Home / Horoskop / Marsi kalon ne Bricjap . Keto shenja do te kene permiresime ne jeten e tyre ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Marsi kalon ne Bricjap . Keto shenja do te kene permiresime ne jeten e tyre ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Sòt Màrsì nè Brìcjàp dò bèj njè lìdhjè tè bukur mè Juìtèrìn nè Pèshk dukè pèrmìrèsuàr klìmèn è àshpèr qè mbìzòtèròntè kètò dìtè nè jètèt tònè

Cdò ngàcmìm àpò pròvòkìm sòt dò bèhèt kàrburànt pèr tè nà cuàr pàrà

Dàshì

Àfrìmì mè dìkë tjètër është një ndjèsì shumë è dòbìshmè për ju tànì, pòr gjìthàshtu mund të ndìkòjë nègàtìvìsht në ndjènjën tuàj të pàvàrësìsë. Kjò është një dìlèmë è nàtyrshmè që duhèt tà dìnì, jò një pròblèm ngà ì cìlì duhèt të ìknì.

Dèmì

Të mènduàrìt në mënyrë fìlòzòfìkè rrèth gjèndjès së bòtës është è rëndësìshmè, pòr mòs lèjònì që zhytènì plòtësìsht në pròblèmè që nuk ju prèkìn dìrèkt. Sòt, mèdìtònì për jètën tuàj pèrsònàlè. Kërkònì kuptìmìn më të thèllë dhè zhvìllònì dìsà fìlòzòfì për të jètuàr.

Bìnjàkët

Nësè dìkush ju shtyn drèjt një vèprìmì të càktuàr tànì, është në ìntèrèsìn tuàj më të mìrë që të rèzìstònì. Nuk kà nèvòjë të shkàktònì pròblèmè, pòr vètëm bëjànì të dìtur sè dònì të ndìqnì plànèt tuàjà.

Gàfòrrjà

Kjò dìtë dò të kètë një rrymë të fuqìshmè ènèrgjìè që kàlòn përmès jush dhè ju duhèt të zgjìdhnì nësè dònì të hìpnì në “vàrkën” tuàj të vògël òsè të qëndrònì në “brèg” dhè të àdmìrònì të tjèrët që vòzìsìn. Këshìllà è sòtmè është që të hynì në vèprìm.

Luànì

Kjò dìtë mund të jètë shumë è ngàrkuàr për ju, pòr kjò nuk dò të thòtë sè nuk duhèt të kètë àsnjë lòjë. Vètëm dukè hèdhur dìsà shàkà të zgjuàrà këtu dhè àtjè, dò t’juà bëjë punën më ìntèrèsàntè.

Vìrgjërèshà

Dukèt sè kà një pèngèsë të vògël në plànèt tuàjà sòt dhè për çfàrëdò àrsyè, ju nuk dò të jènì në gjèndjè të lëvìznì àq shpèjt sà dò të dëshìrònìt. Përpìqunì të jènì vèçànërìsht të vëmèndshëm për àtë që njèrëzìt pò ju bëjnë. Àtà mund të krìjòjnë një pèngèsë për ju pà kuptìm.

Pèshòrjà

Mundòhunì të trègòhènì sà më èksprèsìvë sòt dhè të çlìrònì èmòcìònèt tuàjà. Kènì nèvòjë për më shumë dàshurì në jètën tuàj, ndàj jìnì ì hàpur ndàj çdò èkspèrìèncè.

Àkrèpì

Nësè kènì qènë pàk të mërzìtur mè jètën tuàj kòhët è fundìt, sòt është kòhà që të jènì òptìmìst. Kjò nuk është një dìtë për të shpènzuàr të gjìthà pàràtë në bìlètà lòtàrìè, pòr të përpìqènì të përthìthnì pòzìtìvèt në jètën tuàj.

Shìgjètàrì

Ngròhtësìà è mìqvè dò t’ju mbàjë në humòr shumë të këndshëm sòt. Tànì është kòhà për të pàsur një surprìzë të këndshmè ngà një mìk spècìàl. Në dàshurì gjìthçkà dò të shkòjë mìrë.

Brìcjàpì

Kjò dìtë dò t’ju òfròjë një mundësì të pàprìtur për të njòhur një njèrì të këndshëm. Ky pèrsòn kà shumë për të dhënë në jètën tuàj, pòr gjìthàshtu èdhè për të màrrë. Trègòhu ì hàpur ndàj ìdèvè të rèjà në punë.

Ujòrì

Është kòhà që ju të pròvònì vlèrën tuàj sì mìk, dukè màrrë përsìpër dètyrën è òrgànìzìmìt të një ngjàrjèjè të rëndësìshmè për një njèrì të zèmrës. Përqàfònì këtë sfìdë. Përpjèkjèt tuàjà mè sìgurì dò të vlèrësòhèn shumë.

Pèshqìt

Mundòhunì t’u kushtònì më shumë vëmèndjè àdòlèshèntëvè. Ju duhèt të jènì një mòdèl shumë ì mìrë dhè kènì dìsà ìdè ìntèrèsàntè për të cìlàt dò të përfìtònìn të gjìthë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *