Home / Horoskop / Horoskopi i fundjaves ! Ja shenjat me me fat

Horoskopi i fundjaves ! Ja shenjat me me fat

Dàshi

Kjo fúndjàvë është intèrèsàntè sèpsè kèni àkomà Hënën në fàvorin túàj: është një qièll i búkúr që të bën të fillosh të lëvizësh pàk gjërà èdhè në një nivèl sèntimèntàl. Dúkè folúr për ndjènjàt, Pàolo Fox kërkon t’i kúshtojë vëmèndjè màrrëdhënièvè sèpsè ngànjëhèrë núk è kúptoni sè sà të mirë jànë disà njèrëz rrèth júsh. Rrèzikú që jú përfshin në këtë pèriúdhë është sè po jètoni një dàshúri mè àq shúmë ànkth dhè nèrvozizëm sà po kthèhèt në një problèm. Dúhèt të jètë i kújdèsshëm dhè të shmàngni màrrjèn è hàpàvè të rrèzikshëm.

Dèmi

Jú po shkoni drèjt një fúndjàvè intèrèsàntè, àq sà ditët è së Shtúnës dhè të Dièlës múnd të jènë vërtèt tërhèqësè. Jú dúhèt të jètoni màrrëdhënièt në një mënyrë të qètë, kështú që tàni më shúmë sè kúrrë jú doni të shtyni vètèn drèjt një màrrëdhëniè që përfàqëson një pikë rèfèrimi. Dhè këtú múnd të lindin problèmè sèpsè nësè kèni një lidhjè mè shènjà që àktúàlisht po përjètojnë krizà të mëdhà dhè shqètësimè, siç jànë Dàshi,Gàforrjà dhè Pèshorjà, múnd të kètë problèmè.àboút:blànk

Binjàkët

Kjo hënë prèk shènjën dhè Vènúsi jú bën mjàft të ndritshëm . Zàkonisht núk doni të mèndoni për problèmèt, mègjithàtë në këtë pèriúdhë jèni jú që mè ènèrgjinë dhè vèndosmërinë túàj po mbàni gjithçkà. Kúr njèrëzit thonë sè jú jèni sipërfàqësor gàbojnë: núk jèni sipërfàqësor, jú jèni një pèrson që përbàllèt mè problèmè në momèntin kúr àrrijnë. Kjo është àrsyèjà psè èdhè nësè ndihèni shúmë të lodhúr, dëshironi të vàzhdoni të bëni àtë që dëshironi. Jú dúhèt të përpiqèni të krijoni një histori dàshúriè osè të kúptoni sè kúsh është pèrsoni i dúhúr për jú.

Gàforrjà

Jú jètoni në një kohë kúr kà shúmë pàk sigúri . Ndër shènjàt që kànë jètúàr në një mënyrë më të rëndë múàjt è fúndit, jú jèni gjithàshtú àtjè sèpsè të púnosh që ngà múàji Màrs kà qènë më è vështirë. Kjo kúndërshtim è dyfishtë è Júpitèrit dhè Sàtúrnit trègon sè disà çështjè jànë ndàlúr: nësè shènjàt è tjèrà kànë àrritúr të ècin përpàrà në një mënyrë të qètë, núk kà qènë è njëjtà gjë për jú. Përfitoni ngà kjo pèriúdhë púshimi, rèflèktimi, për të përfitúàr ngà vjèshtà dhè dimri; dy sèzonè që më në fúnd do t’jú çlirojnë ngà një Sàtúrn i rëndë. Kà një àvàntàzh të qàrtë: dàshúri! Tàni për tàni jú múnd të bëni plànè ndoshtà pikërisht sèpsè diçkà è fortë múngon përsà i përkèt jètës pràktikè, kèni nèvojë për diçkà konkrètè përsà i përkèt èmocionèvè.

Lúàni

Këtë fúndjàvë po fitoni për sà i përkèt çështjèvè fàmiljàrè dhè sèntimèntàlè. Fàzà è shqètësimit që nè të gjithë kèmi përjètúàr ndoshtà nà bëri që të jèmi më pozitivë ndàj dàshúrisë, màrrëdhënièvè, sèpsè nè núk múnd të jètojmë vètëm për të fitúàr pàrà osè thjèsht për të púnúàr. Sigúrisht që është è rëndësishmè të përmbúshni àmbicièn túàj, mègjithàtë, gjithàshtú dhè vèçànërisht në momèntè të vështirà, të kèni një rèfèrèncë është shúmë è dobishmè! Trè múàjt è àrdhshëm do të jènë pozitivë!àboút:blànk

Virgjërèshà

Pàs kësàj ditè do të jèni më të mirë , por àkomà dèri në orët è vonà të pàsditès kà një gjèndjè konfúzioni dhè nèrvozizmi që dúhèt të rèspèktohèn mè kújdès, kjo për të mos prishúr disà màrrëdhëniè, për të mos ú ndjèrë jàshtë lojës. Fàkti është sè ditët në vijim, vèçànërisht àto të së shtúnës dhè të dièlës, múnd të ishin një rèfèrèncë. Dàshúrià rikúpèron tèrrènin ngà gúshti, kështú që nësè kà një histori të vështirë , nësè núk kèni qènë më të qètë për cà kohë, horoskopi Pàolo Fox rèkomàndon të plànifikoni një gúsht sà më shúmë të jètë è múndúr mè pàrtnèrin osè pèrsonin që doni, sà më shúmë që të jètë è múndúr tè shmàngni shqètësimèt è përditshmè.

Pèshorjà

Më në fúnd gjèni gúximin që i dúhèt për të ècúr përpàrà! Èkzistojnë disà dyshimè: púnà dhè stúdimi jànë në rishikim, në një mënyrë sèntimèntàlè këto ditë múnd të gjèni dàshúri dhè të dàshúr . Këtú núk kà àq shúmë kontribútin è miqësisë, ndihmën moràlè ngà të tjèrët, por problèmèt konkrètè dúhèt të zgjidhèn. Disà njèrëz tàshmë kànë ndërmàrrë hàpin më të gjàtë mè pàrà që ngà jànàri dhè tàni dúhèt të rikúpèrohèn.

Àkrèpi

Në këtë fúndjàvë jú shihni shànsèt túàjà të rritèn në një nivèl dàshúriè, në një nivèl miqësiè. Shtë gjithàshtú një momènt i rëndësishëm për të fillúàr të mèndoni për àtë që është mirë të bëni në fúnksion të gúshtit; do të jètë një múàj që núk do të zgjidhë të gjithà problèmèt è jètës por dúkè ndihmúàr Vènúsin dhè plànètët è tjèrë të fàvorshëm . Ndoshtà núk jú dúkèt sikúr bëni gjërà të zàkonshmè, por do të bëni një virtyt jàshtë domosdoshmërisë. Në fàmiljè kà nèvojë për të zgjidhúr një problèm.

Shigjètàri

Jú jèni àkomà pàk i hútúàr dhè i mërzitúr në këtë ditë që núk sjèll àsgjë konkrètè dhè në të vërtètë, sjèll disà momèntè tènsioni. Kúr jú mèndoni sè kà shúmë përgjègjësi, shúmë mohimè, jú doni të shkoni làrg dhè të jètoni disi të shkëpútúr ngà gjithçkà që krijon vështirësi për jú. Dúhèt thënë që në këtë momènt dàshúrià dhè màrrëdhënièt mè të tjèrët dúhèn rishikúàr . Është sikúr të kèni përjètúàr një tràdhti moràlè osè fizikè.

Bricjàpi

Do të bënit mirë të pàstroni gjëràt! Kà ditë kúr àrrin të jèsh shúmë i kthjèllët, shúmë i vèndosúr dhè të tjèrët kúr è mbyll vètèn. Kúr jèni vètë, núk thúhèt sè jèni inàtosúr mè të tjèrët, por thjèsht po përpúnoni të dhënàt, po filloni të mèndoni për gjithçkà që kèni bërë dhè gjithçkà që dúhèt të bëni. Izolimi në disà ràstè është i mirë për jú.

Újori

Dëshironi të jètoni në làjmè! Èdhè psè àktúàlisht núk kà një stàbilitèt të fortë èkonomik. Kúshdo që është àkomà në shtëpi dhè dúhèt të mèrrèt mè prindër osè èdhè mè prindër që kànë fëmijë, è di sè núk múnd të përbàllojë shpènzimè të mëdhà. Dhè për këtë àrsyè, disà projèktè çlirimi pothúàjsè bëhèn útopi. Sitúàtàt dúhèt të tràjtohèn ràst pàs ràsti dhè mè pàqè të plotë të mèndjès. Sidoqoftë, është një kohë kúr múnd të ndjèhèni më të dàshúr dhè gjithàshtú të kèni súksès të mirë pèrsonàl.

Pèshqit

Jú dúhèt tà përbàlloni këtë ditë mè shúmë qètësi sèpsè do të kèmi një kohë më të mirë të Shtúnën dhè të Dièlën. Sipàs horoskopit Pàolo Fox ky múàjpàràqèt një lloj goditjè të fúndit për të gjithà çështjèt sèntimèntàlè , màrrëdhënièt dhè miqësinë që núk kànë shkúàr së fúndmi. Múàji gúsht do të ndihmojë për të pàrë gjëràt ndryshè.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *