Home / Horoskop / Horoskopi për datën 3 Mars 2022 nga Russell Grant !

Horoskopi për datën 3 Mars 2022 nga Russell Grant !

Dashì

Planèt è púshìmèvè famìljarè ka të ngjarë të jènë një mollë shèrrì. Mos prìsnì të arrìnì një marrëvèshjè sot. Kìnì kújdès sè sì ì shprèhnì gjërat në një marrëdhënìè të ngúshtë për të shmangúr mosmarrëvèshjèt è mëtèjshmè. Múnd të flìsnì në vèndìn è púnës për dìçka që dúhèt të ndryshojë dhè do të kètë shúmë që mbështèsìn ìdètë túaja.

Dèmì

Një ftèsë súrprìzë do të pranohèt mè shpèjtësì nësè kjo jú jèp një shans për t’ú takúar mè mìqtë më vonë. Do të vèndosnì sè dúhèt të shkonì. Mos ú ndjènì fajtorë që po argëtohènì.

Bìnjakët

Mbajìnì paratë, dokúmèntèt è rëndësìshmè dhè sèndèt mè vlèrë në një vènd të sìgúrt dhè mbanì drìtarèt dhè dèrën túaj të mbyllúr kúr núk jènì në shtëpì. Paratë që kènì lënë mënjanë për një fèstë të ardhshmè múnd të dúhèt të përdorèn për një fatúrë të paprìtúr.

Gaforrja

Jèta ka pasúr úljè-ngrìtjèt è saj dhè së fúndmì ato janë shtúar. Jú múnd të bënì një púshìm. Dìkúsh që është sjèllë kèq do të trègojë një anë më të kújdèsshmè. Kjo dúhèt të ndìhmojë në shpërndarjèn è çdo tènsìonì që është krìjúar mès júsh gjatë dìtëvè të fúndìt.

Lúanì

Do ta úrrènì kúr të kúptonì sè dìkúsh mèndon sè jú è konsìdèronì mìqësìnë è tyrè sì të mìrëqènë. Jú múnd të kènì zakon të mèrrnì vèndìmè në èmër të partnèrìt osè dìkújt që donì. Múnd ta shmangnì rrìtjèn è tènsìonìt në marrëdhënìèt è ngúshta dúkè trègúar një gatìshmërì për të dìskútúar fìllìmìsht planèt.

Vìrgjërèsha

Ngadalë po fìllonì ta kúptonì më shúmë një marrëdhënìè që ka qènë è çrrègúllt osè è paparashìkúèshmè. Nësè jènì bèqar, një mìqësì platonìkè múnd të marrë një pamjè tjètër. Rèzìstojìnì dëshìrës për t`ú lìdhúr mè një kolèg. Të dy è dìnì sè do të ìshtè marrëzì të përzìènì púnën mè prìvatèn.

Pèshorja

Do të tërhìqènì në procèdúra sèkrètè në të cìlat núk do të dëshìronì të jènì pjèsë. Dìkúsh jú ka manovrúar mè zgjúarsì në këtë pozìcìon. Sa më shúmë të përfshìhènì, aq më è vështìrë do të jètë të dìlnì prèj saj. Bënì një lëvìzjè dhè shkëpútnì lìdhjèt è së shkúarës mè të cìlat kènì fìllúar të ndìhènì të pakëndshëm.

Akrèpì

Núk po sìllènì sì një ëndërrìmtar ì papërgjègjshëm dúkè è lënë ìmagjìnatën túaj t`jú súndojë. Ëndërrìmì mè sy hapúr múnd të jètë tèrapì è mìrë arratìsësè. Kúr húmbìsnì nëpër ìmagjìnatë, zgjìdhjèt è problèmèvè múnd të shfaqèn paprìtúr. Fìllìmèt è rèja janë të múndshmè, por jo para sè të kènì mèndúar mìrë planèt.

Shìgjètarì

Mìqësìa, famìlja dhè marrëdhënìèt romantìkè dúhèt të úshqèhèn. Nësè po ì bënì aspèktè të tjèra të jètës súaj prìorìtèt, të dashúrìt janë të jústìfìkúar të ndìhèn të nèglìzhúar. Jènì në fìllìm të një lìdhjèjè? Romanca núk do të ndodhë aútomatìkìsht. Dúhèt të jènì të gatshëm të bënì përpjèkjè.

Brìcjapì

Njèrëzìt në pozìta të púshtètìt bìèn dakord që jú jènì të dènjë për një ngrìtjè në dètyrë. Shèfìt ì bën përshtypjè ètìka júaj è púnës dhè ata do t’ì bëjnë públìkè pìkëpamjèt è tyrè. Është një kohë è mìrë për të bërë ndryshìmè dhè për të sjèllë përmìrësìmè më të mëdha në jètën túaj.

Újorì

Një kèqkúptìm mbì paratë është anashkalúar. Tanì kjo çështjè është sjèllë në vëmèndjèn túaj dhè núk do të vononì të zbúlonì psè. Një ngatërrìm në paga múnd të jètë shkakú ì problèmèvè túaja aktúalè fìnancìarè.

Pèshqìt

Është një dìtë për t’ú kújdèsúr për vètèn túaj. Nësè shprèsonì të bënì përparìm më të mìrë, do të dúhèt të jènì më aktìv në një mënyrë pozìtìvè dhè bìndësè. Të qènìt më vèndìmtar do t’jú çojë më pranë një qëllìmì të ardhshëm. Jú jènì më të qartë në qëllìmèt túaja.

About admin

Check Also

Do ju dalin disa mundesi te arta nga jashte shtetit ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Ka mundësi të jèni të vètë-motivuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *