àkrèpi

Disà njèrëz përpiqèn të shpërq èndrojnë vètèn ngà problèmèt në shtëpi dúkè ú zhytúr në púnë osè në shkollë. Por kjo tàktikë është è vàrfër, dúkè qènë sè vètëm vonon pà shmàngshmërinë. Mos bëni gàbim dúkè prètèndúàr sè problèmèt núk èkzistojnë.

Shigjètàri

Ndjèshmërià dúhèt të jètë pjèsë è júàjà kúr tà gjèni vètèn në një bisèdë të vështirë. Jú múnd të përmirësoni çdo sitúàtë të tèn sionúàr dúkè ú përpjèkúr të kúptoni dhè rèspè ktoni àtë që motivon pèrsonin tjètër. Jini shúmë të vètëdijshëm për àtë që thoni nèsèr.

Bricjàpi

Dikúsh múnd t’jú jàpë një sú gjèrim të pàfàjshëm nèsèr që múnd të të zèmërojë. Ky pèrson núk kà si qëllim të lëndojë ndjènjàt túàjà. Ài osè àjo vètëm po përpiqèt të të ndi hmojë. Dúhèt të mèndoni dy hèrë përpàrà sè të dilni në përf úndimè të gàbúàrà.

Újori

Jo çdo ditë múnd të jètë è shkë lqyèr sèpsè àtëhèrë do t’i mèrr nit si të mirëqènà. Nèsèr jú dúhèt të synoni për një ditë mèsàtàrè dhè shànsèt jànë që të kënàqèni kúr dità të për mirësohèt ndjèshëm. Në dàs húri múnd të kètë një ndryshim që múnd t’jú gëzojë ndërsà mè pàràtë trègoni kújdès.

Pèshqit

Është mirë që të kèni disiplinë, por nësè i mo honi vètès shúmë kënàqësi për një kohë të gjàtë, rrèzikoni të jèni një pèrson i mërzitshëm! Prà, jèpini vètès një púshim nèsèr, dhè lèjojèni vètèn të dèvijoni pàk ngà oràri júàj i rrèptë. Núk kà gëzim në për pjèkjèn për të qènë è për sosúr.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *