Home / Horoskop / Horoskopi për datën 22 Shkurt 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 22 Shkurt 2022 nga Russell Grant

Dàshi

Nësè shprèsoni të gjèni një púnë së shpèjti, filloni të plotësoni àplikimèt për púnë dhè jini të gàtshëm të mèrrni pjèsë në një intèrvistë, njoftimi i së cilës do bëhèt për një kohë të shkúrtër. Nësè tàshmë kèni një púnë, kújdès mè màrrjèn è përgjègjësivè èkstrà. Kúr shèfi júàj lë të kúptohèt sè një dètyrë è vèçàntë do t’jú vijë, trègoni përpjèkjèt túàjà për tà bërë.

Dèmi

Do të ndihèni më të rèlàksúàr kúr jèni làrg mjèdisèvè rútinë. Núk do kèni àq dúrim si zàkonisht dhè do tà kèni të vështirë t’i mbàni mèndimèt túàjà për vètèn kúr jèni mè dikë që mèndon sè është më i mirë sè jú. Èdhè nësè jèni në lëvizjè për àrsyè púnè, do të shijoni disà momèntè të këndshmè gjàtë údhëtimit ngà një vènd në tjètrin.

Binjàkët

Kàloni më shúmë kohë dúkè dëgjúàr sè çfàrë jú propozojnë miqtë dhè kolègët. Dèri më tàni kà fúnksionúàr në fàvorin túàj për të àdoptúàr një qàsjè bindësè për t’ú përcjèllë pikëpàmjèt túàjà të tjèrëvè. Múnd të jètë më mirë që të ndàlèn tàktikà të tillà tàshmë. Njèrëzit dúhèt të ndjèjnë sè jú po i mèrrni sèriozisht èdhè ndjènjàt è tyrè.

Gàforrjà

Pyètni dikë që è di sè për çfàrë po flèt nësè kà diçkà që të nèvojitèt tà dish. Jini pozitiv në të mèndúàrin túàj dhè çlironi mèndimèt rèzistèntè. Shmàngni të shpènzoni shúmë kohë mè dikë që gjithmonë shfàq ànën è èrrët.

Lúàni

Një miqësi è rè është një múndësi për shkàk të disà rrèthànàvè të pàzàkontà që po ndodhin sot. Dikúsh që zàkonisht është i àpàsionúàr pàs rútinës do të bëjë ndryshimè që i bèfàsojnë të tjèrët. Një mik do të trègojë një sèkrèt. Çfàrëdo që të bëni, mos è prishni bèsimin që àtà kànë tèk jú.

Virgjërèshà

Nësè përgjègjësitë fàmiljàrè jànë të rëndà osè një çështjè è brèndshmè po jú rëndon, tàni múnd të jètë një momènt i mirë për të kërkúàr ndihmë. Një i àfërm i moshúàr do të dijë si t’júà bëjë jètën më të lèhtë. Një çështjè që kishit mèndúàr sè do të ishtè è lèhtë núk do të jètë. Jini të gàtshëm t’i jèpni kësàj më shúmë kohë sèsà pritèj në fillim.

Pèshorjà

Në pàrà dhè biznès, është kohà për t’ú përbàllúr mè rèàlitètin. Shikojèni sitúàtën ngà një këndvështrim pràktik dhè jo idèàlist. Pàsi tà bëni këtë, dúhèt të jèni në gjèndjè të shijoni pàqè më të màdhè mèndorè. Vèndimèt sèriozè që dúhèt të mèrrni do të kènë pàsojà të mëdhà.

Àkrèpi

Drèjtohúni ngà ànà pràktikè è nàtyrës súàj, vèçànërisht kúr bëhèt fjàlë për shpènzimèt. Kà disà ànëtàrë të fàmiljès súàj që do të jènë të prirúr të hèdhin pàràtë è tyrè për idètë è çmèndúrà osè dúkè ú àrgëtúàr.

Shigjètàri

Tènsionèt në një màrrëdhëniè të ngúshtë po è bëjnë këtë momènt të vështirë për jú. Sjèlljà è pàpàràshikúèshmè è një pàrtnèri jú bën të pyèsni vètèn nësè àtà èndè synojnë të vàzhdojnë mè plànèt è përbàshkëtà. Jú è dini rrúgën që kèni ndërmènd të ndiqni, por dikúsh tàshmë po ndërhyn në qëllimèt túàjà.

Bricjàpi

Gjithmonë kèni pàsúr një qàsjè pràktikè për çështjèt që lidhèn mè shtëpinë. Kjo është àrsyèjà psè núk dúhèt të jètë shúmë è vështirë për t’i bërë àtà që jètojnë mè jú të pàjtohèn mè mënyrën túàj të të mèndúàrit për disà shpènzimè që lidhèn mè shtëpinë. Thjèsht jèpini àtyrè një shàns për të màrrë në konsidèràtë propozimèt túàjà dhè pàs kësàj, mirëprisni súgjèrimèt è tyrè.

Újori

Qëndroni të qètë nësè në fillim jú dúkèt sikúr dikúsh do të kúndërshtojë propozimèt túàjà. Plànèt dhè idètë pèrsonàlè do të mbështètèn në bàshkëpúnimin è të tjèrëvè. Jú do tà fitoni këtë më shpèjt nësè mbàni një qëndrim dëgjimi.

Pèshqit

Dúrimi, diplomàcià dhè prànimi sè jo gjithçkà po shkon sipàs júsh jànë të gjithà të nèvojshmè tàni. Sàpo të bëni një përpjèkjè për të fillúàr një púnë, kohà dhè ènèrgjià júàj do të kërkohèt dikú tjètër. Nësè jèni dúkè ú lodhúr mè kërkèsàt è njèrëzvè të tjèrë, përpiqúni të àrsyètoni mè tà dhè shpjègojini plànèt túàjà.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *