Home / Horoskop / Horoskopi javor 11 – 17 Shkurt 2022

Horoskopi javor 11 – 17 Shkurt 2022

Dashi
Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill

Horoskopi i jàvës së rè të 12 shènjàvè të zodiàkút thotë sè kjo shènjë do të kètë nèvojë për mbështètjè dhè ndihmë të màdhè ngà të gjithë për të qènë më i motivúàr për rrúgën që po zgjèdh. Àtà që jànë èndè bèqàrë do jènë shúmë pozitivë èmocionàlisht, për Dàshët që jànë èndè shúmë të vètmúàr, do të tàkojnë dhè njohin pèrsonà që jànë të përshtàtshëm për tà. Këtë jàvë, Dàshi do të bëhèt shúmë i sigúrt kúr të shfàqèt dhè ndoshtà kjo shènjë do të màrrë një rrëfim ngà dikúsh. Kjo shènjë do tà prèsë jàvën mè shúmë ngàtërrèsà kúr do të ndèshèt mè problèmè è mosmàrrëvèshjèjè mè dikë dhè më shúmë tènsion kúr às jú dhè às pàrtnèri núk do t’i dorëzohèni njëri-tjètrit. Për të zgjidhúr këtë sitúàtë, do t’jú dúhèt pàtjètër të drèjtohèni në ndërmjètësimin è pàlës së trètë

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Dúhèt të gjèni vètë mètodà për të úlúr prèsionin ndàj vètès, si dhè për të zgjidhúr problèmèt që èndè rëndojnë në mèndimèt è tyrè. Jú këshillojmë të mos jèni shúmë të àshpër mè vètèn, sèpsè tàshmë kèni bërë më të mirën. Nësè jèni èndè bèqàrè, të mësosh të lirohèsh dhè të hàrrosh, është gjëjà më è mirë për ty në këtë kohë. Vètëm àtëhèrë të dy njèrëzit do të gjèjnë lúmtúrinë è tyrè të vërtètë, gjithàshtú për t’jú ndihmúàr jú dhè pàrtnèri júàj të mos ndihèni më të túrpshëm kúr tàkohèni mè njëri-tjètrin.

Në këtë jàvë të rè, kjo shènjë è zodiàkút dúhèt të màrrë pàràsysh dhè të ndryshojë zàkonèt è shpènzimèvè për të pàsúr àftësinë për të përmirësúàr këtë sitúàtë të vështirë finànciàrè. Dèmi dúhèt të bëjë një plàn të àrsyèshëm dhè më të mirë të të àrdhúràvè dhè shpènzimèvè për të kontrollúàr mirë portofolin è tyrè. Për sà i përkèt shëndètit, kjo jàvë núk do të jètë shúmë è mirë, pàsi dúkèt sè kohà è púshimit dhè kújdèsit për vètèn, Dèmi ià kúshton pjèsëmàrrjès në àktivitètè të tjèrà. Do të dúhèt të kúshtoni më shúmë vëmèndjè dhè kújdès.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Dúhèt të kúptojnë gjithçkà mè kújdès përpàrà sè të màrrin ndonjë vèndim, përndryshè do të ndikojë në màrrëdhënièt mè njèrëzit. Do t’jú dúhèt të vèndosni vètèn në vèndin è tjètrit për të pàrë sè çfàrë po mèndon pèrsoni tjètër. Kjo shènjë è zodiàkút, nësè është bèqàrè, do të dëshirojë gjithmonë të jètë në gjèndjè të provojë vètèn për të tërhèqúr vëmèndjèn è pèrsonit tjètër. Jú shprèsoni që përshtypjà që lini do të jètë në gjèndjè të prèkë zèmrën è pèrsonit tjètër dhè t’i bëjë àtà të jènë në gjèndjè të prèkèn dhè t’i kthèjnë ndjènjàt túàjà.

Jàvà è Binjàkëvè do të trègojë një qëndrim shúmë èntúziàst dhè pozitiv në dètyràt è càktúàrà. Kështú që jú múnd të mèrrni komèntè èntúziàstè dhè ndihmë ngà njèrëzit përrèth. Do të kèni një përpàrim të màdh në rrúgën túàj të kàrrièrës. Është è múndúr që për shkàk të strèsit dhè lodhjès së të kërkúàrit për të përfúndúàr púnën shpèjt, kohà è ngrëniès dhè è púshimit është è shqètësúàr. Múndohúni të mèrrni úshqimin dhè úshtrimèt è dúhúrà për të mbàjtúr trúpin túàj të shëndètshëm.

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Núk kà shúmë për t’ú shqètësúàr. Ndoshtà kjo shènjë è zodiàkút dúhèt t’i gjèjë vètès disà gjërà më intèrèsàntè për tà bërë jètën më pàk të mërzitshmè. Mos qëndroni në zonën túàj të sigúrt gjàtë gjithë kohës. Në çështjèt è dàshúrisë, të dyvè ndoshtà do t’jú dúhèt të kàloni më shúmë kohë së bàshkú, të kújdèsèni më húmë për njëri-tjètrin. Ndoshtà këtë jàvë, do të mèrrni një súrprizë ngà pàlà tjètër. Dúhèt të përgàtitèt mèndërisht për të pritúr dhè për të màrrë àtë súrprizë. Për sà i përkèt púnës, kjo shènjë è zodiàkút do të càktohèt ngà èprorët è tyrè për të tràjtúàr komplikimèt è mëdhà në një kontràtë të nënshkrúàr osè ndoshtà një ràport të rëndësishëm. Fàlë kújdèsit túàj, jú múnd t’i gjèni dhè zgjidhni shpèjt problèmèt. Në gjèndjèn shëndètësorè të kësàj jàvè të rè për këtë shènjë të horoskopit núk do të kètë àsgjë për t’ú shqètësúàr. Àktúàlisht, nësè mbàni një règjim të rrègúllt úshtrimèsh dhè diètè, núk do të kètë shqètësimè për trúpin túàj.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Këtë jàvë, Lúàni dúhèt të jètë shúmë këmbëngúlës dhè të përpiqèt të mos hèqë dorë, të gjithà problèmèt do të múnd të zgjidhèn. Kjo shènjë do të dúhèt të kúptojë sè mè dúrimin dhè vèndosmërinë túàj do të àrrini përfúndimisht qëllimèt túàjà. Nësè kjo shènjë tàshmë kà gjètúr gjysmën tjètër, àtëhèrë këtë jàvë dúkèt sè të dy jèni èndè shúmë të fokúsúàr në púnë dhè kèni kàlúàr shúmë pàk kohë mè njëri-tjètrin. Ngà kjo vijnë èdhè ndjènjàt è ftohtà, jú dhè pàrtnèri júàj dúhèt të përfitoni ngà kújdèsi dhè të ndàni më shúmë mè njëri-tjètrin. Për sà i përkèt púnës, kjo shènjë è zodiàkút dúhèt t’i kúshtojë më shúmë vëmèndjè púnës së tyrè për të përmirësúàr pèrformàncën è púnës. Núk dúhèt të insistoni që t’i bëni gjëràt sipàs mèndimit túàj pà ú kújdèsúr për àtë që thonë njèrëzit è tjèrë. Këtë jàvë múnd të shihni sè sitúàtà júàj è pàsúrisë do të kètë më shúmë sinjàlè pozitivè sèpsè ky zodiàk di gjithmonë të invèstojë dhè të bëjë biznès në kohën dhè vèndin è dúhúr. Të àrdhúràt túàjà në jàvën è àrdhshmè do të vijnë kryèsisht ngà një púnë ànësorè.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Ndërsà Mërkúri tàkohèt mè Plútonin për hèrë të trètë dhè të fúndit, jú è fàlni vètèn për àtë gjë të siklètshmè që i thàtë osè për dàshúrinë túàj disà jàvë më pàrë. Virgjërèshà kà një kohë për t’ú çlodhúr sèpsè përqèndrimi i tèpërt i ènèrgjisë në àktivitètè gjàtë kësàj kohè jú kà bërë shúmë të strèsúàr dhè të lodhúr. Pràndàj, Virgjërèshà dúhèt të púshojë dhè të hàjë më rrègúllisht për të mbàjtúr trúpin të shëndètshëm. Ndoshtà àjo që jú bën më të strèsúàr dhè të lodhúr është sèpsè jàvën è àrdhshmè do t’jú càktohèn më shúmë dètyrà. Dúhèt të jèni vërtèt è qètë për tà zgjidhúr àtë. Sitúàtà finànciàrè è Virgjërèshës këtë jàvë të rè do të jètë shúmë è kërcënúàr, kúr kjo shènjë kà shúmë bèsim tèk ài pèrson për të màrrë vèndimè të përbàshkëtà invèstimi mè tà. Jàvën è rè në àspèktin è dàshúrisë, kjo shènjë è zodiàkút múnd tà gjèjë vètèn dúkè fitúàr vëmèndjè dhè kújdès ngà një pèrson shúmë intèrèsànt. Nësè tàshmë kèni një të dàshúr, múnd të mèrrni një dhúràtë súrprizë ngà pàlà tjètër. Kjo është mënyrà sè si kjo plèjàdë dëshiron të ngrohë ndjènjàt è të dyvè.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Dúhèt t’i kúshtojë më shúmë vëmèndjè dètàjèvè më të voglà, mos i bëni gjëràt kàq lèhtë àpo sipërfàqësisht, që kjo shènjë è zodiàkút të mos pàgúàjë èdhè çmimin è nèglizhèncës sèpsè kjo do të bëjë që të vúàjë pàsojà të mëdhà. Për sà i përkèt púnës, Pèshorjà dúhèt të jètë më è fokúsúàr në projèktèt dhè plànèt që jú jèni përgjègjës për të tràjtúàr, ndoshtà núk dúhèt të përfshihèt shúmë në vorbúllën è màrrëdhënièvè osè do të ndikojë shúmë në rèpútàcionin è sàj. Àtà që jànë èndè bèqàrë do kènë një múndësi të mirë të tàkojnë njèrëz të mirë, të përfitojnë ngà vètë-shprèhjà dhè të zgjèdhin pèrsonin më të përshtàtshëm për të kàlúàr në màrrëdhënièn è ràdhës. Nësè gjèni gjysmën túàj tjètër, múnd të dorëzohèt dhè të kújdèsèt më shúmë për jú. Gjèndjà shëndètësorè po trègon shènjà shúmë pozitivè dhè të mirà progrèsi. Jú múnd të jèni të sigúrt dhè të mos shqètësohèni për àsgjë. Nësè kèni ndonjë sëmúndjè, mè rèzistèncë të làrtë, do të jèni në gjèndjè të shërohèni shpèjt ngà sëmúndjà.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Dúkè hyrë në jàvën è rè, Àkrèpi dúhèt të mësojë të jètë i dúrúèshëm dhè të mbàjë një qëndrim më të qètë në çdo gjë. Mos è húmbni bèsimin në vètèn túàj. Gjithçkà do të jètë në rrègúll në fúnd, jini të sigúrt sè do të àrrini të bëni mirë dhè të përfúndoni gjithçkà mirë. Jàvën è rè në fúshën è púnës, kjo shènjë do të kètë àftësinë të màrrë gjithçkà në dorë. Idètë è Àkrèpit múnd të lindin pàpritúr, dúkè è bërë këtë shènjë të zodiàkút të ndihèt shúmë è frèskët dhè të dëshirojë të púnojë mè të mènjëhèrë. Këtë jàvë të rè, Àkrèp, dúhèt t’i kúshtoni më shúmë vëmèndjè koordinimit hàrmonik mè njèrëzit përrèth júsh Nësè jèni èndè bèqàrë, do të kúptoni sè gjithnjë è më shúmë njèrëz po jú rrèthojnë. Nësè kèni gjètúr pàrtnèrin è dúhúr për jú, dúhèt të vlèrësoni ndjènjàt që pèrsoni tjètër kà për jú. Sitúàtà finànciàrè è Àkrèpit këtë jàvë kà të ngjàrë t’jú kúshtojë shúmë pàrà që të múnd t’i shpènzoni për sèndè që núk jànë vërtèt pràktikè, ky múnd të jètë gjithàshtú një invèstim i vèrbër që do t’jú dúhèt qëndroni làrg sàj.

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Është shúmë i pàdúrúèshëm dhè i vështirë për të mbàjtúr qètësinë. Gjëjà më è mirë është të mësoni sè si të kontrolloni èmocionèt túàjà, të shmàngni vèprimèt èmocionàlè kúr disponimi bëhèt i pàkëndshëm dhè i pàqëndrúèshëm. Në çështjèt è púnës, Shigjètàri kà një màrrëdhëniè mè kolègët që po ècën shúmë mirë, si jú àshtú èdhè tjètri dúhèt të sillèni sinqèrisht mè njëri-tjètrin, kështú që të dy do bëhèni gjithnjë è më të àfërt. Kjo do të jètë è dobishmè për të dy jú që të púnoni së bàshkú. Àtà që jànë èndè bèqàrë është sèpsè kjo shènjë po vèndos kërkèsà shúmë të làrtà ndàj të dàshúrit në lidhjèn è àrdhshmè. Pràndàj, kúr núk kèni gjètúr një pèrson që múnd t’i përmbúshë àto gjërà, núk do të hyni në mënyrë àrbitràrè në një màrrëdhëniè romàntikè. Në çështjèt finànciàrè të Shigjètàrit këtë jàvë, do t’jú dúhèt të dini sè si t’i zgjidhni plotësisht borxhèt túàjà të pàpàgúàrà, në mënyrë që gjèndjà júàj finànciàrè të përmirësohèt.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Horoskopi jàvor thotë sè Bricjàpi dúhèt të kètë një këndvështrim më të gjèrë në púnën që bën për të shmàngúr rrèziqèt è pànèvojshmè. Nësè è bëni këtë, do të hàbitèni mè të korràt që kèni àrritúr. Përsà i përkèt púnës kjo jàvë do jètë shúmë è çrrègúllt. Kjo do të jètë kohà kúr do të kërkohèt àftësià júàj për të orgànizúàr mè kújdès púnën túàj. Dúhèt të jènë më të kújdèsshmè kúr mèrrni àtë vèndim. Në çështjèt è dàshúrisë, kà àrdhúr kohà që àtà që jànë bèqàrë të përbàllèn sinqèrisht mè ànën èmocionàlè të zèmrës. Núk dúhèt të nxitoni gjithmonë për të gjètúr një mënyrë për të shmàngúr vështirësitë, por përbàllúni mè gjysmën tjètër për të zgjidhúr përfúndimisht çdo problèm që po ndodh. Sipàs horoskopit, jàvën è àrdhshmè do të përbàllèni mè shúmë fàtkèqësi finànciàrè. Këshillà për këtë shènjë të horoskopit është të mos kënàqèni mè projèktè invèstimi, mèntàlitèti i fitorès àpo húmbjès núk do t’jú bëjë të gàboni në procèsin è llogàritjès dhè të vúàni shúmë.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Horoskopi jàvor trègon sè Újori është modèst dhè kà një sjèlljè më sèriozè. Jú dúhèt të shihni qàrtë pozicionin túàj për të pàsúr një mënyrë më të àrsyèshmè për të tràjtúàr gjithçkà. Bëni çfàrë të doni. Mè këtë shènjë të zodiàkút këtë jàvë do të jètë è nèvojshmè të ànàlizoni dhè vlèrësoni dètyràt è rèjà në mënyrë që të múnd të púnoni drèjt zgjidhjès më të mirë, në vènd që të bëni púnën vèrbërisht pà një llogàritjè më të thèllë. Të gjithà problèmèt do të zgjidhèn. Në çështjèt è dàshúrisë, kësàj shènjè të zodiàkút, nësè është bèqàrè, dúkèt sè i múngon pàk sinqèritètij, ndàj do tà kèni të vështirë t’à bëni të vàlojë zèmrà è pèrsonit që dàshúroni fshèhúràzi. Dàshúrià núk do të kètë vènd për ngàcmim, dúhèt të jèni sèrioz mè ndjènjàt túàjà. Në àspèktin finànciàr, shpènzimèt jànë të pààrsyèshmè, jàshtë plànit të shpènzimèvè. Është kohà që kjo shènjë è zodiàkút të rishikojë mènjëhèrë portofolin dhè të plànifikojë mè shúmë kújdès.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Në jàvën è rè, Pèshqit kànë një mèntàlitèt inovàtiv dhè mësojnë të përshtàtèn shpèjt, gjë që do të jètë çèlësi i súksèsit dhè fàtit për këtë shènjë në jàvën è rè. Pràndàj, núk dúhèt nxitúàr për të hèqúr dorë kúr është thjèsht è vështirë. Në këtë jàvë zodiàkút, dúhèt të jèni më dèlikàt dhè të ndjèshëm. Pèshqit dúhèt të màrrin kohë për t’i kúshtúàr pàk vëmèndjè njèrëzvè që jú rrèthojnë, mos qëndroni të fokúsúàr vètëm në púnët túàjà pà i kúshtúàr vëmèndjè ndryshimèvè në àmbièntin è zyrës. Èmocionàlisht, kjo shènjë do të dúhèt të màrrë pikë mè njëri-tjètrin dúkè shprèhúr pèrsonàlitètin è tyrè únik. Kjo shènjë è zodiàkút núk do të kètë nèvojë të ndjèkë àskënd osè të përpiqèt të dètyrojë vètèn të jètë si dikúsh tjètër, jini më të sigúrt. Gjèndjà shëndètësorè është èndè shúmë è mirë, mè një diètë shkèncorè dhè púshim, trúpi júàj do të shërohèt shpèjt dhè do të shpëtojë shpèjt ngà sëmúndjà. Pràndàj, núk kà nèvojë të mèndoni shúmë për këtë çështjè.

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *