Home / Horoskop / Horoskopi për datën 6 shkurt 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 6 shkurt 2022 nga Russell Grant

Dàshi

Núk kà àsgjë të kèqè të dëshironi të shijoni gjëràt më të búkúrà në jètë, por jànë miqësitë dhè màrrëdhënièt túàjà të ngúshtà àto që do t’jú sjèllin më shúmë kënàqësi. Kjo është një kohë è mirë për të invèstúàr në màrrëdhënièt túàjà. Dikúsh shprèson të bëjë një àngàzhim të përbàshkët mè jú. Vètëm kohà do tà trègojë nësè kèni qènë dúkè bërë gjënë è dúhúr.

Dèmi

Dikúsh do t’jú bëjë të qèshni kúr t’jú àkúzojë sè jèni shèf osè dominúès. Për sà ú përkèt júvè, jú thjèsht po përpiqèni t’ú jèpni àtyrè disà këshillà dhè údhëzimè. Të jèsh mbështètës núk do të thotë të jèsh dominúès. Mègjithàtë, nësè àtà dúàn, múnd të jètë àrgëtúèsè dhè intèrèsàntè tà lini një pàrtnèr të màrrë drèjtimin.

Binjàkët

Nësè shfàqjà è intèrèsit për àtë që po bën një pàrtnèr àpo kolègú dúkèt sè i bèzdis, mos è vrisni mèndjèn. Lërèni. Múngèsà è pàpritúr è shqètësimit túàj do t’i bëjë àtà të úlèn dhè të mèndojnë më shúmë për jú.

Gàforrjà

Diçkà po jú shtyn të mos bëni àsnjë lëvizjè për një lidhjè. Jèni të shqètësúàr sè núk do t`jú prànojë. Núk do tà zbúloni dèrisà të pyèsni. Vàrèt vètëm ngà jú nësè núk doni tà húmbni këtë shàns për një lidhjè romàntikè.

Lúàni

Núk dëshironi që njèrëzit të mèndojnë sè jèni pèsimistë dhè às sè jèpni prèmtimè kot. Fillimisht shikoni sà kohë kèni në dispozicion për të rèàlizúàr një prèmtim që jèpni. Do të dëshironit të mos kishit dàlë vúllnètàrë për këtë dètyrë, por do të gjèni një mënyrë për tà bërë më të lèhtë.

Virgjërèshà

Në vènd që të përpiqèni të kënàqni njèrëzit è tjèrë, do të ishtè è mènçúr të mèrrèni mè vètèn dhè mè diçkà që doni vërtèt të bëni. Dikúsh po përpiqèt t’jú bindë të provoni diçkà ndryshè, por nësè idèjà núk jú tërhèq, mos ú përfshini.

Pèshorjà

Ngà një këndvështrim logjik múnd të shihni disà àrsyè psè plàni i një kolègú núk do të fúnksionojë. Dikúsh po tërhiqèt ngà èntúziàzmi, por núk i kà konsidèrúàr vërtèt pàsojàt è vèprimèvè. Pàsi të hàsin disà problèmè, do t’jú drèjtohèn júvè për një zgjidhjè logjikè.

Àkrèpi

Kújdès mè një mik àpo kolèg që vàzhdon të bëjë gàbimè të pàkújdèsshmè. Múnd tà húmbisni lèhtësisht dúrimin, por mèndoni për ndjènjàt è tyrè. Sàpo të kúptoni psè dikúsh po vèpron çúditshëm, ndjèshmërià júàj è nàtyrshmè do të rikthèhèt. Ndjèshmërià ndàj të tjèrëvè do të ndihmojë shúmë për tà bërë ditën më pàk strèsúèsè.

Shigjètàri

Núk do múnd të hèshtni kúr do donit të shprèhnit mèndimèt túàjà. Jú kèni më shúmë për të thënë sè të gjithë àtà që jú rrèthojnë, por èdhè àtà do të dúàn të dëgjohèn. Do të vijë kohà kúr do të kèni múndësinë për të trànsmètúàr pikëpàmjèt túàjà. Dèri àtëhèrë trègoni intèrès për àtë që të tjèrët kànë për të thënë.

Bricjàpi

Núk përfiton àsgjë nësè mèndon vètëm për dyshimèt dhè pàsigúritë è túà. Nësè núk mèndoni sè po i përmbúshni pritshmëritë è një kolègú të vjètër, gjithçkà që dúhèt të bëni është të pyèsni nësè kà diçkà që núk shkon dhè si múnd të ndryshohèt kjo? Sà më shúmë ndèrshmëri në púnë dhè màrrëdhëniè, àq më të fortà do të bëhèn.

Újori

Pàrtnèri osè mikú júàj më i mirë do të kènë nèvojë për ndihmën túàj. Jú múnd t’jú dúhèt t’i bindni në mënyrë diskrètè që të bëjnë një hàp pràpà ngà një sitúàtë è diskútúèshmè. Bindini àtà të làrgohèn kúr të bëhèt è qàrtë sè àtà dúàn t’i kthèjnë mbràpsht dikújt që i kà bërë kèq.

Pèshqit

Nësè kèni një dyshim mbi pàrtnèrin túàj, shkoni dhè pyètèni dirèkt. Mos i diskútoni mè àskënd dyshimèt túàjà. Përndryshè do të jètë pàrtnèri ài që do mèndojë sè jèni jú ài që è kèni tràdhtúàr.

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *