Home / Horoskop / Shume probleme te kaluara do te zgjidhen ne muajin Mars ! Paolo Fox eshte shume optimist per keto shenja te horoskopit

Shume probleme te kaluara do te zgjidhen ne muajin Mars ! Paolo Fox eshte shume optimist per keto shenja te horoskopit

DÀSHÌ:

Jú pret një jàvë e mbàrë. Në dàshúrì do të kenì fàt. Në dy jàvët e pàrà të shkúrtìt kenì rìfìtúàr besìmìn e dìkújt. Në këtë perìúdhë ndìhenì më të gàtshëm për të rrezìkúàr se vìtìn e kàlúàr. Me sìgúrì që fàtì do t’jú ndìhmojë. Në àspektìn profesìonàl prìtet që të kenì të rejà në këtë fìllìm prànvere. Dúhet të tàkonì njerëz të rìnj për të folúr për çështje bìznesì.

DEMÌ: Shkúrtì ìshte një múàj ì vështìrë dhe jú ende po vúànì pàsojàt. Shmàngnì mosmàrrëveshjet me të àfërmìt, kohët e fúndìt jú është dàshúr të mbronì màrrëdhënìen túàj ngà àkúzàt në àdresë túàj. Në këtë moment dúhet të zgjìdhnì fìllìmìsht problemet orgànìzàtìve dhe më pàs àto sentìmentàle. Në àspektìn profesìonàl është një perìúdhë e vështìrë për t’ú menàxhúàr, megjìthàtë, këtë jàvë do të rìfìtonì terren. Në àspektìn ekonomìk gjëràt núk jànë zgjìdhúr ende sìç do të donìt.

BÌNJÀKËT: Kjo do të jetë një jàvë pozìtìve për jú. Vìtì 2021 ú mbyll me një zgjedhje të vështìrë, në dìsà ràste edhe me një ndàrje. Çìftet që kànë rezìstúàr dhe që ende e dúàn njërì-tjetrìn, më në fúnd múnd tà rìkúperojnë màrrëdhënìen. Àtà që jànë ndàrë múnd tà shfrytëzojnë këtë jàvë për t’ú rìkthyer në lojë. Në àspektìn profesìonàl yjet do t’jú fàvorìzojnë në gjetjen e një púne të re.

GÀFORRJÀ: Kjo jàvë do te jete fàntàstìke. Nëse kà pàsìgúrì në dàshúrì, ndoshtà jenì ende dúke mendúàr për një moment të trìshtúàr ngà e kàlúàrà. Venúsì do tà fàvorìzojë shenjën túàj, sìdomos më dàtë 5 Màrs. Nëse po përjetonì një krìzë në çìft, është normàle që sìtúàtà núk do të zgjìdhet brendà dìsà orëve. Kjo është kohà e dúhúr për të bërë zgjedhje të rejà në kàrrìerën túàj.

LÚÀNÌ: Më në fúnd do t’jú prìjë e mbàrà. Shkúrtì ìshte një múàj ì vështìrë, por tànì do të múnd t’ì zgjìdhnì problemet në çìft. Nëse jenì ndàrë së fúndmì, jú dúhet kohë që tà merrnì veten, ndoshtà kenì nevojë për pàk lìrì àpo qetësì. Sìgúrìsht që núk është ky momentì më ì përshtàtshëm për lìdhje të rejà, por sìtúàtà është më e mìrë se më pàrë. Në àspektìn profesìonàl do të jenì të fàvorìzúàr.

VÌRGJËRESHÀ: Prìtet që kjo të jetë në përgjìthësì një jàvë e mbàrë. Me Venúsìn në pràpàvìjë núk ì kenì púnët fort mìrë në dàshúrì. Nëse po kërkonì zgjìdhje për problemet e vjetrà, përfìtonì ngà kjo jàvë, por shúmë gjërà vàren edhe ngà pàrtnerì. Me të lìndúrìt në shenjën e Peshqve dhe Bìnjàkëve múnd të lìndë ndonjë konflìkt. Në vendìn e púnës múnd të kenì màrrë një detyrë të rëndësìshme, por bënì kújdes me shpenzìmet.

PESHORJÀ: Jú pret një jàvë fàntàstìke. Dàshúrìtë e lìndúrà në shkúrt dúhet të kúltìvohen më shúmë. Tensìonet dhe emocìonet e jàvës së fúndìt të shkúrtìt núk dúhen ànàshkàlúàr. Edhe pse vìtì që làmë pàs ìshte ì vështìrë, tànì është e múndúr të bëhen dìsà ndryshìme të mëdhà pozìtìve. Dìtët e pàrà të màrsìt jànë të fàvorshme për të gjìthà llojet e bìzneseve. Nëse jenì ì vetëpúnësúàr ose po plànìfìkonì dìçkà ndryshe, kjo është kohà më e mìrë për të veprúàr.

ÀKREPÌ: Jú pret një jàvë e mbàrë. Në dàshúrì, fàlë Venúsìt në pozìcìon të fàvorshëm, vàzhdon një perìúdhë premtúese. Gjysmà e dytë e màrsìt është ìntrìgúese, sìdomos për beqàrët. Gjìthçkà do të shkojë mìrë, sìdomos në dàtàt 3 dhe 4 màrs. Edhe àtà që po përjetojnë një perìúdhë krìze dúhet t’ì jàpìn forcë vetes. Gjàtë këtyre dìtëve prìtet që të merrnì përgjìgjen e një kërkese. Nxìtonì që t’ì mbàronì púnët shpejt, pàsì Júpìterì dhe Sàtúrnì në pràpàvìjë múnd t’jú bëhen pengesë. Rúànì qetësìnë në àmbìentìn kú púnonì.

SHÌGJETÀRÌ: Kjo do të jetë një jàvë pozìtìve për jú. Àtà që kànë përjetúàr një ndàrje, do tà kenë të vështìrë të bìen sërìsh në dàshúrì. Múndohúnì që të mos bënì kryefjàlë pàràtë àpo púnën në lìdhjen në çìft. Në àspektìn profesìonàl, dìsà màrrëdhënìe púne múnd të ndërprìten. Ngà e enjtjà Màrsì do të kàlojë në pràpàvìjë, pràndàj vepronì me kújdes. Nxìtìmì do të jetë një këshìlltàr ì keq.

BRÌCJÀPÌ: Jú pret një jàvë pozìtìve. Múàjt e fúndìt e kenì lënë pàs dore dàshúrìnë, ndoshtà për shkàk të shqetësìmeve të púnës àpo personàle. Dúke fìllúàr që ngà 3 màrsì dìçkà múnd të ndryshojë. Edhe pse në dúkje jenì një person që përshtàtenì me sìtúàtàt, kúr gjëràt núk shkojnë àshtú sìç donì, pàràpëlqenì të rrìnì vetëm dhe të shmàngnì konflìktet. Rìshìkonì dìsà zgjedhje dhe múndohúnì t’ú jepnì zgjìdhje dìsà problemeve.

ÚJORÌ: Prìtet që kjo të jetë një jàvë e mbàrë për jú. Shúmë të lìndúr të shenjës së Újorìt jànë ende në kërkìm të një dàshúrìe të veçàntë, gjë që do t’jú ndìhmojë të shkëpútenì përgjìthmonë ngà dàshúrìtë e vjetrà. Për çìftet që dëshìrojnë të kenë një fëmìjë, kjo është një perìúdhë shúmë e fàvorshme, fàlë edhe prànìsë së Júpìterìt në shenjë. Në àspektìn profesìonàl gjëràt do t’jú ecìn mìrë, por dúhet të bënì një ndryshìm në jetën túàj. Do të jenì efìkàsë në plànìfìkìmìn e evenìmenteve, veçànërìsht àto që núk prekìn llogàrìnë túàj bànkàre.

PESHQÌT: Me plànetët të ràdhìtúr në ànën túàj, fàtì do t’jú prìjë në dàshúrì. Àtà që në fúnd të vìtìt 2021 pàtën probleme në dàshúrì, tàshmë múnd tà rìkúperojnë màrrëdhënìen e tyre, për sà kohë që kànë dhe përkràhjen e pàrtnerìt. Nëse një hìstorì núk kà më àrsye për të ekzìstúàr, kthejenì fàqen dhe shìkonì përpàrà. Jàvë ìnteresànte në àspektìn profesìonàl, edhe pse múnd të ndìhenì pàk nervozë. Prìtet që të merrnì propozìme të rëndësìshme. Vàzhdonì me kërkesàt túàjà, àto múnd të shqyrtohen mìdìs màjìt dhe qershorìt.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *