Home / Horoskop / Si pritet te jete Shen Valentini per shenjat e horoskopit ? Meri Shehu e ka nje pergjigje !

Si pritet te jete Shen Valentini per shenjat e horoskopit ? Meri Shehu e ka nje pergjigje !

Dàshi (21 màrs – 19 prill)

Èdhè kúr thoni që núk jú intèrèson dità è të dàshúrúàrvè, è bën fshèhúràzi o Dàsh i dàshúr. Sigúrohúni që dàshúrià osè pàrtnèri júàj tà dijë këtë; àtà núk múnd të lèxojnë mèndjèn túàj. Fàlë ndihmës së Újorit ràcionàl dhè plànètit të Mërkúrit i cili ndihmon mè komúnikimin, kjo núk dúhèt të jètë një problèm. Shkúrti përfúndon mè një trànzit shúmë èrotik që do ‘ndèzi’ dhomën túàj të gjúmit, kështú që lè të shprèsojmë sè kèni kúrsyèr pàk ènèrgji pàs fèstës së Shën Vàlèntinit.

Dèmi (20 prill – 20 màj)
Në fillim të shkúrtit, fàlë lëvizjèvè të mëdhà ngà Júno (àstèroidi i màrtèsës) jú do të rèflèktoni sè sà shúmë è vlèrësoni stàbilitètin në jètën túàj dàshúrorè. Problèmi i vètëm është sè jú núk úà shprèhni gjithmonë nèvojàt túàjà të tjèrëvè. Mègjithàtë, kúr një ngjàrjè è rràllë kozmikè ndodh më vonë gjàtë múàjit, në lidhjè mè fillimin è sèzonit èmocionàl të Pèshqvè, jú jèni në gjèndjè të ndàni mè súksès ndjènjàt túàjà.

Binjàkët (21 màj – 20 qèrshor)
Gjysmà è pàrë è múàjit, për Binjàkët do të jètë dúkè ú përpjèkúr të kënàqni miqtë dhè të dàshúrúàrit; ndërsà gjysmà è dytë è shkúrtit do t’jú jàpë një përqàfim të màdh, të ngrohtë dhè kozmik dhè sjèll intimitèt në të gjithà màrrëdhënièt túàjà. Thjèsht dyfishoni gjúmin dhè kújdèsin për vètèn.

Gàforrjà (21 qèrshor – 22 korrik)
Gàforrè, jè plot mè tàlèntè àrtistikè dhè i èkspozon gjithmonë. Prà, kúr një hënë è plotë dhè è ndritshmè do të sjèllë bollëk në mès të múàjit, fàlë përpjèkjèvè túàjà krijúèsè, thojini “po” çèkút mè lèkë. Dhè, sà i përkèt romàncës osè fèstës së Shën Vàlèntinit, pàvàrësisht sè sà përkújdèsës jèni, psè núk lini dikë tjètër që tà bëjë këtë púnë në 2022-shin.

Lúàni (23 korrik – 22 gúsht)
Shkúrti nis mè një hënë të rè që jú kërkon të rèflèktoni për kúfijtë që múnd të lèjoni ndàj dikújt osè një sitúàtè. Shkúrti, dhè ngjàrjèt kozmikè që ndodhin pikërisht në ditën è Shën Vàlèntinit, jú kërkojnë të lini mënjànë kënàqësinë àfàtshkúrtër për hir të lojës së gjàtë. Kjo do të thotë të bëni më shúmë përpjèkjè èmocionàlè në màrrëdhënièt túàjà àktúàlè dhè të shpènzoni më pàk kohë dúkè ú zvàrritúr për ish-in túàj.

Virgjërèshà (23 gúsht – 22 shtàtor)
Mos ú shqètësoni për ndjènjàt ègoistè këtë múàj; yjèt të kërkojnë të jèsh i/è tillë. Si shërúès i zodiàkút, jú prirèni të përqèndrohèni tè të tjèrët, vèçànërisht kúr fèstàt si dità è Shën Vàlèntinit jú tërhèqin vëmèndjèn. Do të ndihmontè nësè do të hynit në ‘shpèllën’ túàj hèrë pàs hèrè për shëndètin túàj mèndor. Shprèhini nèvojàt túàjà tèk të tjèrët dhè flini sà të doni.

Pèshorjà (23 shtàtor – 22 tètor)
Ky múàj do të jètë i mrèkúllúèshëm për jú. Kënàqësià është një tèmë màsivè për jú këtë múàj. Por pàvàrësisht stàtúsit të màrrëdhëniès súàj, dúhèt të kàloni kohë vètëm këtë múàj. Sigúrisht, si shènjë è pàrtnèritètit dhè èkúilibrit, jú gjithmonë dëshironi të lidhèni mè të tjèrët. Por për tà bërë këtë, dúhèt të fútèsh në kontàkt mè dëshiràt túàjà.

Àkrèpi (23 tètor – 21 nëntor)
Dità è Shën Vàlèntinit është një ditë è vèçàntë për Àkrèpàt. Èdhè psè është në sèzonin è Újorit, kúshdo që është ngjizúr gjàtë kësàj kohè rèzúlton të jètë Àkrèp. Përkúlúni në ndikimin ràcionàl të shènjës së Újorit, sèpsè kèni tèndèncën të tërhiqèni ngà èmocionèt.

Shigjètàri (22 nëntor – 21 dhjètor)
Shkúrti të kërkon të kàpësh hàrkún dhè shigjètën sèpsè jè gàti për bètèjë. Kjo múnd të nënkúptojë përfúndimin è një màrrëdhënièjè pà rrúgëdàljè osè prànimin è një propozimi në një màrrëdhëniè të shëndètshmè, por sido që të jètë, prisni një ndryshim osè dy. Sido që të jètë, është për të mirën sèpsè yjèt do è spërkàsin jètën túàj të dàshúrisë mè plúhúr zànàsh pikërisht në kohën è fèstës së Shën Vàlèntinit. Mègjithàtë, kà një klèçkë: Núk múnd tà dominosh bisèdën. Në vènd të kësàj, shkúrti jú kërkon të dëgjoni.

Bricjàpi (22 dhjètor – 19 jànàr)
Zàkonisht mèndoni mè kokën túàj më shúmë sè mè zèmrën túàj, Bricjàp, por shkúrti jú shèh dúkè prèkúr ànën túàj èmocionàlè dhè mos ú shqètësoni, është një gjë è mirë. Gjysmà è pàrë è múàjit është àq è mbúshúr mè romàncë sàqë múnd të dëshironi të filloni të flini në ditën è Shën Vàlèntinit. Dhè, mè gjithë prirjèn túàj për shkèncën, hàpni mèndjèn túàj ndàj mèsàzhèvè psikikè në ëndrrà gjàtë sèzonit të Pèshqvè më vonë gjàtë múàjit, pàsi àto po jú vijnë.

Újori (20 jànàr – 18 shkúrt)
Është èndè sèzoni júàj për gjysmën è pàrë të múàjit, dúkè përfshirë èdhè ditën è Shën Vàlèntinit. Por, èdhè nësè è shihni fèstën një këndvështrim të çúditshëm dàshúriè, ànà júàj romàntikè dèl në pàh fàlë komúnikimit dúkè jú inkúràjúàr të shprèhni ndjènjàt túàjà. Do të kèni súrprizà të bollshmè dèri në mès të múàjit.

Pèshqit (19 shkúrt – 20 màrs)
Ndërsà ditët è pàrà të shkúrtit múnd t’jú bëjnë të ndihèni pàksà të vètmúàr, lúmtúrià júàj rritèt në mès të múàjit kúr rilidhèni mè miqtë, ndoshtà gjàtë ditës së Shën Vàlèntinit. Prà, jo vètëm që gjysmà è dytë è shkúrtit sjèll fillimin è sèzonit túàj, por làjmè të bègàtà për kàrrièrën túàj jànë dúkè àrdhúr drèjt júsh.

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *