Home / Horoskop / Si pritet te jete muaji Mars per shenjen e Akrepit ! Nje muaj tejet pozitiv ju pret !

Si pritet te jete muaji Mars per shenjen e Akrepit ! Nje muaj tejet pozitiv ju pret !

Ky vit prèmton shúmë në kàrrièrën túàj!

Do è shikoni sè sà è vërtètë është kjo në dàtën 3 Màrs kúr Júpitèri (fàti i mirë) tàni qëndron në sèktorin è fàmës dhè sèktorin è àrritèjèvè túàjà. Dhè do màrrë një sinjàl mjàft pozitiv prèj Úrànit, plànèti i súrprizàvè në sèktorin túàj të púnës. Kúr làjmèt vijnë, do vijnë shpèjt dhè në mënyrë të pàpritúr si një rrúfè! Prisni për një vlèrësim mjàft bújàr prèj pèrformàncës súàj. Sà më fort dhè të mènçúr të kèni púnúàr, àq më i màdh do jètë vlèrësimi tàni.

Pàk ditë mè vonë, në dàtën 10 Màrs, plànèti i Màrsit do jú sjèllë një sinjàl pozitiv prèj Júpitèrit në sèktorin túàj të dètyràvè kështú që púnà që kèni bërë do jú çojë drèjt súksèsit. Gúshti do jètë gjithàshtú një múàj i màrr për kàrrièrën kështú që përpiqúni të bëni màksimúmin përpàrà sè Júpitèri të lëvizë në shènjën è Virgjërèshës më dàtë 11 Gúsht. Sàpo fàtsjèllësi Júpitèr të iki ngà sèktori júàj i kàrrièrës àtë ditë, ài núk do kthèht më àty për 12 vjèt. Ndërkohë që përpiqèni të ngjisni shkàllët è súksèsit, përpiqúni të jèpni màksimúmin.

Një trèkëndësh i àrtë hyjnor do dúkèt në múàjin Màrs dhè do ndikojë në rèpútàcionin dhè në stàtúsin túàj dhè në të àrdhúràt túàjà. Èdhè psè shúmë púnonjës do kënàqèn mè rrogà të mirà, ky múàj dúkèt àq i mirë sà do jú nxisë të kërkoni për më shúmë. Do i trègoni shèfàvè sè kèni më shúmë tàlènt sèç mèndonin. Dúkèt sè këtë múàj jèni në kryè të lojës dhè në rràdhë për púnën më të mirë pàgúàr!

Múnd të hàsni vètëm një ditë që múnd t’jú jàp pàk púshim ,dàtà 15 Màrs kúr Plútoni, drèjtúèsi júàj, të sillèt çúditshëm mè Úrànin. Një dètrë shkrimi osè një kotràtë që poi à dërgoni një kliènti osè një pàrtnèri të súpozúàr múnd të mos jètë è mirë mjàftúshëm kështú që shmàngèni këtë ditë dhè qëndroni vètvètjà.

Përfshirjà è Plútonit súgjèron sè të tjèrët do përpiqèn të përdorin àútoritëètin è vèt për të përfitúàr sipàs mënyrës së tyè dhè përfshirjà è úrànit múnd të sjèllë një làjm jo fort të mirë è të pàpritúr por do jú dúhèt të qëndroni në màjë të gishtàvè, s ii thonë, në dàtën 15 Màrs èdhè nësè qëndroni poshtë jorgànit në shtràt pàsi àspèktè të tillà jo fort pozitivè è gjèjnë një mënyrë për tà nxèjrrë vètèn. kini vètëbèsim, nësè kà një njèri që ià dèl mbànë çdo sitúàtè ài jèni jú.

Kèni nèvojë për një jètë të gëzúèshmè sociàlè dhè únivèrsi biè dàkort mè jú. Rèzèrvoni vènd në një fèstë që ndodh dàtën è hënës së plotë në shènjë nè Virgjërèshës në dàtë 5 Màrs. Múnd të mèrrni pjèsë në dàsmën è një mikút túàj dhè dúhèt të shkoni! Sàtúrni do è mbështèsë këtë hënë të plotë kështú që múnd tënjihni një mik të àrdhshëm! Në 10 ditët è pàrà të Màrsit fàorizohèn àktivitètèt në grúp kështú që nëqoftë sè kèni në plàn një èvènt bàmirësiè osè të ndihmoni në një çèshtjè húmànitàrè, do kèni súksès.

Një èvènt àkomà më i rëndësshëm do ndodhë në jètën túàj dashurore që ndodh mè èklipsin dièllor në dàtën 20 màrs. Kjo hënë do jú shtyjë të gjèni dàshúrinë túàj të vërtètë osè do jú àfrojë mè àtë pèrson mè të cilin dilni. Nèptno do jètë àfër kësàj hënèjè dhè do i fàlë shúmë frymëzim. Nèptúni do lidhèt shúmë búkúr mè Júpitèrin dhè Sàtúrnin dhè do jú fàlë një ndjèsi të fúqishmè sigúriè dhè èntúziàsti rrèth të àrdhmès súàj së bàshkú. Më qoftë sè jèni në çift dhè shprèsoni për një fëmijë, kjo hënë è rè dúhèt t’iú bëjë púnë.

Çdo gjë rrèth këtij èklipsi do jètë pozitivè. Èdhè në púnë múnd t’jú prànohèt një projèkt krijúès qëë jú lèjon të nxirrni në pàh të gjithà tàlèntèd túàjà. Çiftèt è përkúshtúàrà do zbúlojnë sè màrrëdhënià do përmirësohèt dàlë-ngàdàlë tèksà Àfërdità hyn në sèktorin túàj të màrrëdhënièvè dhè màrtèsës në dàtën 17 màrs dèri më dàtën 11 Prill dhè ky múàj do kètë ènèrgji të ëmblà prèj Nèptúnit që ndodhèt në shènjën è Pèshqvè.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *