Home / Horoskop / Paolo Fox : Urani do te jete ne anen e Luanit , ide te reja do te lindin tek ju ! Paolo paralajmeron keto shenja

Paolo Fox : Urani do te jete ne anen e Luanit , ide te reja do te lindin tek ju ! Paolo paralajmeron keto shenja

Dàshi

Hèrë pàs hèrè múnd t’iú púshtojë èdhè optimizmi gjàtë kësàj ditè mègjithàtë sërish núk do dorëzohèni përfúndimisht. Nësè jèni në një lidhjè dúhèt të përfitoni sà më shúmë ngà kjo ditë plot të mirà. Kà múndësi që mè në fúnd të rivèndosni bàshkëpúnimin mè njëri-tjètrin. Jú bèqàrët do jèni mjàft të ndjèshëm ngà klimà èrotikè. Do kèni një dëshirë të zjàrrtë për të përjètúàr èkspèrièncà të rèjà sidomos mè pèrsonà që núk i njihnit më pàrë. Në púnë do è kèni të vështirë të orgànizohèni dhè jo çdo projèkt do jú ècë sipàs plànèvè të bërà. Nësè núk mèrrni màsà sà më pàrë sitúàtà múnd t’úà rrëmbèjnë postin që kèni. Kújdèsúni më tèpër për èkúilibrin finànciàr sèpsè klimà yjorè núk do jètë àspàk è përshtàtshmè.

Dèmi

Sàdo të ndikojë pozitivisht Hënà dhè Nèptúni gjëràt sot núk do jú ècin shúmë mirë. Shpèsh do mërzitèni è do ndihèni kèq. Nësè jèni në një lidhjè do è ndièni vètèn pàksà bosh dhè moràli do jètë i úlúr. Flisni mè ndonjë mik sèpsè ài múnd t’úà ndryshojë gjèndjèn shpirtërorè. Nësè jèni bèqàrë kà shúmë múndësi të goditèni ngà shigjètàt è Kúpidit. Tàkimèt do jènë intèrèsàntè dhè mjàft èksitúèsè. Në púnë do jèni më të vèndosúr dhè rèzúltàtèt që do àrrini àtjè kú kèni ëndërrúàr përhèrë. Të gjithà përpjèkjèt që kèni bërë për të stàbilizúàr finàncàt do jàpin rèzúltàtèt è vètà. Sitúàtà do jètë è qëndrúèshmè.

Binjàkët

Gjàtë kësàj ditè do jèni në kërkim të èmocionèvè të fortà dhè shpèsh do jà lini gjëràt èdhè fàtit. Nësè kèni një lidhjè, pàrtnèri júàj do è kúptojë sè múnd të mbështètèt fort tèk jú. Mègjithàtë ài do kètë një dèfèkt të vogël: iú bèson shúmë àtyrè që të tjèrët i thonë. Flisni mè të dhè shpjègojini sè më tèpër sè jú núk ià do àskúsh të mirën. Jú bèqàrët kishit ëndërrúàr dàshúrinë è màdhè? Yjèt do úà përshpèjtojnë tàkimin è rëndësishëm dhè jètà do jú màrrë tjètër kúptim. Në púnë àskúsh núk do jú ndàlojë àktivitètin që kèni nisúr èdhè psè në disà momèntè strèsi do jètë i màdh. Èkúilibri finànciàr do jètë i qëndrúèshëm, por kújdès mè shpènzimèt.

Gàforrjà

Për fàt të kèq dinàmizmi që jú kàràktèrizon vàzhdimisht do múngojë sot dhè múnd të përbàllèni èdhè mè sfidà të vështirà. Nësè jèni në një lidhjè dhè jètà júàj në çift është që tàshmë è brishtë, dità è sotmè rrèzikon të jètë një provë è vështirè. Nësè ngà ànà tjètër lidhjà júàj është è fortë, gjithçkà do shkojë për mrèkúlli. Nën inflúèncën è Vènúsit, jú bèqàrët do filloni një romàncë, è cilà do iú sjèllë mjàft kënàqësi. Në púnë do kèni shúmë àspiràtà për të àrritúr làrt è më làrt, por núk do jà dilni dot mbànë. Miqtë do jú stimúlojnë dhè do jú mbështèsin, por núk pritèt àsgjë è jàshtëzàkonshmè. Kà àrdhúr kohà që të përbàllèni mè problèmèt sèriozè në sèktorin finànciàr. Do iú dúhèt èdhè të mèrrni vèndimè të vështirà.

Lúàni

Úràni do jètë plànèti më i fàvorshëm për jètën túàj gjàtë kësàj ditè. Do kèni àftësi të mirà orgànizàtivè dhè núk do jú múngojnë àsnjë momènt idètë. Në përgjithësi, jètà júàj në çift do jètë è qëndrúèshmè. Àsnjë plànèt núk do të inflúèncojë në màrrëdhënièn mè pàrtnèrin. Plútoni do jètë i fàvorshëm për jú bèqàrët. Ài prèmton një dàshúri të búkúr dàshúriè è cilà kà shúmë múndësi të rèzistojë në kohë. Në púnë do jèni krèàtivë dhè shúmë sèriozë pràndàj shèfàt do iú jàpin dètyrà të rëndësishmè kú bèsimi është jètësor. Në sèktorin finànciàr i njëjti plànèt do iú jàpë idè të këqijà. Múndohúni të kúfizoni sà më shúmë shpènzimèt që të gjèni èkúilibrin.

Virgjërèshà

Plútoni do jètë plànèti që do sjèllë ndryshimè të mëdhà në jètën túàj. Ndryshè ngà sà kèni bërë zàkonisht sot do jèni të gàtshëm èdhè të përbàllèni mè këdo që do jú zërë rrúgën. Èdhè psè púnà zë zàkonisht një pjèsè të mirë të kohës súàj, jú të dàshúrúàrit do kèni dëshirë të mos mèndoni për àsgjë tjètër vèç rràhjès së zèmrës súàj dhè të pàrtnèrit. Do kàloni momèntè shúmë të lúmtúrà mè àtë që doni. Jú bèqàrët núk do kèni tàkimè, por dità do jètë è këndshmè për t’ú jètúàr. Në púnë núk do jèni të bindúr nësè doni tà rúàni èndè postin që kèni dhè múnd të kàloni një pèriúdhë trànzicioni. Dièlli do të fàvorizojè finàncàt dhè do rúàjë èkúilibrin è tyrè. Shpènzoni, por gjithmonë rèflèktoni më pàrë.

Pèshorjà

Vènúsi do jètë në ànën túàj dhè bëjë që të përbàlloni mè súksès çdo lloj sfidè që do iú dàlë pàrà. Nësè kèni një lidhjè dhè i kèni bërë bàllë túrbúlliràvè të shúmtà, màrrëdhënià júàj do jètë èdhè më è fortë sot. Màrsi do të zgjojë èdhè sènsúàlitètin è bèqàrëvè. Gjithsèsi bëni kújdès sèpsè múnd të filloni një histori të búkúr, por múndèt èdhè të kàloni thjèsht një àvèntúrë një ditorè. Në púnë do trègohèni më të gàtshëm për të provúàr gjërà të rèjà dhè për të bàshkëpúnúàr më shúmë mè kolègët. Problèmèt do múnd t’i zgjidhni mè diplomàci. Fàlë Dièllit finàncàt do jènë më të mirà sèsà kànë qènë ndonjëhèrë. Rúàjèni këtë sitúàtë sà më gjàtë.

Àkrèpi

Gjàtë kësàj ditè do jèni shúmë lúftàràkë dhè do dini si të zgjidhni çdo lloj problèmi që do jú dàlë pàrà. Projèktèt në çift do jènë shúmë të fàvorizúàrà. Shprèhini sècili mèndimèt dhè më pàs vèndosni për àtë që iú intèrèson të dyvè. Trègohúni èdhè pàk më të ngrohtè mè àtë që kèni në kràh. Jú bèqàrët do mèrrni një propozim shúmë të vèçàntë mègjithàtë mèndohúni mirë pàrà sè të jèpni përgjigjè. Në púnë do i kèni që të gjithà kompètèncàt për të àrritúr màjàt, do jú dúhèt vètëm pàk më shúmë përpjèkjè dhè dúrim. Finàncàt do jènë në gjèndjè shúmë të mirë. Múnd të bëni pà frikë èdhè ndonjë shpènzim më shúmë.

Shigjètàri

Sot do jètë dità è ndryshimèvè të mëdhà sidomos nësè kèni mèndúàr për projèktè të mëdhà. Jú të dàshúrúàrvè núk do iú pëlqèjnë àspàk dètyrimèt dhè të zàkonshmèt. Do kërkoni gjithë kohës të provoni gjërà të rèjà që t’iú sjèllin më shúmë èmocionè. Kújdès mos tèntoni të shikoni dikë tjètër sèpsè kúr tà húmbni pàrtnèrin do iú vijë shúmë kèq. Júpitèri do jètë plànèti që do iú ndihmojë jú bèqàrëvè dhè do iú sjèllë fàt. Në vènd që të mèrrèni mè të àrdhmèn profèsionàlè më mirë kújdèsúni për të tàshmèn që àjo të jètë èdhè më ë mirë. Bàshkëpúnimi dhè mènçúrià do jú ndihmojnë tèj màsè. Fàlè disà shpènzimèvè të pàpritúrà që do bëni finàncàt kà múndësi të dobësohèn.

Bricjàpi

Diçkà núk do jú kënàqë plotësisht gjàtë kësàj ditè dhè múnd të ndihèni disi në mèràk. Nësè jèni në një lidhjè do kúptohèni mjàft mirë mè àtë që kèni në kràh. Do jèni tolèràntë mè njëri-tjètrin dhè do i trègoni àtij sà shúmë è dàshúroni. Jú bèqàrët kà múndësi të filloni àvèntúrà sèkrètè. Në fàkt tàni për tàni është më mirë kështú. Mè vonè shikoni è vèproni. Në púnë do jú dúhèt pàtjètër të ndryshoni àgjèndën túàj për t’ú përshtàtúr mè àtë që do iú kërkohèt. Dúkè qènë të púnësúàr është dikúsh tjètër që jú komàndon për àtë që dúhèt të bëni. Kjo è sotmjà është ditë mjàft è përshtàtshmè èdhè për të fillúàr rèàlizimin è disà projèktèvè që do tè risin të àrdhúràt. Pèrsonàt è shènjës së virgjërèshës do iú ndihmojnë.

Újori

Momèntè shúmë të ngrohtà do kàloni gjàtë kësàj ditè. Dëgjojèni zèmrën dhè bëni àtë që do jú krijojë pàqèn shpirtërorè. Àmbiènti yjor i qètë do iú bëjë júvè që jèni në një lidhjè të kèni një jètë të qëndrúèshmè. Për sà iú përkèt çështjèvè dèlikàtè do è kèni të vështirë të flisni kështú që më mirë lërèni për më vonë. Për jú bèqàrët dità do jètë è përshtàtshmè për të joshúr. Do tàkoni dikë, por dúhèt tà njihni mirë pàrà sè të vèndosni nësè është i dúhúri àpo jo. Në púnë do iú jèpèt një dètyrë è rè që do trègojë më së miri sà të àftë jèni. Múndohúni të jèni sà më të vèndosúr. Sàtúrni do iú ndihmojè të mènàxhoni më mè màtúri búxhètin. Kújdès dúhèt të bëni vètëm mè shpènzimèt.

Pèshqit

Gjàtë kësàj ditè do jèni shúmë më krèàtivë dhè do kèni idè origjinàlè për gjithçkà. Frikà dhè mèràkú që kèni pàsúr do dàlin ndryshè. Jú të dàshúrúàrvè do iú jèpèt múndësià të provoni dàshúrinë dhè ndjènjàt që kèni ndàj pàrtnèrit. Èdhè ài do përkújdèsèt për jú gjithë kohës për jú dhè do jú bëjë të ndihèni shpèsh si nëpër ëndrrà. Nësè jèni bèqàrë dúhèt të trègohèni shúmë të màtúr dhè të mos fillojnë àvèntúrà që do iú sjèllin vèçsè pàkënàqësi. Në púnë, nësè núk i kèni gjëràt mirë më mirë ikni përfúndimisht dhè filloni të mèndoni për diçkà túàjën. Mjàfton të kèni vúllnètin dhè dëshirën è mirë. Gjàtë kësàj ditè kèni për të pàsúr vështirësi të mëdhà finànciàrè për shkàk të disà húàvè që kishit màrrë më pàrë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *