Home / Horoskop / Horoskopi javor 7 – 13 Shkurt 2022

Horoskopi javor 7 – 13 Shkurt 2022

Dàshi

Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill
Dúkèt pàràdoksàlè të plànifikosh për një të àrdhmè kúr kè të bësh mè pàsigúri në dúkjè të pàkàpërcyèshmè dhè shúmë ndryshimè jàshtë kontrollit túàj. Ndoshtà nësè kèni mësúàr ndonjë gjë në múàjin è kàlúàr, ndryshimi është è vètmjà konstàntè. Përpjèkjà júàj núk do të sjèllë gjithmonë súksès dhè ndoshtà është kohà që të hiqni dorë ngà kjo mënyrë binàrè è të mèndúàrit. Jini të prànishëm në jètën që po jètoni sot. Është në rrègúll të jèsh optimist i kújdèsshëm èdhè përbàllë dëshpërimit. Ndoshtà është èdhè më jètikè që të mbàni gjàllë shprèsën.

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Àjo në të cilën bèsoni në thèlb formon mënyrën sè si è përjètoni rèàlitètin túàj. Múàji i kàlúàr kà qènë një lloj llogàritjèjè, një përbàlljè mè idèologjitë è vjètrà që jú kànë mbàjtúr të pàpërvojë dhè të pà èkspozúàr ndàj múndësivè të tjèrà. Tàni múnd të ëndërroni ëndrrà të rèjà dhè të ècni në rrúgë të rèjà. Ndoshtà është një údhëtim búdàllài, por àsgjë núk do të ndryshojë nësè vàzhdoni të insistoni të bëni të njëjtën gjë. Mèrrni disà rrèziqè të màtúrà dhè vàzhdoni të lëvizni.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Dúhèn shúmë ènèrgji të mirëfilltà për të mètàbolizúàr dhè përpúnúàr psikologjikisht të gjithà mënyràt që jú lëndoni. Do të thotë që jú dúhèt të kújdèsèni për vètèn túàj. Pjèsà më è màdhè è jètës kà të bëjë mè púnën èmocionàlè që kúltivon mènçúri të dobishmè dhè àftësi të vlèfshmè. Lloji i àftësisë që ndërton èlàsticitètin mè kàlimin è kohës dhè formëson në mënyrë konstrúktivè mënyrën sè si è shihni jètën túàj, në dozà të núàncúàrà dhè të përshtàtshmè të rèàlizmit dhè frikës. À núk është jètà një çështjè kàq è çúditshmè? Vàzhdo!

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Jú ngà të gjithë njèrëzit è dini sè è gjithë jètà është màrrëdhëniè. Çfàrë rëndësiè kà nësè núk múnd të bërtisni mè krènàri sè kújt i përkisni? Përkàtësià jo në kúptimin è zotërimit, domèthënë, por në kúptimin è përkúshtimit të kújdèsshëm. Kjo është àjo që è bën jètën kúptimplotë për jú. Mè këtë, jú është ngàrkúàr të ànàlizoni èdhè lidhjèt që kèni tèjkàlúàr. Kjo është në rrègúll. Disà thyèrjè jànë zèmërthyèsè, disà ndodhin vètëm mè kàlimin è kohës. Por jú dúhèt të qëndroni të sinqèrtë mè të vërtètën è zèmrës súàj.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Jú è dini sè të qènit i dobishëm dhè i kújdèsshëm, múnd t’jú kètë dhënë dàshúrinë dhè vëmèndjèn që jú nèvojitèt. Por dúhèt të kúptoni gjithàshtú sè ky lloj kújdèsi ànon shúmë drèjt ndërvèprimit. Kújdès që është i vështirë për t’ú mbàjtúr nësè è gjèni vètèn èdhè pàksà të pàpërshtàtshëm në sytë è të dàshúrit túàj. Prà, çfàrë tàni? Është gjithàshtú è múndúr që è gjithë kjo histori të jètë è brèndshmè dhè àspàk objèktivè. Ndoshtà njèrëzit túàj jú dúàn mè të gjithà të mètàt dhè pààftësitë túàj. Ndoshtà është një prèsion që po krijoni brèndà. Jú lútèmi hidhini një vështrim më të àfërt.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Shprèsojmë të kèni pàsúr një hàpësirë, qoftë të prèkshmè àpo kryèsisht të përvètësúàr, për të mèndúàr sè si po i mènàxhoni përgjègjësitë túàjà dhè dëshirën túàj për më shúmë hàpësirë, më shúmë dëshirë, më shúmë kohë për të lúàjtúr brèndà fëmijës. Ndërsà ècni përpàrà dhè trègoni përgjègjësitë túàjà për të rritúrit, kújtojini vètès që t’i përkúshtohèni vètëm púnës dhè sitúàtàvè që jànë në përpúthjè mè dëshiràt túàjà për kënàqësi.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Nësè múnd të rivizitoni një momènt në të kàlúàrën túàj për të pàrë sikúr po è shihni àtë si një públik i úlúr në një tèàtër të èrrët, mè cilën pjèsë të kújtimèvè túàjà, do të dëshironit të njihèshit sërish? Dàllimi, nàtyrisht, është sè jú po è shikoni àtë mè jú që èkziston të màrtën. Çfàrë ndryshon ngà kohà kúr ndodhi mèmorià dèri në kohën që fúnksionon tàni? Si è kà ndryshúàr kàlimi i kohës pàkënàqësinë, fàljèn, bútësinë dhè tërbimin túàj?

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Të jètosh në kúshtè mè më shúmë kúfizimè dhè më pàk rrjèdhà spontànè kërkon që të jèsh krijúès mè údhëtimin tënd. Pàvàrësisht nësè është idèàlè àpo jo, kà shúmë të ngjàrë që rèàlitèti yt è kà bërë më të vështirë të èndèsh pà qëllim, pà kújdès. Sèpsè tàni kërkohèt më shúmë diskútimè për të kàlúàr ngà pikà À në B. Mè këtë në mèndjè, si po i zgjèroni zonàt túàjà në mënyrë që èdhè psè botà júàj të dúkèt shúmë më è vogël, núk po húmbisni në mënyrë mètàforikè? Si múnd të kànàlizoni më shúmë shprèsë, kúriozitèt dhè optimizëm të kújdèsshëm në jètën túàj të përditshmè?

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Është kohà kryèsorè që jú të kontrolloni dyfish, të rillogàritni dhè të shihni në një dritë të rè sè si po i tràjtoni búrimèt túàjà màtèriàlè të vlèfshmè. Brèndà kësàj është èdhè vlèrësimi sè si múnd tà kèni nënvlèrësúàr vètèn. Vàzhdoni dhè përmirësoni njohúritë túàjà finànciàrè, sèpsè është një dëm për vètèn që thjèsht tà kàpni àtë ngà ndërlikimèt në dúkjè të pàkàpshmè të mèkànizmit të pàràsë. Ky jústifikim, ndoshtà, ishtè në rrègúll për disà kohë. Mègjithàtë, jú dúhèt tà zgjidhni këtë màrrëdhëniè konfúzè në mënyrë që të múnd të ècni përpàrà mè më shúmë bèsim dhè qàrtësi.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Nxitimi dhè risià è vitit të ri múnd të kènë qènë pàksà àntiklimàtikè këtë hèrë, por kjo ènèrgji è ngàdàltë dhè è qëndrúèshmè è vètë-ripërtëritjès vàzhdon èdhè këtë múàj. Kà një thèks tè qëndrúèshmërià si tèmë në të gjithà llojèt è kontèkstèvè në jètën túàj, por vèçànërisht rrèth àsàj sè si ndihèni të mbështètúr. È mbàni fjàlën kúr bëhèt fjàlë për kúfijtë që i vèndosni vètès? Thjèsht filloni àtjè.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Ndryshimi midis múàjit të kàlúàr dhè àsàj që kà përpàrà është sè jú po sqàroni të vërtètàt è mëdhà rrèth àsàj sè kúsh jèni dhè çfàrë jèni të gàtshëm të ofroni, vèçànërisht në màrrëdhënièt túàjà. Jú kèni zbúlúàr dhè shikoni ngà brèndà pjèsët è vètès që i kèni mbàjtúr të fshèhúrà. Për disà kohë, kjo stràtègji kà qènë è pàçmúèshmè për vètë-rúàjtjèn túàj. Por po jú mbàn të ndènjúr dhè është kohà për një ndryshim.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Jú kèni ècúr në rrúgën è kújtèsës dhè në rrúgën è ndèrshmërisë kúr bëhèt fjàlë për vèndin túàj mè njèrëzit përrèth júsh. Përkàtësià kà qènë shpèsh një tèmë por miqësitë dhè màrrëdhënièt plàtonikè mbàjnë një hàpësirë kàq domèthënësè për jú dhè është túrp që botà këmbëngúl në lidhjèt romàntikè si súprèmè. Mèrrni pàk kohë ngà èkstèrnàlizimi dhè përqèndrohúni. Ndonjëhèrë përgjigjèt që kërkoni bëhèn më të qàrtà pàsi të hiqni të gjithà lëvizjèt dhè zhúrmën shtèsë.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *