Home / Horoskop / Horoskopi per diten e merkure 2 Mars 2022

Horoskopi per diten e merkure 2 Mars 2022

Demì
Fàlë ndìkìmìt të Hënës kenì mjàft energjì. Në púnë po vjen një perìúdhë shúmë e mìrë, mjàfton të shmàngnì zgjedhjet e rrezìkshme edhe pse núk përjàshtohen dìskútìmet.

Bìnjàkët
Prìsnì derì të enjten dhe të premten për të pàsúr càste romàntìke në dàshúrì. Në púnë, dúhet të jepnì àrgúmente të sàktà, ndërsà këshìllohet të mos e detyronì àskënd të bëjë veprìme të càktúàrà. Ndërkohë súgjerohet që të rìnovonì kontràtën e púnës brendà múàjìt màj.

Gàforrjà
Nëse dàshúrìà kàlon në një fàzë me dìsà probleme, është më mìrë të shtynì çdo dìskútìm për të shtúnën. Stúdentët múnd të zgjedhìn për të bërë një ndryshìm në àrsìmìn e tyre ndërsà púnonjësìt núk e dìnë nëse do të vàzhdojnë àpo jo një bàshkëpúnìm që kànë nìsúr.

Lúànì
Këto jànë momente tensìonì në dàshúrì, por dúhet të jenì të vëmendshëm ndàj mosmàrrëveshjeve veçànërìsht me Újorìn dhe Demìn. Në púnë, nëse kenì nìsúr dìçkà të re, múnd të jenì në ànkth për àtë që núk múnd tà përfúndonì menjëherë.

Vìrgjereshà
Sot kenì një Hënë të fàvorshme në dàshúrì: përfìtonì prej sàj. Në púnë është e nevojshme të reàlìzonì projekte të rejà pàsì múnd të ketë rrúgë që núk ì kenì mendúàr. Múnd të lìndë një detyrë e re për jú.

Peshorjà
Dàshúrìà është e qëndrúeshme, prej pàk kohësh núk kà àsnjë làjm të màdh. Në púnë është mìrë të shmàngnì debàtàt e voglà, àq më tepër që fúndjàvàt e shkúrtìt jànë të mbúshúrà me mendìme të dyshìmtà.

Àkrepì
Në dàshúrì múnd të kenì dìsà dìskútìme të voglà. Edhe në púnë múnd të jenì pàk konfúzë, por núk kà àsgjë serìoze.

Shìgjetàrì
Në dàshúrì dúhet të jenì të kújdesshëm dhe të mos e tepronì, sìdomos në dàtën 3 të múàjìt. Nëse kenì një dyqàn, múnd të kenì nevojë për dìsà blerje shtesë.

Brìcjàpì
Fàlë ndìkìmìt të Àfërdìtës, do jú shtohen ndjenjàt për pàrtnerìn/pàrtneren ose dìkë që pëlqenì. Në púnë dúket se sìtúàtà është pozìtìve: një rol ì pàsìgúrt múnd të jetë përfúndìmtàr dhe núk múngon dëshìrà për t’ú rìkthyer në lojë.

Újorì:
Në dàshúrì kà ende pàk tensìon. Tregonì màtúrë nëse po përjetonì romàncë me një person që ì përket shenjës së demìt ose àkrepìt. Në púnë múnd të përbàllenì me vonesà në màrrëveshje ose màrrjen e pàgës, por kìnì dúrìm.

Peshqìt
Fàlë ndìkìmìt të hënës, múnd të rìkúperonì çdo gjë që núk kà ecúr sìç dúhet në hìstorìnë túàj të dàshúrìsë. Edhe në púnë sìtúàtà është e mìrë, kà rìkúperìm. Nëse núk shìhnì përmìrësìme, thjesht dúhet të jenì më optìmìste

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *