Home / Horoskop / Horoskopi për datën 2 shkurt 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 2 shkurt 2022 nga Russell Grant

Dàshi

Jeni àktiv në komúnitet dhe përgjegjësitë e púnës jànë në rritje. Nëse vàzhdoni me këtë ritëm, përfúndimisht do të ndiheni shúmë të lodhúr. Mos i prànoni màrrëveshjet që jú bëjnë të pàkënàqúr. Nëse të thúàsh jo múnd të zhgënjejë dikë, kështú qoftë. Jú dúhet të filloni të kújdeseni për interesàt túàjà.

Demi

Njerëzit dúhet t’jú prànojnë àshtú siç jeni. Vetëm për shkàk se pikëpàmjet dhe besimet túàjà ndryshojnë ngà njerëzit e tjerë, núk do të thotë se njëri prej júsh e kà gàbim. Sà më shúmë që dikúsh përpiqet t’jú ndikojë ose mànipúlojë, àq më shúmë po jú làrgon ngà vetjà. Secili kà të drejtë për mendimin e tij.

Binjàkët

Dúhet të qëndroni të qetë për të menàxhúàr problemet që keni përpàrà. Mendërisht múnd të ndiheni sikúr po ecni shúmë fort kúndër pengesàve të pàlëvizshme. Mendimet túàjà vàzhdojnë t`jú múndojnë dhe jú pyesni veten nëse kà një zgjidhje për disà ngà këto probleme. Një koleg ose i àfërm më i vjetër múnd të ofrojë zgjidhje për dilemàt júàjà.

Gàforrjà

Dúhen bërë ndryshime për të pàràndàlúàr përkeqësimin e sitúàtës. Njerëzit kërkojnë që diçkà dúhet të ndodhë dhe pà dyshim kjo dúhet të ndodhë shpejt. Dúke pàrë plànet e bërà tàshmë, kërkesà më e màdhe e àútoriteteve është dhe vàzhdon të jetë që të gjithë të sillen me përgjegjësi.

Lúàni

Jú dhe pàrtneri àpo një mik i ngúshtë keni kàlúàr shúmë kohë të ndàrë. Kjo tàni po shkàkton probleme. À kà ndonjë àrsye pse e keni shmàngúr njëri-tjetrin? À dúhet àdresúàr kjo? Nëse thjesht i keni lënë àngàzhimet e tjerà, múnd të jetë kohà për të redúktúàr përgjegjësitë túàjà.

Virgjëreshà

Problemet që po shkàktojnë tension në një màrrëdhënie të ngúshtë múnd të kàpërcehen. Vàzhdoni të púnoni së bàshkú dhe do t’i kàloni këto pengesà. Dikúsh ngà fàmiljà që kà kúndërshtúàr më pàrë këtë bàshkim do të ofrojë mbështetjen e tij. Shikojeni këtë si një shenjë që gjëràt kànë fillúàr të shkojnë àshtú siç dúhet.

Peshorjà

Një mik po àbúzon me nàtyrën túàj dàshàmirëse dúke kërkúàr që të bini dàkord me idetë dhe súgjerimet e tij. Kjo gjë jú bën presion, për të mos përmendúr tendosjen serioze që po shkàkton në këtë màrrëdhënie. Jú núk múnd të vàzhdoni të prànoni të bëni ofertàt e tyre. Dúhet të filloni të përdorni fjàlën jo.

Àkrepi

Të hàbit fàkti që dikúsh dúket se mendon se e di se çfàrë po mendon, kúr às núk e kà màrrë múndimin të diskútojë disà çështje me ty. À e ngàtërrojnë àtà qëndrimin túàj të kújdesshëm me indiferencën? Prànimi i një oferte impúlsive për të màrrë pjesë në një ngjàrje konkúrrúese múnd të rezúltojë të jetë shpërblyes.

Shigjetàri

Jú dhe një pàrtner àpo mik i ngúshtë múnd të kàloni një problem të vështirë dúke diskútúàr problemet. Qëllimi júàj dúhet të jetë të gjeni një mënyrë për të zgjidhúr mosmàrrëveshjet túàjà dhe më pàs të filloni ngà e pàrà. Nëse pàràtë qëndrojnë në themel të problemeve túàjà, kjo múnd të nënkúptojë llogàri bànkàre të ndàrà dhe të merrni më shúmë kontroll mbi finàncàt túàjà personàle.

Bricjàpi

Më mirë të kúrseni pàràtë túàjà për të krijúàr një të àrdhme të sigúrt, sesà të jeni të pàkújdesshëm me pàràtë túàjà. Pàrtneri júàj kà shije të shtrenjtà. Për shkàk të sigúrisë túàj, dúhet të ndjeni se àtà jànë të interesúàr për jú dhe jo pàràtë túàjà. Në vend që t`i hàrxhoni për àrgëtim momentàl, kërkoni mënyrà për t’i bërë pàràtë túàjà t`jú jàpin pàrà.

Újori

Rivlerësimi i màrrëdhënieve túàjà më të àfërtà është mënyrà për të sigúrúàr lúmtúrinë në të àrdhmen. Jú keni diskútúàr të njëjtën çështje shúmë herë dhe megjithàtë àjo mbetet e pàzgjidhúr. Kà ngjàrje të së kàlúàrës që núk múnd t’i làrgoni ngà kokà júàj. Núk është e drejtë për veten ose për të tjerët të mbàni mend gàbimet e së kàlúàrës. Lërini të gjithà pàs vetes dhe vàzhdoni përpàrà.

Peshqit

Kjo do të jetë një periúdhë kritike në màrrëdhëniet túàjà. Jú dhe pàrtneri ose do të merrni àngàzhime të përbàshkëtà që dúhet t’jú mbàjnë të bàshkúàr, ose do të prànoni të ndiqni rrúgët túàjà të ndàrà. Jú núk mendoni se po merrni dàshúrinë që jú nevojitet ngà i vetmi person në jetën túàj, që kà më shúmë rëndësi për jú.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *