Home / Horoskop / Horoskopi për datën 6 mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 6 mars 2022 nga Russell Grant

Dashì

Kènì púnúar shúmë për të arrìtúr një qëllìm, por tanì kènì nèvojë për një dèvìjìm. Nësè ka një múngèsë të thèksúar të ngjarjèvè stìmúlúèsè që ndodhìn në mjèdìsìn túaj të afërt, bënì dìçka për këtë. Múnd të fìllonì një projèkt të rì. Mos hèzìtonì të provonì dìçka krèjtësìsht të rè.

Dèmì

Pasì planèt è dìkújt të jènë shprèhúr mè fjalë, núk do të kètë më kthìm pas. Ata synojnë të bëjnë dìsa ndryshìmè dhè askúsh núk do t’ì bìndë për të kúndërtën. Jènì të shqètësúar për vèprìmèt è një të afërmì, por ata do ta kènë shqyrtúar mè kújdès sìtúatën dhè nësè përfshìhèt rrèzìkú, janë të përgatìtúr të vúajnë pasojat.

Bìnjakët

Një mìk apo kolèg shprèson që të hìqnì dorë nga gjìthçka për t’ì dhënë ndìhmë atyrè. Núk do jènì të prìrúr për t’ú përfshìrë në çështjè që núk jú shqètësojnë. Nësè jènì përfshìrë në púnët è njèrëzvè të tjèrë, ìmpènjìmì do të jètë shúmë ì madh dhè vështìrë sè do të kènì një mìnútë të lìrë për vètèn túaj.

Gaforrja

Kènì qènë gjìthmonë ìntúìtìv dhè kènì dyshúar sè një mìk kìshtè një anë tjètër të tìj që núk è ka zbúlúar èndè. Një kthèsë è çúdìtshmè dhè è paprìtúr në këtë mìqësì do të vërtètojë sè ìnstìnktèt túaja janë të sakta. Sfìda júaj tanì është të vèndosnì nësè donì apo jo të vazhdonì lìdhjèt túaja mè këtë pèrson.

Lúanì

Ndìhma júaj është è nèvojshmè për të përballúar një problèm të vështìrë. Dúkèt sè núk kènì zgjìdhjè për këtë. Njèrëz të tjèrë po mbështètèn në ndìhmën túaj dhè ndërgjègjja júaj núk do t’jú lèjojë të largohènì. Çdo ìdè që múnd të kènì pasúr për të shìjúar dìtën do të harrohèt shpèjt.

Vìrgjërèsha

Jìnì të gatshëm t’ì dìskútonì gjërat në një mënyrë të qètë dhè të arsyèshmè. Nëpërmjèt kësaj jú kènì më shúmë gjasa të arrìnì një kompromìs në një dèbat të vazhdúèshëm. Ìdèja për t’ì dhënë fúnd një hèrë è mìrë kësaj çështjèjè do të mjaftojë për t’jú túndúar t’ì kúshtonì më shúmë vëmèndjè.

Pèshorja

Një drèjtìm ì rì karrìèrè po vjèn në fokús. Núk ka rëndësì nësè ky është një ndryshìm ì púnës osè një rìorganìzìm në vèndìn túaj aktúal të púnës. Ajo që është è rëndësìshmè është që jú múnd të bënì një ndryshìm dhè do të kënaqènì mè shúmëllojshmërìnë që kjo sjèll në jètën túaj.

Akrèpì

Një mosmarrëvèshjè do t’jú bëjë të ndìhènì èmocìonalë dhè kjo è bën të vështìrë për jú që të fútènì në rútìnën túaj të zakonshmè. Mèndja júaj núk është në púnë. Jú ndjènì një nèvojë të fortë për të hèqúr dorë nga dìçka që jú shqètëson. Dèrìsa ta bënì këtë, núk do të jènì në gjèndjè të rèlaksohènì.

Shìgjètarì

Një marrëdhënìè è ngúshtë ka húmbúr shkëlqìmìn è saj. Në vènd që të pyèsnì partnèrìn túaj gjèjènì tèk vètja, osè mèrrènì vètë në dorë. Planìfìkonì një údhëtìm, një daljè në grúp osè një púshìm të ardhshëm. Rèzèrvonì në një shtëpì fshatì për një púshìm të gjatë fúndjavè. Gjènì mënyra të rèja për të èmocìonúar partnèrìn túaj dhè për të shìjúar jètën túaj romantìkè.

Brìcjapì

Do të jètë një dìtë è shkëlqyèr për të kërkúar mënyra të rèja për të përmìrësúar osè zgjèrúar aftësìtë túaja. Nga ana tjètër, múnd t’jú dúkèt më tërhèqësè të lìnì vèndìmè të tìlla për një dìtë tjètër. Nësè jènì bèqarë, një lìdhjè è rè ìntrìgúèsè është në prag.

Újorì

Nësè kènì shúmë púnë për të bërë, dèlègojìnì dètyrat èdhè tèk kolègët. Jú kènì nèvojë për një púshìm. Nësè ndìhènì të lodhúr, kalojanì dètyrat kolègëvè. Gjènì mënyra për t’ú çlodhúr. Shìjonì çdo argëtìm që po ndodh rrèth júsh në shtëpì osè në lagjèn túaj.

Pèshqìt

Jú po fìllonì të zgjìdhnì një problèm komplèks. Jìnì të sjèllshëm dhè të dúrúèshëm mè të tjèrët që kanë nèvojë për ndìhmën túaj. Shpjègìmì ì kësaj në tèrma të thjèshtë do t’ú japë atyrè një kúptìm më të mìrë të çështjèvè të tìlla. Jènì të prìrúr të lìnì pas përgjègjësìtë túaja të zakonshmè të dìtës dhè t’ì ndìhmonì kolègët.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *