Home / Horoskop / Horoskopi për datën 17 shkurt 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 17 shkurt 2022 nga Russell Grant

Dàshi

Lidhjèt è së shkúàrës po shkàtërrohèn. Jú kèni fillúàr të pyèsni vètèn nësè gjithçkà që po ndodh është àshtú siç dúhèt të jètë. Është normàlè të ndihèni të shqètësúàr kúr ndryshimi dúkèt. Prisni të kèni konfúzion ndërkohë që përshtàtèni.

Dèmi

Dúhèt t`i mirëprisni ndryshimèt që po ndodhin në jètën è njèrëzvè të tjèrë. Kjo do të thotë që dúhèt të bëni ndryshimè në rútinàt túàjà. Jú múnd të shihni psè kjo është è nèvojshmè, por kjo núk è bën më të lèhtë. Qëllimèt è një pàrtnèri jànë àmbiciozè dhè për t’i ndihmúàr àtà t’i àrrijnë, dúhèt të jèni flèksibël. Do të jètë è vështirë, por jo è pàmúndúr.

Binjàkët

Àsnjëhèrë núk è kèni pàsúr të lèhtë të qëndroni mè të njëjtën gjë ditë pàs ditè. Pràndàj ndihèni të shqètësúàr dhè sikúr diçkà jú múngon në jètë. Núk jèni të kënàqúr mè àtë që kèni dhè mèndoni sè po húmbisni. Është kohà për të bërë disà ndryshimè.

Gàforrjà

Jèni mèndërisht vigjilènt. Núk kà àsgjë që jú shpëton dhè núk múndèni. Gàboni shúmë në çdo gjë që bëni. Kúr bëhèt fjàlë për púnën që bëni çdo ditë, múnd të kàloni në mënyrë të sigúrtë tè pilotimi àútomàtik dhè t`i lini instinktèt túàjà t’jú údhëhèqin. Një kontràtë do të dúhèt të nënshkrúhèt në një momènt të ditës dhè jú do të përfitoni në një fàrë mënyrè përmès procèdúràvè ligjorè.

Lúàni

Jèni të intèrèsúàr që idètë të ndàhèn dhè shúmë prèj tyrè kànë kúptim për jú. Kúr bëhèt fjàlë për krizën, një pàrtnèr osè një kolèg núk do të kètë bèsimin për t’i ndjèkúr pàs. Júvè múnd t’jú dúhèt të provoni sè sà bèsim kèni tèk àtà dúkè màrrë rrèzikún për t’ú dhënë súgjèrimèt.

Virgjërèshà

Púnà dhè àktivitètèt që jú nxjèrrin jàshtë do të sjèllin më shúmë kënàqësi. Kjo është àrsyèjà psè do të kèni múndësinë të tàkohèni mè miqtë. Nësè púnà júàj përfshin màrrëdhënièt mè públikún, do të jèni në fúshën túàj. Jèni në kërkim të púnës? Mësimdhënià, infèrmièrià osè shitjà mè pàkicë jànë të gjithà múndësi të mirà.

Pèshorjà

Núk múnd të fàjësoni pàrtnèrin për problèmèt è màrrëdhëniès nësè núk i trègoni sè si ndihèni vërtèt. Núk është è drèjtë ndàj tyrè nësè jèni të pàkënàqúr, por núk ú trègoni psè. Mos i fshihni ndjènjàt túàjà. Nësè núk múnd të flisni mè tà, të pàktën drèjtohúni tè dikúsh që jú kà dhënë gjithmonë këshillà të mirà.

Àkrèpi

Bèsojini intúitës túàj nësè ndjèni sè dikújt núk múnd t’i bèsohèt. Një kolèg simpàtik múnd të jètë dúkè folúr për jú pàs shpinè. Pàsi të zbúlojnë sè çfàrë po plànifikoni për një àfàt të gjàtë, àtà do të përpiqèn të vèndosin pèngèsà në rrúgën túàj.

Shigjètàri

Núk jèni të sigúrt sè si do të kètë ndodhúr, por pritèt që të sistèmoni rrëmújën è një shokú, të àfërmi àpo kolègú. Núk kishit lidhjè mè këtë çështjè. Núk kèni qènë às àty kúr kà ndodhúr. Núk do t`jú vijë mirë që do sistèmoni rrëmújën è të tjèrëvè.

Bricjàpi

Të gjithà shènjàt tàni jànë të drèjtúàrà përpàrà dhè jú kèni fillúàr të ndihèni më optimistë. Projèktèt è lidhúrà mè púnën do të kènë pritshmëri të fàvorshmè ngà një këndvështrim àfàtgjàtë. Çështjèt fàmiljàrè jànë èdhè më inkúràjúèsè. Dikúsh kà disà làjmè të mirà për të sjèllë në shtëpi dhè shprèsàt túàjà po i àfrohèn rèàlizimit.

Újori

Nësè núk ndihèni në kúlmin è mirëqèniès, filloni të mèndoni për mënyràt për të përmirësúàr shëndètin túàj. Mos mèrrni më shúmë përgjègjësi sèç dúhèt sèpsè të tjèrët è prèsin këtë ngà jú. Jú múnd të mos jèni ài lloj pèrsoni që è kà të lèhtë të thotë jo, por dúhèt.

Pèshqit

Múnd të bindèni lèhtësisht të ndiqni súgjèrimèt è njèrëzvè të tjèrë, vèçànërisht nësè kjo nënkúpton shmàngièn è dètyràvè të vështirà. Kjo núk është mënyrà për t’i bërë gjëràt. Mbàjini làrg dèmbèlët. Nësè núk múnd t’i bëni àtà të bàshkohèn mè jú për të púnúàr, mos bini në dèmbèlizmin è tyrè.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *