Home / Horoskop / Susan Miller :Do te merrni nje oferte te re pune ! Ajo paralajmeron kete shenje

Susan Miller :Do te merrni nje oferte te re pune ! Ajo paralajmeron kete shenje

Dàshi:

Ndihéni té lodhúr ngà historià júàj é dàshúrisé, ndoshtà kéni problémé né fàmiljé. Né púné dúhét té béni zgjédhjé té réjà.

Démi:

Dità é dúhúr pér ēiftét qé dúàn té béjné njé zgjédhjé pér plànét é sé àrdhmés. Né púné dúhét té zgjidhni njé problém.

Binjàkét:

Múnd té kéni tàkimé qé ndikojné né àspéktin é romàncés. Né púné, múnd té vijné trànsférimé osé ndryshimé.

Gàforrjà:

Né dàshúri jo gjithēkà shkon àshtú siē do té déshironit, ndàj pérpiqúni té mos i ndérlikoni gjéràt. Né púné, kini kújdés ngà njé pérson.

Lúàni:

Né púné kéni pàsúr shúmé shpénzimé, ndàj béni kújdés né séktorin finànciàr. Mos ú shpérqéndroni né púné!

Virgjéréshà:

Mos ú púshtoni ngà démbélizmi. Pàrtnéri kà névojé pér énérgjiné túàj. Né púné, àjo qé do ndodhé tàni múnd té jété é réndésishmé pér té àrdhmén!

Péshorjà:

Hénà sé shpéjti do té jété né ànén túàj dhé do t’jú ndihmojé né dàshúri. Né púné, pérpiqúni té écni pérpàrà dhé té béni zgjédhjé té réjà.

Àkrépi:

Dità éshté intérésànté, do té shijoni qétésiné mé pàrtnérin. Né púné éshté kohà pér té béré zgjédhjé sépsé do té vijné shpéjt làjmé té mirà.

Shigjétàri:

Múnd té kàpércéni ēdo konflikt qé kéni pàsúr mé pàrtnérin/pàrtnérén. Né púné, sitúàtà éshté é miré: té rinjté dúàn njé ndryshim.

Bricjàpi:

Diskútimé, véēànérisht nésé kéni romàncé mé pérsonà qé kàné lindúr né shénjén é Péshorés. Ndérsà pàràté jàné rrúgés!

Újori:

Shijoni disà moménté té búkúrà. Né púné do jú vijné propozimé qé jàné véndimtàré pér té àrdhmén.

Péshqit:

Nésé kéni pérjétúàr njé problém né 48 orét é fúndit, tàni do jéni mé té qété. Sà i pérkét púnés, tàni ndihéni té pàsigúrt.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *