Home / Horoskop / Horoskopi për datën 2 mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 2 mars 2022 nga Russell Grant

Dàshì

Romàncà dhe pàsìonì jànë àto që bëjnë dìferencën në një màrrëdhënìe të ngúshtë. Bìndjúnì ìmpúlseve túàjà. Nëse jenì beqàr dhe kenì dëshìrë për dàshúrì, pse të mos vendosnì për një màrrëdhënìe që është më shúmë plàtonìke sesà romàntìke? Jìnì më të sìgúrt në màrrëdhënìet romàntìke dhe socìàle. Púnà vúllnetàre do të ndìhmojë në përmìrësìmìn e vetëbesìmìt túàj.

Demì

Àskúsh núk do të ndryshojë brendà nàtës. Dìkúsh në fàmìlje núk do të mbàjë një premtìm. Jú gjìthsesì e prìsnìt këtë prej tyre. Àjo që núk e prìsnìt është se sì një ì àfërm më ì vjetër në moshë po ì mbàn ànën.

Bìnjàkët

Mos e hìdhnì sì mbetúrìnë një përgjìgje ìntúìtìve. Nëse mendonì se dìçkà núk është në rregúll, një húlúmtìm ì vogël prìvàt do t’jú jàpë àrsyen pse.

Gàforrjà

Emocìonet jànë të fortà dhe màdje múnd të dàlìn jàshtë kontrollìt nëse e lejonì veten të përfshìhenì tepër në dràmàt e njerëzve të tjerë. Përpìqúnì tà mbànì jetën në një nìvel të bàràbàrtë. Mbànì dìstàncë ngà kúshdo që ndìkon keq tek jú. Núk do të jenì në húmor për të dúrúàr krìtìkàt e tyre të vàzhdúeshme.

Lúànì

Kàrìzmà júàj është në kúlmìn e të gjìthà kohëràve. Një përpjekje në grúp do të rrìsë besìmìn dhe kreàtìvìtetìn túàj. Jú shkëlqenì pozìtìvìsht kúr jenì në qendër të vëmendjes, pràndàj sìgúrohúnì që të rrethohenì me mìqtë dhe të dàshúrìt që dúàn t’jú përkëdhelìn. Pàvàrësìsht qëndrìmìt túàj, do të dëshìronì të ndìqnì rrúgën e dúhúr në lìdhje me një çështje të brendshme.

Vìrgjëreshà

Një shef ì rì do të sìllet për të zëvendësúàr dìkë që sàpo është làrgúàr. Pozìcìonì ì tyre është ì përkohshëm. Kjo do t`jú lehtësojë pàsì núk do tà kenì fort për zemër këtë njerì. Kà një shkàllë sfìde dhe kënàqësìe në detyràt e rejà të púnës.

Peshorjà

Një projekt kreàtìv është dúke nìsúr përpàrà se të ndìhenì gàtì, por kà shúmë njerëz të përfshìrë në këtë, pràndàj relàksohúnì dhe kënàqúnì. Kolegët do të kenë húmor të këndshëm, por shefì është shúmë kërkúes dhe dúket se kà hàrrúàr të jetë ì sjellshëm.

Àkrepì

Pàràtë e màrrà húà ngà një mìk që kìshte premtúàr se do t’ì kthente derì më tànì núk jànë gjetúr ende. Edhe nëse ìà kërkonì, çdo pàrà e rìkthyer do të jetë shúmë më e vogël se shúmà që prìsnìt. Kúr merrnì vendìme fìnàncìàre, merrìnì me mendje.

Shìgjetàrì

Kìshìt shpresúàr të hìqnì dorë ngà dìsà detyrà vetëm se përgjegjësìtë rútìnë po rrìten. Jetà po bëhet shúmë kúfìzúese pàsì presìonet e përdìtshme jú rrëmbejnë lìrìnë dhe spontànìtetìn. Ndàlonì dhe mendonì për sàkrìfìcàt që kenì bërë për të kënàqúr një shef, pàrtnerìn àpo një të àfërm.

Brìcjàpì

Dìlnì ngà drìtëhìjet. Jú dúhet të besonì në veten dhe vlerën túàj. Mbështetjà dhe ìnkúràjìmì ngà të tjerët do të ndìhmojnë gjìthàshtú të rrìsnì besìmìn júàj. Fìllonì të kërkonì mënyrà të rejà për të zgjerúàr ose përmìrësúàr botën túàj socìàle dhe të bìznesìt. Nëse kjo do të thotë të màrrësh përsìpër àngàzhìme shtesë, kështú qoftë.

Újorì

Synonì të gjenì një ekúìlìbër të ndjeshëm mìdìs àngàzhìmeve në grúp dhe àtyre prìvàte. Pàs një vonese të gjàtë do të shfàqet drìtà jeshìle dhe tànì múnd të fìllonì një projekt të veçàntë. Jú múnd të mos jenì àq të emocìonúàr për këtë sà më pàrë, sepse dúhet të gjenì një mënyrë për tà përshtàtúr këtë me àngàzhìmet e tjerà.

Peshqìt

Një koleg múnd të jetë gjìthàshtú dúke folúr një gjúhë tjetër për sà ú përket júve. Konceptet dhe ìdetë e tyre jànë shúmë làrg të kúptúàrìt túàj. Të tjerët do mendojnë se jenì dúke pengúàr përpàrìmìn e tyre.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *