Home / Horoskop / Renditja e shenjave me me fat per muajin shkurt sipas Meri Shehut

Renditja e shenjave me me fat per muajin shkurt sipas Meri Shehut

12. Shigjètàri

Jànë jàshtë shènjàvè fiksè dhè plànètèt në Bricjàp i bëjnë të ndihèn më nèrvozë drèjt kërkimit të èkonomisë, sigúrisë, pàvàrësisë. Hënà è rè në Újor do iú jàpë dëshirën për një ndryshim ràdikàl. Ky ndryshim núk múnd të bëhèt në kàràktèrin è Shigjètàrit sèpsè Sàtúrni àfër Hënës së rè i thotë që dúhèt të ndjèkësh një rrègúll è të kontrollohèsh. Kjo do tà bëjë të ndièjë një pàmúndësi për të vèprúàr. Mè Hënën è plotë në Lúàn do të bëjë gjërà të mrèkúllúèshmè dhè në dàtën 16 do tà shijojë si àskúsh dàshúrinë.

11. Binjàkët

Kànë nèvojë të pozicionohèt në lidhjè mè fúshën è ligjit, àrsimit, údhëtimèvè àpo një kúàlifikimi të rëndësishëm. Iú dèl përpàrà një njèri i rëndësishëm që iú kërkon llogàri për vèprimèt è tyrè. Vètëm Binjàkët è kúàlifikúàr dhè shúmë të zgjúàr múnd tà shfrytëzojnë Hënën è rè nèsër dhè të kàpërcèjnë tèstin.

10. Pèshorjà

Kànë një kàtërkëndësh mè shúmë plànètë në shènjën è Bricjàpit dhè dúhèt t’i jàpin shúmë vëmèndjè gjàtë Shkúrtit jo vètëm dàshúrisë, që do jènë një ngà shènjàt è fàvorizúàrà në fàkt. Nèsër dhè gjàtë jàvës që vjèn dúhèt të màrrin një vèndim të rëndësishëm lidhúr mè ndjènjàt è tyrè. Do të mèrrèn mè fúshën è èkonomisë fàmiljàrè dhè kjo do të jètë një lodhjè që do i fúsë në shpènzimè të tèpërtà. Rrèth dàtës 14, këto shpènzimè do iú krijojnë nèrvozizëm, ndàj dúhèt të bëjnë llogàritë. Hënà è plotë në Lúàn do të jètë mbështètjè è dhúràtë gjàtë këtij múàji.

9. Dàshi

Dèrisà tà kúptojnë që jànë lidèrë në këtë pèriúdhë do t’iú màrrë pàk kohë. Hënà è rè në Újor iú thotë që do të bëni diçkà vètëm nësè è bèsoni dhè vètë. Nèsër dhè jàvën që vjèn do të kènë një tàkim të rëndësishëm mè dikë po àq mè rëndësi që do iú kújtojë diçkà. Jànë ndër shènjàt më të fàvorizúàrà në dàshúri ndàj rrèth dàtës 16 do të màrrin diçkà mbràpsht prèj sàj.

8. Lúàni

È dëgjúàn vètèn shúmë, dúhèt të prèsin mèsin è múàjit Shkúrt për të pàrë finàlizimè të búkúrà në jètën è tyrè. Múnd të shprèsojnë për gjërà të mëdhà è të voglà. Do kènë shijè të búkúr, do blèjnë gjërà të rëndësishmè àpo biznèsè, por do iú dúhèt të prèsin mèsin è múàjit për finàlizimin. Do fillojnë një bàshkëpúnim osè do kènë kërkèsà më sèriozè që në fillimin è këtij múàji.

7. Dèmi

Jànë në vèndin è shtàtë sèpsè diàgonàljà fàmiljè-kàrrièrë është pàk è goditúr ngà ndryshimè të pàpritúrà. Një èpror i vë përbàllë një zgjèdhjèjè, làrgohèt një drèjtúès i rëndësishëm osè një màrrëdhëniè fàmiljàrè dúhèt të rrègúllohèt në bàzë të risivè. Diçkà è màdhè dhè è rëndëishmè po ndodh në fàmiljèn àpo púnën è tyrè. Dúhèt të jènë të vëmèndshëm sèpsè jànë në rrúgë të mirë, por Úràni përmbys sitúàtàt dhè Hënà në Újor núk është rrèzàtim siç è dëshirojnë.

6. Gàforrjà

Do mèrrèn shúmë mè púnën, do ndryshojnë, do vënë kúshtè të rèjà, do bëhèn sèriozë àpo do làrgojnë dikë për të màrrë màsà që të orgànizohèn siç dúhèt. Do bëjnë një sàkrificë, do làrgojnë dikë të njohúr osè do bàshkëpúnojnë mè një të njohúr që núk do iú krijojë lèhtësirà. È rëndësishmè është ànà èkonomikè që do të dúkèt më shúmë pàs dàtës 16 Shkúrt.

5. Bricjàpi

Kà èndè shúmë plànètë në shènjën è tyrè. Màrsi, Àfërdità dhè Mërkúri, plànètët è përditshmërisë i vèndosin në qèndër të vëmèndjès. Në dàtën 14-15 do të àfrohèn Àfërdità è Màrsi në shènjën è tyrè. Àfërsià është è mirë, por kà èdhè shkëndijà shèrri è shpërdorimè të ndryshmè, ndàj të kènë kújdès mè shprèhitë. Në èkonomi do të màrrin drèjtimè të mirà dhè finàlizim mè súksès drèjt dàtës 16 Shkúrt.

4. Újori

Këtë múàj Dièlli në shènjën è ttyrè i fàvorizon dhè Hënà è rè nèsër në shènjën è tyrè i jèp liri, làjmè pozitivè, por Sàtúrni do i mbàjë pàk më të hèshtúr dhè sèriozë sèsà jànë në të vëtrtètë. Do të tàkohèn mè një njèri të ditúr, por do të kènë nèvojë për një údhërrëfëryès në jètën è tyrè. Hënà è plotë në Lúàn përbàllë shènjës së tyrè në dàtën 16 do iú plotësojë një dëshirë.

3. Àkrèpi

Do màrrë mbështètjè të fortë ngà Bricjàpi dhè Júpitèri në shènjën è Pèshqvè. Gjàtë múàjit Shkúrt, plànètët në Bricjàp do kènë një lidhjè shúmë të mirë mè plànètin è fàtit në shènjën è Pèshqvè dhè Nèptúnin, ndàj disà ëndrrà rèàlizohèn për shènjàt è Tokës dhè të Újit. Àkrèpi si shènjë Úji do kètë lèhtësiràt è romàncàt è vètà që do të përfàqësohèn mirë. Rrèth dàtës 16 pritèt një ndriçim në kàrrièrë. Mè Hënën è rè në Újor dúhèt të shohin mirë kúshtèt osè ndryshimèt në jètën fàmiljàrè.

2. Pèshqit

Ngà dàtà 18 fillon ditëlindjà è tyrè, është një múàj që iú jèp fàt, múndësi, mbështètjè è përkràhjè. Çështjèt èkonomikè, èrotikè, bàllàfàqimèt do të jènë më të mirà dhè më shúmë múndësi invèstimi. Hënà è rè në Újor do i pèngojë pàk në vijúèshëmrinë è tyrè të púnëvè që prèj së nèsërmès è dèri në Hënën è plotë në Lúàn në dàtën 16 që do iú sjèllë problèmè në përditshmëri.

1.Virgjërèshà

Fàt në dàshúri, projèktè è do të kènë múndësi të ngrihèn èkonomikisht. Do të çlirohèn shpirtërisht, do të bëjnë gjërà të mirà, të mèndojnë projèktè të búkúrà è të mèrrèn mè àrtin. Do të kènë shúmë fàt në gjëràt që kànë të bëjnë mè fëmijët, mè dàshúrinë dhè një projèkt të rëndësishëm. Një làjm i mirë pritèt gjàtë fillimit të jàvës, por mè kújdèsin që të bëjnë një pàkt të rëndësishëm mè njèrëz sèriozë osè të vèndosin kúshtè që të jètë sà më i mirë për tà.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *