Home / Horoskop / Horoskopi per daten 1 shkurt 2022 nga Rusell Grant

Horoskopi per daten 1 shkurt 2022 nga Rusell Grant

Dàshì

Po ì lìnì të gjìthà pàs. Dhìmbjèn, èrrësìrën, vètmìnë. Do bënì një trànsformìm të plotë të së vjètrës. Prà, mos ù rèzìstonì ndryshìmèvè që po vìhèn në lëvìzjè në èmrìn tùàj. Po, këto ndryshìmè do të jènë të pàkëndshmè sìç është gjìthmonë ndryshìmì. Por në fùnd do t`jù dùhèn.

Dèmì

Kùr kërkojmë që një dëshìrë të plotësohèt, nè nùk àrrìjmë të kùptojmë mënyrën sè sì nà jèpèt bèkìmì. Dhùràtàt që po jù vìjnë jànë rèzùltàt ì lùtjèvè që kènì bërë. Prà, qëndronì në ènèrgjìnë è mìrënjohjès (në vènd që të jènì skèptìk) pàsì ì lèjonì vètès të mèrrnì àtë që kà qènë gjìthmonë è jùàjà.

Bìnjàkët

Jènì të frymëzùàr për të çmësùàr rrègùllàt è màtrìcës dhè për të rìzbùlùàr màgjìnë tùàj. Po sìkùr vètë jù të jènì thèsàrì ì fshèhùr që kènì kërkùàr gjàtë gjìthë kohës? Flìrtìmì mè zèmrën è dìkùjt është gjìthàshtù ì mùndùr.

Gàforrjà

Ndërsà è kènì pàsùr një ìdè sè çfàrë dëshìronì të àrrìnì, më në fùnd do të gjènì gùxìmìn për të ndjèkùr ëndrràt tùàjà dhè për të bërë gjërà të mëdhà të ndodhìn për jù. Për më tèpër, optìmìzmì jùàj ì pàfùnd do t’ì trànsformojë rrèthànàt më sfìdùèsè në fàvorìn tùàj. Por, mos prìsnì dèrì nèsër për të fìllùàr mè gjëràt. Përdorènì këtë kohë për të shkrùàr, mèdìtùàr dhè shënùàr ìdètë që po jù vìjnë. PS: Jù jènì në rrùgën è dùhùr!

Lùànì

Nësè do t’jù dùhèj tà tìtùllonìt këtë kàpìtùll të jètës sùàj, do tà qùànì ‘Dàncìng Ëìth Thè Shàdoës’. Hënà po jù ofron një mùndësì për t’ù ùlùr mè àtë që ì kènì rèzìstùàr brèndà vètès dhè për tà shndërrùàr àtë për mìrë. Jù mùnd të kùptonì sè ndjèshmërìà jùàj është rrìtùr gjìthàshtù; Sè botà è jàshtmè të kùpton. Tërhìqùnì në hàpësìrën tùàj të shènjtë dhè kùjdèsùnì për vètèn.

Vìrgjërèshà

Nèvojà jùàj për të konsùmùàr àtë që nùk dùhèt të konsùmohèt, sì një mënyrë për t’ì shpëtùàr të zàkonshmès, do t`jù shkàktojë problèmè. Por, à mùndèt që vàrësìà ngà sùbstàncà të pèngojë rrìtjèn tùàj në një fàrë mënyrè? Mèndonì për këtë pàrà sè të vèpronì. Është kohà për t’ù pàstrùàr. Është kohà tà lìnì àtë që nùk ì shërbèn më të mìrës sùàj njëhèrë è përgjìthmonë!

Pèshorjà

Kà kàq shùmë llojè dàshùrìè! Më shùmë llojè dàshùrìè sèsà mùnd të nùmëronì mè gìshtàt è dorës. Por, llojì për të cìlìn po krìjonì hàpësìrë ??sot, është àì që do t’jù rràhë zèmrën në një mënyrë që nùk kà ndodhùr kùrrë më pàrë. Gjènì momèntìn për të màrrë vètèn mè të mìrë. È vètmjà gjë që dùhèt të mbànì pàràsysh ndërsà dìtët kàlojnë është sè jètà nùk vjèn mè një kàrtë gàràncìè dhè às màrrëdhënìèt. Mègjìthàtë, procèsì ì përqàfìmìt të së pànjohùrës është àjo që è bën ùdhëtìmìn màgjìk.

Àkrèpì

Jètà nùk vjèn mè një lètër gàràncìè, Àkrèp. Sà tmèrrësìsht të mërzìtshmè do të ìshìn gjëràt nësè do të ìshtè kështù! Prà, lèjojìnì vètès të ndìhènì rèhàt mè të pàkëndshmèn, të gjènì sìgùrì në pàsìgùrì, t’ì thonì po çdo mùndësìè për rrìtjè dhè zgjèrìm dhè t’ì lèjonì vètès të zbùlonì të vërtètën tùàj gjàtë procèsìt. Të kùptùàrìt sè ùdhëtìmì është shùmë më ì rëndësìshëm sè dèstìnàcìonì, do tà ndryshojë lojën përgjìthmonë.

Shìgjètàrì

Kùr dìkùsh jù tràjton kèq, kjo trègon shùmë më tèpër për të sèsà për jù. Është më mìrë të mos ì mèrrnì gjëràt shùmë pèrsonàlè, dùkè qènë sè jèmì èndè në sèzonìn rètrogràd. Nësè jènì jù àì që po trègohènì jo flèksìbël, tërhìqùnì dhè vlèrësonì sè ngà bùrojnë vèprìmèt tùàjà. Çdo shkàs është një mùndësì për të gërmùàr më thèllë, për të zhvèndosùr bìndjèt tùàjà të brèndshmè dhè për të shndërrùàr të vjètrën.

Brìcjàpì

Brìcjàp, jù nùk jènì dìkùsh që vèpron sìpàs dëshìrës. Jù jènì dìkùsh që ì mèndon gjëràt përpàrà sè të ndërmàrrë vèprìmè. Prà, përqèndrohùnì sì gjìthmonë dhè lìnì ànën tùàj pràktìkè t’jù ùdhëhèqë. Në plànìn fìnàncìàr, do të zbùlonì sè gjëràt po màrrìn një kthèsë për mìrë. Prà, fokùsohùnì në kùrsìm dhè jo në shpènzìmè. Krìjonì àtë rèzèrvë që kènì mèndùàr prèj kohësh.

Ùjorì

Të gjìthë fìllojmë mè një ëndërr të càktùàr. Por, ëndrrà fìllon të ndryshojë formën ndërsà nè ècìm përpàrà. À mùnd të jètë kjo è vërtètë èdhè në ràstìn tùàj? Çlìrohùnì pàk. Vlèrësonì opsìonèt è tjèrà të dìsponùèshmè për jù. Fìllìmì ì àtìj ùdhëtìmì mètàforìk do t’jù ndìhmojë të gjènì përgjìgjèt që shpìrtì jùàj po kërkon.

Pèshqìt

Problèmì është sè jù jènì shùmë të vàrùr ngà àjo sè çfàrë do të sjèllìn përpjèkjèt tùàjà. Jènì të fìksùàr në màrrjèn è làvdërìmèvè dhè mìràtìmìt ngà të tjèrët. Dùhèt të kùptonì sè ùdhëtìmì është më ì bùkùr sè dèstìnàcìonì. Prà, zhvèndosènì pàk fokùsìn. Lèjojìnì vètès të jènì prèzènt në këtë momènt. Kjo jo vètëm që do t’jù ndìhmojë të zotëronì zànàtìn tùàj, por èdhè të përmìrësonì cìlësìnë è shùmëfìshtë të pùnës sùàj.

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *