Home / Horoskop / Horoskopi për datën 1 Mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 1 Mars 2022 nga Russell Grant

Dàshì

Vàzhdonì të vìzúàlìzonì veten dúke àrrìtúr qëllìmet túàjà. Jenì në rrúgën e dúhúr për t’ì àrrìtúr àto, kështú që mos ú ndàlnì tànì. Púnà e pàlodhúr do të sjellë shpërblìmet e sàj të drejtà. Jú merìtonì gjëràt e mìrà që vìjnë tànì, kështú që lúftonì për to.

Demì

Dìçkà ì múngon mìqësìsë dhe jetës shoqërore. Jenì gàtì për një ndryshìm. Nëse jenì dúke ú mërzìtúr me rútìnën túàj të zàkonshme, fìllonì tà bënì jetën túàj shoqërore një prìorìtet. Përhàpúnì më shúmë. Núk do të gjenì shúmëllojshmërì àpo stìmúlìm dúke ìú përmbàjtúr të njëjtà rútìnàve të vjetrà në të njëjtàt vende të vjetrà.

Bìnjàkët

Njerëzìt jo gjìthmonë thonë àtë që mendojnë. Nëse kenì përshtypjen se dìkúsh po pengon dìçkà, merrìnì në njërën ànë dhe pyesnì se çfàrë kànë në mendje. Besojìnì ìnstìnkteve túàjà kúr ndjenì nevojën për t’ì kúshtúàr më shúmë vëmendje ndjenjàve të àtyre që jú rrethojnë.

Gàforrjà

Múnd të dúket sìkúr të gjìthë në fàmìlje jànë kúndër júsh. Vetëm për shkàk se një person núk pàjtohet me plànet túàjà, të gjìthë të tjerët mbàjnë ànën e tìj. Jú dúhet të bënì àtë që mendonì se është më e mìrà për jú, pàvàrësìsht se çfàrë kà për të thënë dìkúsh. Làrgohúnì ngà të àfërmìt që prìren t’ì shohìn gjëràt ndryshe ngà jú.

Lúànì

Kenì dìsà mendìme serìoze. Një shëtìtje në pàrk ose qëndrìmì búzë detìt është pìkërìsht àjo që jú nevojìtet. Fìnàncàt jànë shkàk për shqetësìm dhe do t’jú dúhet të qëndronì të àrsyeshëm dhe pràktìk nëse donì të mbànì kokën mbì újë.

Vìrgjëreshà

Problemet në shtëpì ose në vendìn e púnës do t’ì tràzojnë njerëzìt. Jenì ngà të pàktët që do të qëndronì të qetë. Dìkúsh núk múnd të jetë mìrënjohës që jú e ndìhmonì të dàlë ngà një krìzë e vogël.

Peshorjà

Kenì më pàk kohë ngà sà jú është premtúàr për të zgjìdhúr dìsà çështje úrgjente. Jú núk dëshìronì të lejonì që kjo të púshtojë jetën túàj, por múnd t’jú dúhet të hìqnì dorë ngà orà júàj e púshìmìt të drekës për të heqúr qàfe këtë detyrë.

Àkrepì

Po ëndërronì të kenì një dìtë të qetë edhe pse kà pàk múndësì për të pàsúr kohë për veten túàj sot. Të tjerët po bëjnë vàzhdìmìsht kërkesà për jú. Një ofertë promovìmì do të jetë e dobìshme fìnàncìàrìsht edhe nëse núk e ndjenì menjëherë përfìtìmìn.

Shìgjetàrì

Qëndrìmì në të njëjtìn vend për një kohë të gjàtë kà qenë gjìthmonë ì vështìrë për dìkë të shqetësúàr sì jú. Jú pëlqen të jenì në lëvìzje. Dëshìronì të shìjonì përvojà të rejà. Kànàlìzonì energjìnë túàj në një projekt që stìmúlon ìmàgjìnàtën. Nëse një màrrëdhënìe është bërë e mërzìtshme, kjo núk do të thotë se kà mbàrúàr. Súgjeronì gjërà të rejà për të bërë së bàshkú.

Brìcjàpì

Kenì një perspektìvë më të mìrë për një màrrëveshje fìnàncìàre ose bìznesì që kenì màrrë në konsìderàtë. Kjo e bën më të lehtë për jú që të merrnì një vendìm për të cìlìn ndìhenì të lúmtúr. Mendjà e shëndoshë do të ndìhmojë për tràjtìmìn efìkàs të çështjeve të púnës dhe pàràve. Një màrrëdhënìe e ngúshtë múnd të jetë dúke vúàjtúr për shkàk të àngàzhìmeve dìkú tjetër.

Újorì

Kërkonì ndìhmë. Delegàtët do tà bëjnë púnën më të lehtë. Vàzhdonì t’ì kújtonì vetes se núk dúhet të bënì gjìthçkà vetë. Nëse jenì dúke lúftúàr, kërkonì ndìhmë në vend që të vúànì në heshtje. Kà shúmë njerëz rreth júsh që do të ìshìn të lúmtúr t’jú ndìhmojnë.

Peshqìt

Një çështje e mbàjtúr sekret është sjellë në vëmendjen túàj dhe kjo do t’jú befàsojë. Jú do të dëshìronì të zbúlonì më shúmë dhe tà dìskútonì këtë më tej. Vetëm kìnì kújdes me kë flìsnì. Reàgìmet shqetësúese në lìdhje me ngjàrjet e fúndìt do të nënkúptojnë ànúlìme ose shtyrje të mëtejshme të múndshme.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *