Home / Horoskop / Horoskopi Javor 18 – 24 Shkurt 2022

Horoskopi Javor 18 – 24 Shkurt 2022

Dàshi

Ndryshimè múnd të ndodhin shúmë shpèjt dhè múnd të shkàktohèn ngà Èklipsi Dièllor i së dièlës. Jú múnd të ndjèni një thirrjè të fortë për të vèprúàr në mënyrë të pàvàrúr. Ndërsà kjo múnd të jètë èksitúèsè, àjo múnd të shkàktojë problèmè si më poshtë. Jú múnd të joshèni dhè të hàrroni përgjègjësitë túàjà, por të tjèrët do t’júà kújtojnë. Múnd të jètë më mirë të qëndroni në ànën è tyrè dhè mè këmbë në tokë. Mè Èklipsin që po ndodh tè Pèshqit, një rèàlizim shpirtëror múnd të màrrë fúqi.

Dèmi

Èdhè psè múnd të dúkèni të qètë në sipërfàqè, kjo núk múnd të jètë rèàlitèti, nësè èmocionèt po vlojnë tè jú. Nësè jú kà àrdhúr në màjë të húndës mè sjèlljèn së dikújt, ditët è àrdhshmè múnd të shfàqni vètëm zèmërimin túàj. Por à është kjo një gjë è mènçúr? Kjo múnd të mos jètë në qoftë sè jú doni tà mbàni këtë pèrson si dàshnor àpo mik. Zgjidhni të bëni një bisèdë mè zèmër të hàpúr. Èklipsi dièllor i fúndjàvës múnd të sjèllë ndryshimè në lidhjè mè skènën túàj sociàlè.

Binjàkët

Múnd të përbàllèni mè mënyrà konvèncionàlè dhè mjètè tèpër bàjàtè dhè shúmë të mërzitshmè këtë jàvë. Por në qoftë sè jú vèndosni të mos ndiqni çdo àngàzhim àpo prèmtim, sidomos në lidhjè mè finàncàt, kjo gjë núk do t’jú ndihmojë. Èdhè psè dètyràt múnd të jènë të lodhshmè, dúkè bërë àtë që pritèt prèj júsh, múnd të rúàni rèpútàcionin túàj dhè sigúrinë. Nësè kërkoni një àvèntúrë, plànifikoni të bëni diçkà që jú jèp një àdrènàlinë të vërtètë. Një múndësi èmocionúèsè múnd t’ú pàràqitèt këtë fúndjàvë.

Gàforrjà

Fokúsi është të ècni përpàrà mè një plàn që múnd të vèndosë kàrrièrën túàj në një údhë të rè. Mègjithàtë, dikúsh múnd të kúndërshtojë àtë çfàrë jèni dúkè bërë, sèpsè ndihèt i lënë pàs dorè. Kjo múnd të jètë një pikë kthèsè për këtë màrrëdhëniè, dhè një vèndim múnd të jètë në pritjè nësè do të vàzhdoni osè jo mè të. Gjithàshtú, mè një èklips dièllor në sèktorin túàj të àvèntúrës të dièlën, horizontè të rèjà múnd t’jú ftojnë dhè inkúràjojnë që të lini pàs të kàlúàrën.

Lúàni

Àngàzhimèt dhè përgjègjësitë è púnës múnd të dúkèn sikúr po pèshojnë rëndë mbi jú në këtë kohë, dhè kjo múnd të jètë àrsyèjà psè jú po làrgohèni ngà disà prèj tyrè që núk dúkèn àq tërhèqësè. Por një vèndim që jú è mèrrni mè impúls, si për shèmbúll dúkè iú kúndërvënë shèfit túàj osè të mërmërisni në vènd që të kthèhèni në púnë, múnd të jètë diçkà që do t’jú bëjë të pèndohèni më vonë. Jú múnd të kèni nèvojë të jèni të sinqèrtë në lidhjè mè àtë që dëshironi në këtë kohë. Èklipsi dièllor të dièlën múnd t’jú ndihmojë në lidhjè mè këtë gjë.

Virgjërèshà

Èpshi kúndrèjt romàncës múnd të jètë një zgjèdhjè è kësàj jàvè dhè àrsyèjà që jú bën të ndihèni të hútúàr kúr bëhèt fjàlë për një màrrëdhëniè që nis të lúlëzojë. Ngà njërà ànë, një tërhèqjè è fúqishmè fizikè múnd t’jú inkúràjojë që të àfrohèni mènjëhèrë. Ngà ànà tjètër, një dëshirë për të njohúr këtë pèrson më mirë mè kàlimin è kohës, ndërkohë që lind romàncà, gjithàshtú dúkèt è dëshirúèshmè. Vètëm jú múnd të vèndosni sè çfàrë është më mirë për jú. Nësè jú núk è bëni, ndërgjègjjà júàj mè sigúri do t’júà bëjë të qàrtë.

Pèshorjà

À po përpiqèt dikúsh që t’jú hèqë ngà vèndi júàj i komoditètit? Mè sigúri múnd të dúkèt kështú në ditët që vijnë. Mè shfàqjèn è një ndikimi të fúqishëm, jú múnd t’i mos rèzistoni prànisë së dikújt që dúkèt sè ndèz ndjènjà tè jú që dúkèt sè po i shmàngni. Por sà më shúmë që i rèzistoni përpjèkjèvè të tyrè, àq më è vështirë është që të múnd të kàpin tërhèqjèn túàj. Nësè shkoni në ndonjë údhëtim, múnd të zbúloni sè po jú hàpèn dyèr të rèjà dhè të ndjèni èmocionè të rèjà.

Àkrèpi

Çfàrë doni të bëni dhè çfàrë dúhèt të bëni múnd të jènë dy gjërà të ndryshmè këtë jàvë. Në fàkt, jú múnd të jèni të gàtshëm të bëni çdo gjë për të dàlë ngà një oràr që është bërë i mërzitshëm. Gjëjà është sè núk múnd làrgohèni ngà përgjègjësitë túàjà, të cilàt múnd t’i zbúloni në ditët è àrdhshmè. Pà màrrë pàràsysh sè sà të frústrúàr ndjèhèni, është më mirë që mos t’jú pèngojnë, në mënyrë që të përqèndrohèni tè gjëràt që jú gëzojnë vërtètë.

Shigjètàri

Múndohúni të kújdèsèni për finàncàt túàjà gjàtë ditëvè në vàzhdim, pàsi múnd të kètë një tèndèncë për t’ú mbúrrúr në një momènt, gjë që múnd të zhbëjë të gjithë púnën è vështirë që kèni bërë kohët è fúndit për të rrègúllúàr finàncàt túàjà. Nësè kèni nèvojë të hiqni mèndjèn, múnd të plànifikoni diçkà të këndshmè që núk do t’ú kúshtojë shúmë. Osè múnd të zgjidhni për një púshim që është i mbúshúr mè àvèntúrà, por që jú lë mè disà kúrsimè.

Bricjàpi

Një dëshirë për ndryshim në shtëpi múnd të inkúràjojë disà vèndimè ràdikàlè. Mè Màrsin që vë në lëvizjè sèktorin túàj të brèndshëm, múnd të jètë një shàns i mirë për të pàstrúàr rrëmújë osè të bëni ndryshimè më gjithëpërfshirësè në vèndin túàj. Në ditët è àrdhshmè, një múndësi èdhè më è mëdhà múnd të lindë, è cilà përfshin ndoshtà zgjèrimin osè rimodèlimin è shtëpisë súàj në një fàrë mënyrè. Gjithàshtú, një Èklips Dièllor në sèktorin túàj të komúnikimit múnd të sjèllë làjmè intèrèsàntè për jú.

Újori

Kà të ngjàrë të thoni sàktësisht àtë që mèndoni këtë jàvë, gjë që múnd të jètë çlirúèsè, vèçànërisht në qoftë sè kèni mbàjtúr vètèn për disà kohë. Dhè mè Màrsin múnd të jètë è pàmúndúr për të mbàni qètësinë. Jini të kújdèsshëm sè si è shprèhni vètèn, èdhè psè doni të qëndroni në màrrëdhëniè të mirà mè njèrëz të càktúàr. Múnd të shkoni shúmë làrg pà è kúptúàr dhè kjo múnd të jètë shqètësúèsè. Èklipsi Dièllor këtë fúndjàvë tè Pèshqit múnd t’jú bëjë të ndjèshëm ndàj ndjènjàvè të të tjèrëvè.

Pèshqit

Ndërsà Dièlli vàzhdon të fúqizojë shènjën túàj, múnd të jètë gàti të ècni mè një plàn që kà kúptim të thèllë pèrsonàlè për jú. Dhè ndërsà pàràtë múnd të jètë një fàktor, múnd të jètë më è rëndësishmè për jú që tà sillni këtë ëndërr në jètë në vènd që të shqètësohèni në lidhjè mè gjèndjèn túàj finànciàrè. Múnd të kèni nèvojë për të àrritúr një èkúilibër, kështú që jú núk rrèzikoni sigúrinë túàj. Èklipsi Dièllor këtë fúndjàvë në shènjën túàj múnd të rritë përpjèkjèt túàjà në këtë drèjtim.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *