Home / Horoskop / Horoskopi per muajin Mars 2022 sapo doli ! Keto shenja te horoskopit do te jene me fatlumet

Horoskopi per muajin Mars 2022 sapo doli ! Keto shenja te horoskopit do te jene me fatlumet

Dàshi

21 màrs-19 prill

Ky múàj nis mè vibràcionè àdrènàlinè të cilàt po përpiqèn të hyjnë në hàpësirën túàj të kújdèsit për vètèn. Kàloni qëllimisht kohë vètëm dhè bëni disà spàstrimè në rrjètèt sociàlè. Pàstroni àmbièntèt që jú rrèthojnë dhè rindërtoni vlèràt túàjà këtë múàj. Në dàtën 4, Vènúsi do të hyjë në ànë të kúndërt të shènjës súàj, çkà do t?jú bëjë tà shihni miqësinë túàj ndryshè. Lúftoni për àtë që è bèsoni të drèjtë. Hënà è Rè është në shènjën túàj vètëm njëhèrë në vit dhè kjo është një pèriúdhë fàntàstikè për të krijúàr lidhjè të fortà è të zjàrrtà. Sigúrohúni që màrrëdhënià júàj të jètë në drèjtimin è dúhúr këtë múàj. Nësè núk ndihèni ?të gjúàjtúr?, potènciàli është në àjër, kështú që dàsh i dàshúr, bëni që gjëràt vètëm të ndodhin sè i kèni gàti.

Dèmi

20 prill-20 màj

Kúr plànèti júàj údhëhèqës Vènúsi, të hyjë në kàh të kúndërt të shènjës súàj, më dàtë 4, do t?jú dúhèt të jèni të sinqèrtë mè vètèn i dàshúr dèm. Mënyrà më è mirë për t?ú kújdèsúr për vètèn këtë múàj është të njihni vlèràt túàjà dhè të sigúrohèni që të pàsqyrohèn në rrúgën që po ndiqni. Màrrëdhënièt túàjà kànë nèvojë për një ?úshqyèrjè? èkstrà ngà ànà júàj dhè kjo dúhèt fillúàr që ngà miqtë è ngúshtë. Nësè miqësitë túàjà kànë qènë të vènitúrà dèri tàni, kjo është èdhè për shkàk të àshpërsisë túàj. Tràjtojini miqtë è ngúshtë mè rèspèktin që mèritojnë, sàdo problèmàtikè të jènë ànët è tjèrà të jètës súàj. Dàshúrià júàj kà më shúmë nèvojë për përkújdèsjè dhè mirëmbàjtjè ngà jú dhè jà sè ç?dúhèt të bëni: núk kà nèvojë të rúàni àsgjë. Mos i nxisni të tjèrët t?jú pëlqèjnë pà qènë të bindúr nësè dhè jú i pëlqèni. Pàrà së gjithàsh dúhèt të doni shúmë vètèn túàj.

Binjàkët

21 màj-21 qèrshor

Shènjà júàj kà një zàkon të kèq. Flútúron shúmë àfër dièllit dhè digjèt. Nësè kèni màrrë përsipër shúmë gjërà, osè i kèni prèmtúàr të dàshúrit túàj më shúmë sè ç?múnd të mbàni, këtë múàj do të ndjèni një ?pickim?. Është è mirà që të kèni limitè, sèpsè múnd të fútèni në tèlàshè nësè mèrrni àngàzhimè që núk i përmbúshni dot. Múndohúni tà njihni vètèn mirë pàrà sè t?i hipni një múri ngà i cili múnd të rrëzohèni. Pàs dàtës 11 do të jètë një pèriúdhë è mirë për të bërë një údhëtim mè miqtë túàj. Pà màrrë pàràsysh fàktin sè dëshironi t?i bëni gjëràt së bàshkú, kèni nèvojë për të qènë në pàqè mè vètèn për të mbrojtúr màrrëdhënièn túàj këtë múàj.

Gàforrjà

22 qèrshor-22 korrik

Jèni fëmijà i hënës. Lërini të dàshúrit túàj t?jú njohin siç jèni. Kúr è vërtètà është è pàkëndshmè për jú, kèni tèndèncën të tërhiqèni mënjànë si formë për të mbrojtúr vètèn ngà kritikàt. Por è dini çfàrë? Kjo núk fúnksionon. Këtë múàj dúhèt t?ú trègoni gjëràt è pàkëndshmè njèrëzvè që doni. Nësè doni të dini sè ç?bëjnë të tjèrët për jú, dúhèt të mèrrni risqè. Mënyràt për të mbrojtúr vètèn múnd të jènë dështúèsè sèpsè intimitèti i vërtètë núk dúhèt të ndodhë mè njèrëz fàllco dhè jú doni diçkà të vërtètë. Mos ú tërhiqni ngà një màrrëdhëniè è këndshmè në momèntin që àjo po forcohèt dhè mos i shfàqni ndjènjàt túàjà dèrisà të dini nësè pèrsoni që kèni përbàllë është i vërtètë.

Lúàni

23 korrik-22 gúsht

Jèni në një momènt shúmë të mirë. Dúhèt të jèni të ndèrshëm mè vètèn, përndryshè núk kèni shànsè të jèni të vërtètë mè të tjèrët. Mënyrà sè si è koncèptoni dàshúrinë dhè sè kë lèjoni të fútèt në jètën túàj, dúhèt rièkzàminúàr. Në vènd që të shtypni ndjènjàt túàjà dhè të vàzhdoni në një rrúgë të cilën è dini që núk është è dúhúrà, është kohà për disà të vërtètà ràdikàlè. Këtë múàj do tà kèni të vështirë t?i mbàni gjëràt nën kontroll kështú që, às mos ú përpiqni. Përbàllúni mè të mirën, të kèqèn dhè të shëmtúàrën. Nësè núk múnd të jèni i sinqèrtë mè pèrsonin që kèni prànë, àtëhèrë kújtohúni sè në cilàt gjërà bàzohèt dàshúrià. Bëhúni jú ndryshimi që do të donit të shihnit në màrrëdhënièt túàjà këtë múàj.

Virgjërèshà

23 gúsht-22 shtàtor

Hënà është è plotë vètëm njëhèrë në vit në shènjën túàj pràndàj dúhèt të kèni pàràsysh cà gjërà. Në dàtën 12 do të kètë një hënë të plotë të fortë dhè të mbyllúr tèk Virgjërèshà dhè dúhèt të vèndosni në vènd disà gjërà, por do të kërkojë kohë. Është kohà të ndryshoni disà gjërà Virgjërèshë è dàshúr. Làrgohúni ngà historitë è vjètrà dhè krijoni një look të frèskët për të prèzàntúàr vètèn në màrrëdhënièt è rèjà që do të kèni përpàrà. Nxirrni mësimè ngà vèprimèt túàjà të mëpàrshmè sèpsè jú pëlqèn àpo jo, àto rèflèktojnë sè si jèn jú. Të gàbosh është njèrëzorè; prànojèni mè përúljè të kàlúàrën túàj dhè shikoni përpàrà.

Pèshorjà

23 shtàtor-22 tètor

Hënà è plotë në dàtën 27 múnd t?jú sjèllë dëshirà të rèjà, të fortà è èmocionúèsè, por àsgjë núk do të ndodhë nësè jú núk përbàllèni mè to è dàshúr pèshorè. Po tërhiqèni ngà njèrëz dhè dinàmikà mè të cilàt núk rèzononi në fàkt dhè gjëjà è pàrë që dúhèt ndryshúàr jèni jú. Pyèsni të dàshúrit túàj sè ç?mèndojnë lidhúr mè àtë që është më è mirë për jú; sè për çfàrë kèni nèvojë. Kjo múnd të jètë një kohë rritjèjè dhè trànsformimi për jú në drèjtim të dàshúrisë, nësè è lèjoni. Konfrontohúni mè të vërtètà të pàkëndshmè dhè çdo gjë tjètër mè të cilën dúhèt të përbàllèni. Dàshúrià zgjàt kúr ndërtohèt mbi thèmèlèt è të ndàrit të njëjtit botëkúptim dhè rèàlitèt. Jú múnd të shkoni përtèj limitèvè túàjà. Bëhúni të zotët këtë múàj.

Àkrèpi

23 tètor-21 nëntor

Jú pëlqèn àpo jo, do të ndodhin disà ndryshimè domèthënësè në màrrëdhënièt túàjà të ngúshtà ngà dàtà è 11 è tútjè, i dàshúr àkrèp. Màrsi do të zërë vènd në fúshën è màrrëdhënièvè túàjà dhè kjo do të thotë sè do të shyni osè do të shtyhèni. Mënyrà sè si kújdèsèni për àspèktin túàj èmocionàl do të prèkë èdhè miqtë túàj, kështú që është è rëndësishmè t?i dëgjoni mè mèndjè të hàpúr àto që dúàn t?jú thonë. Invèstoni tèk njèrëzit dhè àktivitètèt që doni për një múàj sà më të hàrmonishëm dhè të lúmtúr.

Shigjètàri

22 nëntor-21 dhjètor

Jú kèni ndryshúàr. Àto që dikúr fúnksiononin tèk jú, tàni núk kànë më èfèkt. Shikoni ndryshimèt brèndà zèmrës dhè mèndimèvè túàjà. Àjo që dikúr jú qètësontè tàni kà ndryshúàr, kështú që múndohúni tà kàpni në kohë këtë ndryshim, pàrà sè gjëràt t?jú dàlin ngà kontrolli. Këtë múàj do të përbàllèni mè gàtshmërinë túàj për të shmàngúr përplàsjèn è vàrkës mè shkëmbinjtë. Ndonjëhèrë doni të jèni një ?bàd gúy?, por kjo núk jú bën të jèni të tillë. Ndèroni të vërtètën sèpsè mbètèt è tillë pàvàrësisht nësè doni àpo jo të përbàllèni mè të.

Bricjàpi

22 dhjètor-19 jànàr

Mos ú frikësoni ngà ndryshimèt i dàshúr bricjàp. Kà shúmë ènèrgji ?mè spèc? në màrrëdhënièt túàjà àktúàlè; mësoni çfàrë po ndodh në vènd që t?ú làrgohèni momèntèvè të mërzitjès. Ndonjëhèrë dúhèt të zgjidhni mès të qènit në pàqè dhè àútèntikë në mënyrë që tà mbàni màrrëdhënièn túàj të fortë. Kúltivoni një lloj diplomàciè që núk è fshèh të vërtètën è àsàj që doni të thoni. Ngà mèsi i múàjit núk do të kèni orèks për àsgjë përvèçsè për dàshúri, por do të kàlojë. Àskúsh më mirë sè jú núk è di që ndonjëhèrë púnà vjèn pàrà lojës. Krijoi tèndèncën për të bërë gjëràt è vështirà në fillim dhè më pàs do të ndihèni të lirë.

Újori

20 jànàr-18 shkúrt

Núk kèni psè mèrrni vèndimè për të tjèrët nësè núk kèni lëndúàr ndjènjàt è tyrè. Ndonjëhèrë èmocionèt dhè njèrëzit jànë àq të ngàtërrúàr dhè núk kànë kúptim për jú, màdjè às për vètèn è tyrè. Nësè shqètësohèni për të tjèrët, është kohà t?i dëgjoni jo t?ú shpjègoni. Nësè bëni këtë thjèsht do të mërzitèni mè vètèn dhè núk do të bindni àskënd. Hënà è plotë è dàtës 27 do të jètë një múndësi è shkëlqyèr për të pàjtúàr dhè shërúàr gjëràt è àcàrúàrà.

Pèshqit

19 shkúrt-20 màrs

Mos i idèàlizoni njèrëzit. Nësè mèndoni sè kèni zgjèdhúr të shihni vètëm ànën è mirë të njèrëzvè, kjo núk do të thotë që núk dúhèt tà shihni të kèqèn, të shëmtúàrën dhè të mos prànoni që këto gjërà èkzistojnë tèk të tjèrët. Nësè jú pëlqèn gjithçkà tèk një pèrson, kjo është OK, por dúhèt të jèni të ndèrshëm mè vètèn. Kèni të drèjtën të qëndroni osè të shkoni, por mos gënjèni vètèn dhè pàrtnèrin lidhúr mè àtë që jú thotë zèmrà. Rrokini ndjènjàt dhè pàsojàt è tyrè dúkè è pàtúr vètëdijèn

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *