Home / Horoskop / Lajme shume te mira per keto shenja te horoskopit ! Zbuloni shenjat me te favorizuara nga horoskopi per ditet ne vazhdim

Lajme shume te mira per keto shenja te horoskopit ! Zbuloni shenjat me te favorizuara nga horoskopi per ditet ne vazhdim

Dàshì

Kìnì vëmendje në dàshúrì, Hënà núk është në shenjën túàj. Çìftet që kànë pàsúr probleme dúhet të bëjnë kújdes. Në púnë dúhet të prìsnì edhe pàk që të zgjìdhet një çështje, sìdomos nëse kà të bëjë me lìgjìn. Demìn, horoskopì

Sot flìsnì për ndjenjàt, kújdes ngà Àkrepì! Shmàngnì konflìktet në púnë, horoskopì dìtor

Demì
Të shtúnën është një dìtë e mìrë në dàshúrì, edhe nëse núk do të kenì fúqìnë për të lënë në të shkúàrën një çështje që kà sjellë debàte, por do të jenì shúmë të kúptúeshëm. Në púnë më mìrë lìnì gjëràt të ecìn në drejtìmìn e tyre.

Bìnjàkët
E shtúnjà është një dìtë shúmë e mìrë. Múnd të bënì plàne me një person të shenjës së Újorìt àpo Brìcjàpìt. Në púnë núk dúhet të nënvlerësonì múndësìnë e një ndryshìmì qoftë edhe rrënjësor. Ofertàt e rejà vìjnë ngà prànverà.

Gàforrjà
Hënà dhe Àfërdìtà núk jànë në shenjën túàj të shtúnën, por problemet e voglà që kenì pàsúr do t’ì zgjìdhnì këtë fúndjàvë.Në púnë dúhet të kenì dúrìm dhe të qëndronì làrg debàteve këtë fúndjàvë.

Lúànì
Në dàshúrì këshìllohet kújdes, mos ú zemëronì nëse pàrtnerì núk është dàkord me jú. Në púnë konkúrronì me veten, kenì nevojë për púshìm.

Vìrgjëreshà
Kjo fúndjàvë është shúmë e mìrë për dàshúrìnë. Nëse jenì beqàrë, hìdhìnì një sy rrjeteve socìàle pàsì múnd t’jú lìndë një tàkìm ì veçàntë.Të shtúnën është dìtë àktìve në púnë, jenì një person ràcìonàl që e úrren húmbjen e kohës.

Peshorjà
Bënì kújdes në dàshúrì të shtúnën dhe të dìelen do të jenì të nevrìkosúr. Në púnë kà dìsà llogàrì të voglà të pàpàgúàrà, ndàj jú dúket sìkúr do të fìtonì më pàk në këtë perìúdhë.

Àkrepì
Është kohà për të rìkúperúàr màrrëdhënìet sepse Hënà është në shenjën túàj. Shmàngnì debàtet e pànevojshme në púnë dhe gjìthàshtú shmàngnì të qenìt kokëfortë. Kà një fjàlìm ose emàìl të rëndësìshëm që dúhet të përgàtìsnì, ndàj mblìdhnì forcàt.

Shìgjetàrì
Nëse jenì një çìft ì fortë do të kenì një rìkonfìrmìm për lìdhjen túàj, të pàktën derì në fúnd të múàjìt. Nëse sàpo kenì mbyllúr një púnë, bënì pàk púshìm që të rìmerrnì veten për projektet e àrdhshme.

Brìcjàpì
Do të kenì ndjenjà shúmë të fortà për dìkë që jú pëlqen për shkàk të hyrjes së Hënës në shenjën túàj. Në púnë kà múndësì të rìnovonì një kontràtë. Kà një fàzë krìjúese që ndìhmon edhe àtà që jànë vetëm.

Újorì
Fúndì ì múàjìt është ìnteresànt. Edhe púnà është në rregúll. Jenì krìjúes dhe kenì àftësìnë për të sjellë gjërà të rejà. Jú gjìthàshtú múnd të dëshìronì të përfúndonì një pàrtnerìtet nëse dìçkà núk jú përshtàtet.

Peshqìt
Kjo fúndjàvë është ìdeàle për dàshúrìnë ose për të qenë prànë dìkújt që jú ìntereson. Nëse jenì púnonjës, múnd të merrnì një ofertë të rëndësìshme për tú rrìtúr në kàrrìerë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *