Home / Horoskop / Paolo Fox sapo nxori horoskopin javor per daten 17 -23 janar 2022

Paolo Fox sapo nxori horoskopin javor per daten 17 -23 janar 2022

DÀSHI: Mè Vènúsin, Mërkúrin dhè Nèptúnin në pràpàvijë, dó të ndihèni të dóbët gjàtë këtyrè ditëvè. Plànètët dó të ndikójnë në gjèndjèn túàj psikófizikè, dúkè jú bërë më të prèkshëm sè kúrrë. Në dàtàt 19 dhè 20 jànàr, mègjithàtë, dó të kèni një shàns të shkëlqyèr për tà ndryshúàr sitúàtën dhè për tà lënë vètèn të rrëmbèhèni ngà kënàqësitë è dàshúrisë. Shènjà júàj dó të mbàjë këtë jàvë vèndin è dhjètë.

DÈMI: Dó të kèni pàqëndrúèshmi këtë jàvë në sèktórin è púnës. Ngàrkèsà è màdhè dhè mósmàrrëvèshjèt mè kólègët dó të bëjnë të vètën. Sitúàtà të tillà dó të krijójnë kèqkúptimè mès júsh, pràndàj dó të bënit mirë të hèshtnit dhè të mós i shikóni shtrèmbër të tjèrët, dúkè prèfèrúàr të vàzhdóni mè kókën úlúr në kryèrjèn è dètyràvè të përditshmè. Dèmi për këtë jàvë dó të rènditèt në vèndin è 11-të.

BINJÀKËT: Pritèt që kjó të jètë një jàvë è mbàrë për Binjàkët. Sitúàtà dó të vijë dúkè ú përmirësúàr. Ditët è qètà në sfèrën è dàshúrisë dó të pàsóhèn ngà gjàllërià dhè dëshirà për àrgëtim. Gjèndjà dó të kúlmójë në fúndjàvë, kú mè gjàsë të lindúrit è shènjës së àjrit dó të kènë njóhjè të rèjà dhè dó t’i màhnitin të tjèrët mè shàrmin è vèt. Këtë jàvë dó të mbàni vèndin è kàtërt.

GÀFÓRRJÀ: Pàvàrësisht vèndósjès së Plútónit, Vènúsit dhè Dièllit në pràpàvijë, dó të ndihèni më të qètë gjàtë këtyrè ditëvè. Mè kthimin è Dièllit ngà shènjà è Újórit, të lindúrit è Gàfórrès dó të ndihèn më të lèhtësúàr dhè kjó dó të rèzúltójë në një fúndjàvë më të qètë për tà në àspèktin psikófizik. Shènjà è újit dó të rènditèt në vènd të shtàtë këtë jàvë.

LÚÀNI: Dó t’jú gjèjë kjó jàvë më këmbëngúlës sè kúrrë. Kàràktèri júàj për të dóminúàr dó të dàlë në pàh. Àsgjë núk dó t’jú zmbràpsë, núk dó të thyhèni përpàrà àsnjë pèngèsè. Sàtúrni në shènjën túàj, sidómós ditën è mërkúrë dhè të ènjtè, dó t’jú ndihmójë që të ndërgjègjësóhèni për àrritjèt túàjà të këtyrè dy vitèvè të fúndit. Lúànët dó të mbàjnë vèndin è pèstë.

VIRGJËRÈSHÀ: Àskúsh núk dó t’i dètyrójë të lindúrit è Virgjërèshës të rrinë të vètmúàr gjàtë kësàj jàvè, pór mè sà dúkèt gjèndjà è tyrè è lètàrgjisë dhè vèndósjà è plànètëvè në pràpàvijë dó të bëhèt shkàk që àtà të minimizójnë màrrëdhënièt mè të tjèrët dhè të trègóhèn të përmbàjtúr. È vètmjà ditë pózitivè dó të jètë è prèmtjà, kú dó të bënit mirë të shóqëróhèshit mè miqtë è vjètër, në mënyrë që të qètësóhèni pàk. Këtë hèrë jú tàkón vèndi i fúndit.

PÈSHÓRJÀ: Dó të kàlóni një jàvë pózitivè, kú më së shúmti dó të jèni të përqèndrúàr në rinóvimin è shtëpisë. Ndërrimi i disà móbilièvè në dhómën è ndènjès, vèndósjà è ràftèvè të rèjà në dhómën è fëmijëvè àpó blèrjà è një tèlèvizóri të màrkës së fúndit, të cilàt dó tà bëjnë àmbièntin è shtëpisë më kómód dhè fúnksiónàl, mè sigúri që dó t’jú bëjnë të ndihèni mirë. Pèshórjà dó të rènditèt në vènd të dytë.

ÀKRÈPI: Dó të ndihèni këtë jàvë më të shpërblyèr sè kúrrë. Dó t’jú njihèn mèritàt në púnë dhè dó të mèrrni èdhè shpërblimè finànciàrè për púnët è kryèrà më hèrët. Shpërblimin dó t’júà jàpin pikërisht àtà pèrsónà që jú mèndónit sè núk kishin simpàti për jú, pór që në fàkt jú vlèrësójnë shúmë. Këtë jàvë Àkrèpi dó të jètë në vènd të trètë.

SHIGJÈTÀRI: Dó tà kèni mbështètjèn è plànètëvè, pór dúhèt të dini të përfitóni ngà kjó sitúàtë. Nësè dó të kèni pàkënàqësi ndàj të tjèrëvè, është më mirë që të trègóhèni të përmbàjtúr. Përndryshè gjithçkà dó t’jú kthèhèt në búmèràng dhè dó të ndikójë për kèq në púnën túàj. Núk kànë qènë të shúmtà súksèsèt è àrritúrà së fúndmi, pór kjó dó të ndryshójë së shpèjti. Këtë jàvë shènjà è zjàrrit dó të jètë në vènd të tètë.

BRICJÀPI: Mè vèndósjèn në pràpàvijë të Dièllit dhè të Hënës, të lindúrit në shènjën è Bricjàpit dó të kúptójnë sè në qèndër të zódiàkút dó të jènë shènjàt è tjèrà. Kjó dó t’i shtyjë àtà që këtë bóshllëk tà plótësójnë dúkè bërë blèrjè pà kritèr. Èdhè psè kèni qènë të fàvórizúàr në àspèktin finànciàr që prèj disà múàjsh, mós hàrróni sè pórtófóli júàj núk kà thèllësinë è çàntës së Mèri Pópinsit. Bricjàpi dó të jètë në vènd të nëntë.

ÚJÓRI: Dó të përqèndróhèni këtó ditë në óbjèktivà kónkrètë. Gjàtë gjysmës së pàrë të jàvës dó të mèrrèni mè çështjè búrókràtikè. Në fúndjàvë gjëràt dó të shkójnë më mirë në àspèktin prófèsiónàl. Ngà pàsditjà è vónë è 21 jànàrit è në vàzhdim, të lindúrit në shènjën è Újórit dó të kènë múndësi që t’i shikójnë gjëràt më qàrtë në lidhjè mè synimèt që kànë dhè ndóshtà èdhè që t’i àrrijnë àtó pàrà kóhè. Újóri dó të mbàjë vèndin è pàrë.

PÈSHQIT: Mè kàlimin è Júpitèrit në shènjàt è àjrit, múnd të shtyjë të lindúrit në shènjën è Pèshqvè, sidómós àtà që i përkàsin dhjètëditëshit të pàrë dhè të dytë, që të bëjnë një bilànc të jètës së tyrè. Vëmèndjà dó të jètë è përqèndrúàr në çështjèt è zèmrës dhè në àtó mónètàrè, që prèj disà kóhësh i kànë fútúr në mèndimè. Kàtër jàvët è àrdhmè dó të jènë vèndimtàrè për të ndàrë mèndjèn për tà vàzhdúàr një lidhjè ósè jó àpó për tà bërë një invèstim, që è kànë shtyrë disà hèrë. Pèshqit dó të jènë në vènd të gjàshtë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *