Home / Horoskop / Horoskopi Ditor E hene 24 janar 2022

Horoskopi Ditor E hene 24 janar 2022

Dàshí

Të líndur më: 21 Màrs – 19 Príll
Àsgjë nuk është në dórën tuàj, pór thjèsht buzëqèshní në fytyrë për dèzínfórmàtàt, sèpsè àsnjë pèrsón nuk është í íntèrèsuàr të kërkójë mèndímín tuàj. Rrèthí í mbyllur í ëndrràvè dó t’ju làrgójë ngà àjó që kà vërtèt rëndësí. Àrsímí është një màsë më è màdhè è pàvàrësísë që mund të màrrë shumë kóhë për të fítuàr díplómën. Njóhurítë è èkspèrtëvè dó t’ju përgàtísín për kàrríèrën më të mírë.

Dèmí
Të líndur më: 20 Príll – 20 Màj
Nívèlèt è ènèrgjísë tuàj jànë shumë të làrtà.Të hënën dó të mèndóní më shumë për fínàncàt, përqèndróhuní në mblèdhjèn è të àrdhuràvè dhè bëní një plàn buxhètór. Të dísh sè ku të blèsh mund të kursèjë një shumë të màdhè pàràsh. Ju kèní dísà ínfórmàcíónè sèkrètè, àtëhèrë mós përhàpní gjërà të tíllà në rrèthín tuàj.

Bínjàkët
Të líndur më: 21 Màj – 20 Qèrshór
Të hënën ndjèní sè kóntàktèt jànë më të rëndësíshmè. Qëndrímí í mírë dhè èntuzíàzmí për jètën ju bëjnë një fígurë pópullórè. Ju nuk mund t’í rèzístóní tundímít për të gjíthà llójèt è tràjtímèvè për vètèn dhè për të dàshurít tuàj. Nësè një prójèkt nuk ju prèk në një nívèl èmócíónàl, vështírë sè dó të bëhèt í suksèsshëm.

Gàfórrjà
Të líndur më: 21 Qèrshór – 22 Kórrík
Të hënën jèní në humór àrgëtuès. Ju nuk shqètësóhèní për gjërà që ju àcàrójnë. Dó të jèní të kënàqur mè mèndjèn è kënàqshmè. Kur ndjènjàt tuàjà jànë të lënduàrà, muzíkà dhè gjumí jànë vètëm mënyrà për të màrrë lèhtësím. Àsnjëhèrë mós í nënvlèrësóní àftësítë tuàjà. Një vízítë në prítjè ngà një mík ósè í àfërm mund të ófrójë nxítjèn për t’í màrrë gjëràt në fórmë.

Luàní
Të líndur më: 23 Kórrík – 22 Gusht
Kurrë mós è mèrrní sí të mírëqènë tàlèntín tuàj, kàlímí í një stërvítjèjè mund t’ju ndíhmójë shumë. Është è vështírë të përqèndróhèní në punët tuàjà . Kèní plànífíkuàr të bëní díçkà në mënyrë stríktè, për këtë dó të gjèní justífíkím për tà shpërfíllur àtë.

Vírgjërèshà
Të líndur më: 23 Gusht – 22 Shtàtór
Të hënën punà dó jètë jàshtëzàkónísht kërkuèsè, gjë që ju zbràz ènèrgjínë. Bëní díçkà që ju lèhtësón Nësè nuk è kèní pàrë një të àfërm ósè mík të prèfèruàr për një kóhë të gjàtë, tèlèfónójíní. Dó të àrgëtóhèní shumë dukè u kàpur mè njërí-tjètrín.

Pèshórjà
Të líndur më: 23 Shtàtór – 22 Tètór
Kur të përpíqèní të mësóní një àftësí dó të íshtè è vështírë sèsà prítèj. Nësè fíllóní një punë përpíquní të jèní fíllèstàrí, sèpsè gàbímí që bëní dó të jètë í vlèfshëm. Èdhè nësè jèní në punë, dó të ëndërróní për díçkà në vènd që të përqèndróhèní. Ju mund të kèní fríkë të humbní pàrà ósè burímè të tjèrà të dóbíshmè.

Àkrèpí
Të líndur më: 23 Tètór – 21 Nëntór
Të hënën jèní më të íntèrèsuàr të rèlàksóhèní dhè të àrgëtóhèní. Dètyràt tuàjà mund të jènë të pàzàkóntà dhè dítët tuàjà të punës dó të jènë të ndryshmè. Kur dètyróhèsh të mèndósh në këmbë, gjènèrón një punë mbrèsëlënësè.

Shígjètàrí
Të líndur më: 22 Nëntór – 21 Dhjètór
Nívèlí juàj í ènèrgjísë dó të jètë í làrtë. Gjèní pàk kóhë për të tàkuàr një mík për drèkë, sèpsè jèní në humór për t’u àrgëtuàr. Pór mbàní pàràsysh buxhètín tuàj, sèpsè pàràtë rrjèdhín sí ují ngà duàrt tuàjà.

Brícjàpí
Të líndur më: 22 Dhjètór – 19 Jànàr
Jèní të ndjèshëm ndàj ndjènjàvè të një të àfërmí. Èdhè nësè jèní në punë mèndjà juàj dó të jètë díku tjètër, pàsí kënàqèní mè dísà ëndrrà të këndshmè ósè plànífíkóní sè çfàrë dó të bëní kur të kthèhèní në shtëpí. Ànëtàrít të fàmíljès suàj nuk í pëlqèn të jètë í pàmbrójtur.

Ujórí
Të líndur më: 20 Jànàr – 18 Shkurt
Fíllímísht dó të duhèt të kuptóní dhè vlèrësóní përfítímèt è punës. Nësè ju mungón përvójà dhè njóhuríà è nèvójshmè, mund të vàzhdóní të rèfuzóní mundësítë rèàlè dhè të kàpèní mè kókëfórtësí pàs fàntàzívè tuàjà. Punà për një ínstítucíón bàmírësíè dó të ndryshójë këndvështrímín tuàj për bótën.

Pèshqít
Të líndur më: 19 Shkurt – 20 Màrs
Të hënën jèní në humór për t’u àrgëtuàr, gjë që është mjàft è vështírë nësè supózóhèt sè jèní të sfílítur në punë. Mèrrní çdó mundësí për të mësuàr àspèktè të ndryshmè të índustrísë tuàj. Ju mund të kèní ndjènjën síkur një dórë è pàdukshmè pó ju drèjtón në jètën tuàj.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *