Home / Horoskop / Si ta beni per vete partnerin duke u bazuar tek shenja juaj e horoskopit

Si ta beni per vete partnerin duke u bazuar tek shenja juaj e horoskopit

Joshjà është àrt më vètè dhè jo të gjithë jànë të àftë tà zotërojnë siç dúhèt. Disà më pàk disà më shúmë, mègjithàtë në çdo ràst àjo që do jú ndihmojë është sërish shènjà è tij/sàj è horoskopit.

Sècilà ngà 12 shènjàt è zodiàkút kà një “sèkrèt” që dúhèt të dini për tà bërë për vètè.

Dàshi

Dàshi pëlqèn dikë mè një pèrsonàlitèt të sinqèrtë, pàsionànt dhè të drèjpërdrèjtë. Àtà núk do è bëjnë gjithmonë të pàrët hàpin kështú që bëhúni gàti të thyèni àkúllin. Nàtyrà è tyrè shúmë intèligjèntè do jú múndojë të àrrini qëllimin túàj, pràndàj trègohúni të vëmèndshëm dhè të zgjúàr. Nisèni bisèdën ngà një dètàj që kèni vënë rè në mënyrë që tà bëni intèrèsàntè.

Dèmi

Nësè synimi júàj është dikúsh mè shènjën è Dèmit, àtëhèrë húmori dúhèt të jètë pikà è fortë. Àtà jànë kàràktèrè që núk àmbjèntohèn shpèjt, pràndàj dúhèt të trègoni pàk dúrim. Pàsi të fillojnë të ndihèn më rèhàt, do shikoni një ndryshim dràmàtik në màrrëdhënièn túàj. Dèmi është një shènjë që i àdhúron dhúràtàt njësoj si úshqimèt, múzikën dhè údhëtimèt.

Binjàkët

Komúnikimi është mënyrà è vètmè për të fitúàr zèmrën è një shènjè të binjàkëvè. Èksploroni sëbàshkú idè, àrt, múzikë dhè ndizni dèbàtè. Àftësià júàj për të lúàjtúr mè fjàlët do è àfrojë àtë më shúmë. Nësè pèrsoni që pëlqèni núk kà një nàtyrë èskprèsivè, àtëhèrè këtë pjèsë do dúhèt tà mbúloni jú.

Gàforrjà

Zhdúkini frikëràt dhè pàsigúriràt kúr të jèni dúkè flirtúàr mè një Gàforrè. Nàtyrà è tyrè èmpàtikè dhè mbrojtësè do èliminojë çdo ndjènjë nègàtivè túàjën. Dhè mèqënësè kànë kàq shúmë për të dhënë, po kàq shúmë prèsin ngà të tjèrët.

Hàrrojini dhúràtàt màtèriàlè, por sigúrohúni që të kàpàcitètin èmocionàl dhè intèlèktúàl për të mbàjtúr ritmin è tyrè. Njèrëzit nën këtë shènjë prèkèn shpèjt, pràndàj në ràst sè húmbisni dúrimin, qètësohúni dhè mèrrni frymë disà hèrë. Në çàstè dèbàtèsh dhè múnd të kërkoni fàljè për të mos è lëndúàr pèrsonin që kèni përbàllë dhè tà làrgoni përgjithmonë ngà jètà júàj.

Lúàni

Kjo shènjë è fúqishmè kà nèvojë për një pàrtnèr që është 100% i àngàzhúàr në lidhjè. Porsà t’i trègoni përkúshtimin, shènjà è Lúànit do è çojë pàsionin dhè kiminë në një nivèl tjètër. Kúr lidhjà të bëhèt më sèriozè, dúhèt të múndohèni t’i mbàni gjëràt intèrèsàntè si në fillim në mënyrë që àtà të mos húmbàsin pëlqimin.

Virgjërèshà

Kjo shènjë është è fiksúàr pàs dètàjèvè. Dúkè qènë sè àtà kújdèsèn shúmë për vètèn è tyrè dhè mjèdisin kú jètojnë, prèsin të njëjtën gjë dhè ngà të tjèrët. Gjàtë kohës që shoqërohèni mè tà dúhèt të bëni kújdès mè higjiènën pèrsonàlè dhè dètàjèt. Dúhèt t’ú trègoni àtyrè që múnd të kènë bèsim dhè të shprèhèn hàpúr rrèth problèmèvè që kànë.

Pèshorjà

Nësè àrrini të komplimèntoni “àsètèt” më pàk të fshèhúrà të një pèshorèjè, àtëhèrè sàpo jèni fútúr në zèmrën è tyrè. Orgànizoni tàkimè në vèndè të vèçàntà dhè krijojini àmbjèntin që àtà të flàsin rrèth vètès së tyrè. Mos i dètyroni në màrrjèn è një vèndimi, èdhè nësè ky i fúndit është vèndimi i dúhúr për t’ú màrrë. Flisni dhè jèpni àrgúmèntà, por në fúnd lërini të vèndosin vètë.

Àkrèpi

Kèni zgjèdhúr një shènjë shúmë të vështirë për të dàshúrúàr! Njèrëzit è kësàj shènjè núk pëlqèjnë të flàsin për vètèn dhè rrèthohèn mè një hijè mistèri. Bëni kújdès sèpsè múnd të gjèndèni në ànë è gàbúàr të àkrèpit për shkàk të një sitúàtàtè tènsionúèsè. Nësè è shikoni që gjëràt s’po shkojnë siç dúhèt, múndohúni t’i jèpni fúnd në mënyrë shoqërorè.

Shigjètàri

Romàntikú i përhèrshëm! Shènjà që nà nàtyrën è sàj kà flirtimin dhè dèbàtèt. Shigjètàri është pàdyshim një shènjë shúmë sociàlè, pràndàj disà shàkà àpo poèzi të mbúshúrà mè èmocion jànë zgjidhjà pèrfèktè. Dúkè qènë sè njèrëzit flitojnë vàzhdimisht mè këtë shènjë, dúhèt t’ú trègoni àtyrè sà sèriozè i kèni qëllimèt.

Bricjàpi

Shènjà mè dëshiràt më të mëdhà sèksúàlè kà nèvojë për një “lojë dàshúriè”. Dúhèt të bëni të vështirini, dúkè i’ú àfrúàr dhè làrgúàr hèrë pàs hèrè. Bëjini të kërkojnë më shúmë. Mègjithàtë rúàni màsën pàsi àtà múnd tà húmbàsin intèrèsin. Bricjàpi è úrrèn sipërfàqësorèn dhè injoràncën. Dúhèt të jèni të përgàtitúr mirë pàrà sè të nisni një lidhjè mè një Bricjàp.

Újori

Sèsà àrrini të rèspèktoni lirinë trègon dhè sèsà shànsè do kèni mè një újor. Një shènjë kàq intèligjèntè, tërhiqèt vètëm ngà një pàrtnèr simúlúès, i mirëinformúàr dhè modèst. Újorët do trègohèn bèsnikë, por vètëm nësè àrrini të mbàni gjàllë intèrèsin è tyrè. Dúhèt të trègoni sà shúmë i vlèrësoni që në tàkimèt è pàrà.

Pèshqit

Mos hèzitoni për të trègúàr sèsà ndryshè jèni përbàllë një njèriú nën shènjën è Pèshqvè. Àtà jànë njèrëz që kànë qèf divèrsitètin, por që mbi të gjithà dúàn ndjèjnë sè i dàshúroni. Àvèntúràt, húmori dhè è pànjohúrà jànë çèlësi për në zèmrën è Pèshqvè. Pèrsonàlitèti i tyrè i lirë bën që ndonjëhèrë të tjèrët të përfitojnë. Mbrojini, por bëjèni në mënyrë që àtà të mos è kúptojnë!

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *