Home / Horoskop / Virgjeresha duhet t kete kujdes me shpenzimet , Luani me te papritura ! Meri SHehu paralajmeron keto shenja

Virgjeresha duhet t kete kujdes me shpenzimet , Luani me te papritura ! Meri SHehu paralajmeron keto shenja

Dàshi

Dàshúrià: Múndohúni të gjèni pàqèn è brèndshmè që jú múngon për një kohë: nësè dàshúrià núk shkon siç dúhèt, pjèsërisht është èdhè fàji júàj, sèpsè núk dini si të mèrrni zgjidhjèt è dúhúrà. Një ditë mjàft monotonè për bèqàrët, kà diçkà që múnd të të shqètësojë.

Púnà: Múndësi të mirà për àtà që kërkojnë një púnë të rè. Mos ú ndàlni në propozimin è pàrë, por kërkoni mënyrà àltèrnàtivè.

Dèmi

Dàshúrià: Nèsër disà Dèm do të kènë një rikthim që núk do t’i pëlqèjë àspàk. Përgàtitúni për të màrrë thàshèthèmè në èmrin túàj, por jú bëni më të mirën të një lojè të kèqè. Bèqàrët në vènd të kësàj do të provojnë një tërhèqjè që múnd të përfúndojë në lidhjè.

Púnà: Àdrèsoni pèngèsàt dirèkt, t’i zgjidhni àto një hèrë è përgjithmonë. Çlirohúni ngà gjithçkà që núk është è mirë për jú.

Binjàkët

Dàshúrià: Dità è mbúshúr mè ngjàrjè, màdjè èdhè konfliktúàlè, që do t’jú bëjë të ndihèni të shqètësúàr. Mègjithàtë, mos è húmbni shprèsën për një çështjè dèlikàtè dàshúriè, së shpèjti gjithçkà do të rèstàúrohèt. Nësè jèni vètëm, shmàngni një pèrson që është i bèzdisshëm dhè ziliqàr.

Púnà: Nèsër mèndoni për forcimin è sitúàtës túàj èkonomikè, kohët è fúndit pàsigúritë kànë shkàktúàr disà problèmè.

Gàforrjà

Dàshúrià: Nèsër jú do të púshtoni shúmë zèmrà dhè nësè júàjà është tàshmë è zënë jú do të përjètoni ndjèsi të búkúrà. Yjèt mbrojnë màrrëdhënièt, màdjè èdhè àto më të fúndit. Vènúsi dhè Hënà múnd të lúàjnë shàkà të këqijà për bèqàrët.

Púnà: Jú do të jèni shúmë àktiv në púnë dhè çdo iniciàtivë júàjà do të shkojë në
dèstinàcion mè pëlqimin è àtyrè që jànë përrèth júsh.

Lúàni

Dàshúrià: Një çështjè è lidhúr mè dàshúrinë në çift múnd t’jú lodhë. Ndoshtà është kohà të shikoni përrèth për të màrrë àtë që jètà dëshiron t’jú ofrojë. Bèqàrët múnd të kènë një ngjàrjè të pàpritúr që núk do ti pèngojë àtà të kènë një ditë të mirë.

Púnà: Shpjègoni qàrtë vèndimèt túàjà dhè mos ú dominoni ngà àtà që dúàn t’jú shohin jú vètëm në fúnd.

Virgjërèshà

Dàshúrià: Nèsër jú múnd të kèni kënàqësi të màdhè mè të dàshúrin túàj dhè të bëni diçkà të rëndësishmè së bàshkú. Mbrëmjè romàntikè dhè intimè për çiftèt. Bèqàrët do të jènë në gjèndjè të përjètojnë momèntè mè èmocion të màdh dhè për dikë tàkimi i një pèrsoni múnd të jètë vèndimtàr.

Púnà: Kini kújdès dhè vlèrësoni shpènzimèt. Prànoni nësè kèni nèvojë për ndihmë ngà dikúsh që dëshiron t’jú ndihmojë.

Pèshorjà

Dàshúrià: Çështjèt që dúhèt të qàrtësohèn në sèktorin sèntimèntàl jànë shúmë, por nësè kèni pàk dëshirë për të shpëtúàr një màrrëdhëniè që tènton të shkàtërrohèt më mirë nisni ngà kjo. Zèmràt è vètmúàrà dúhèt t’ú hàpin zèmràt è tyrè gjëràvè të rèjà dhè dàshúrivè të rèjà, vètëm në këtë mënyrë do të kènë kënàqësi të mëdhà.

Púnà: Plútoni dhè Vènúsi jú ftojnë nèsër për të màrrë iniciàtivën në gjithçkà që bëni, por mè gàtishmëri prànoni kritikàt.

Àkrèpi

Dàshúrià: Nësè kèni ndonjë dyshim që jú kà súlmúàr për disà kohë, drèjtojèni dirèkt të dàshúrit/ës túàj dhè flisni mè zèmër të hàpúr. Prisni èdhè kritikà! Zèmràt è vètmúàrà do të jènë në gjèndjè të kàpërcèjnë të gjithà tènsionèt è grúmbúllúàrà në ditët è mëpàrshmè.

Púnà: Një ditë shúmë è zënë jú prèt, por do të jèni në gjèndjè të bëni të gjithà èmërimèt.

Shigjètàri

Dàshúrià: Është një momènt vèndimtàr për dàshúrinë, pràndàj përpiqúni të kúptoni sè çfàrë ndjèni pàrà sè të mbàni një màrrëdhëniè të gjàtë. Ndonjëhèrë nè dúhèt të bëjmë zgjèdhjè për të shmàngúr vúàjtjèn è të tjèrëvè. Bèqàrët do të jètojnë momèntè të lúmtúrà në shoqërinë è miqvè.

Púnà: Nègàtivitèti i kolègëvè do të përpiqèt të bëjë që jú të húmbni dúrimin túàj, mos i jèpni rëndësi provokimèvè të tyrè.

Bricjàpi

Dàshúrià: Mërkúri vàzhdon nèsër të komplikojë màrrëdhënièt túàjà mè të tjèrët, por jú vèproni mè dinàkëri dhè përdorni diàlogún për të dàlë të pàdëmtúàr ngà kjo ditë è ndërlikúàr. Ndryshimèt në húmor múnd të ndikojnë në zgjèdhjèt è bèqàrëvè që do të bëjnë tàkimè të rèjà.

Púnà: Nèsër jú múnd të kèni nèvojë për të gjithë krèàtivitètin túàj që të jèni në gjèndjè të bëni një projèkt që jú intèrèson vèçànërisht.

Újori

Dàshúrià: Kàlimi i Vènúsit do t’jú ndihmojë të shpërndàni çdo ngàtërrèsë dhè të rindërtoni màrrëdhënièn mè të dàshúrin/ën túàj. Dità do të kàlojë è qètë. Bèqàrët do të jènë në gjèndjè për të rivèndosin një màrrëdhëniè të prishúr pàpritmàs për shkàk të xhèlozisë.

Púnà: Jú kèni të gjithë ènèrgjinë për të kryèr mè súksès projèktèt túàjà, pràndàj mos ú dorëzoni tàni.

Pèshqit

Dàshúrià: Nèsër do të përjètoni èmocionè shúmë të fortà, màdjè èdhè jàshtë lidhjès që kèni dhè do të jètë è lèhtë të bini në túndim. À do të jèni në gjèndjè t’i rèzistoni osè do të hèdhni në èrë një màrrëdhëniè sèriozè për një pàsion kàlimtàr. Bèqàrët mè një dëshirë të màdhè për të rënë në dàshúri núk do të dúhèt të bëjnë gjykimè të nxitúàrà.

Púnà: Disà çështjè úrgjèntè do të kènë nèvojë për vëmèndjèn túàj të plotë. Shmàngni strèsin dhè tènsionin mè kolègët.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *