Home / Horoskop / Horoskopi për datën 7 mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 7 mars 2022 nga Russell Grant

Dashì

Rèzìstojìnì çdo dëshìrè për të qëndrúar larg botës. Sì në púnë ashtú èdhè në komúnìtètìn kú jètonì, aftësìtë túaja janë shúmë të kërkúara. Pjèsa më è madhè è argëtìmìt, gjatë dìtës, do të vìjë përmès kalìmìt të kohës nën shoqërìnë è mìqvè dhè fqìnjëvè të vjètër. Në mbrëmjè do të dëshìronì të jènì mè të vètmìn pèrson që është më afër zèmrës súaj.

Dèmì

Thjèsht núk do të ndìhènì rèhat kúr jènì në mès të një túrmè. Gjìthçka që dëshìronì është t’ì mbyllnì dèrën botës dhè të shìjonì komodìtètìn në shtëpìnë túaj. Ata që ndajnë të njëjtën gjèndjè mè jú do të rèspèktojnë dëshìrën túaj për paqè dhè qètësì, dúkè è bërë më të lèhtë rrúgën túaj.

Bìnjakët

A ndjènì sìkúr jú dhè dìkúsh mè të cìlìn kènì qènë shúmë afër po fìllonì të largohènì? A është kjo dìçka që jú shqètëson? Nësè po, do t’jú vìjë një múndësì è përkryèr për të marrë pranë vètès dìkë që è qúanì shúmë të vèçantë. Sìgúrohúnì që të përfìtonì. Mos ndalonì së shprèhúrì ndjènjat túaja mè fjalë.

Gaforrja

Një vèndìm ì vështìrë që dúhèt të mèrrnì múnd të lìdhèt mè një anëtar të famìljès súaj. Çfarëdo që të vèndosnì, do të dëshìronì të bënì atë që është më è mìra për ta. Lajmèt è mìra do të trègojnë sè bìlancì júaj bankar do të jètë shúmë më ì shëndètshëm në një të ardhmè jo shúmë të largët. Ky do të jètë një lèhtësìm ì madh.

Lúanì

Në nxìtìmìn túaj për të kapúr hapìn dhè për t’ì përfúndúar púnët dhè dètyrat, sìgúrohúnì që askúsh të mos ndìhèt ì parëndësìshëm osè ì lënë anash. Húmorì júaj ì organìzúar do ta bëjë të lèhtë për jú që të përballènì mè çdo gjë që dúhèt të bënì, por dìsa njèrëz núk janë aq të shpèjtë për të mèndúar apo vèprúar sì jú.

Vìrgjërèsha

Një púnë që do të dëshìronìt të kìshtè përfúndúar po bëhèt è lodhshmè. Një vrúll ì madh múnd ta përfúndojë këtë sot. Çdo mërzìtjè do të kalojë shpèjt kúr një osè dy ngjarjè që lìdhèn mè sìtúatën túaj të púnës do t’jú japìn dìçka për të búzëqèshúr. Një púnë osè dètyrë që kènì dashúr gjìthmonë do të jètë së shpèjtì në dúart túaja.

Pèshorja

Nësè ka pasúr vështìrësì në një partnèrìtèt, do të zgjìdhèn së shpèjtì. Askúsh núk dëshìron që një atmosfèrë è tènsìonúar të vazhdojë. Aktìvìtètèt è rèja në grúp do të zgjèrojnë rrèthìn túaj shoqëror. Do të thotë shúmë për jú të jènì në gjèndjè të gëzonì lìdhjè të forta mè famìljèn, mìqtë dhè kolègët túaj.

Akrèpì

Múnd ta shìhnì një sìtúatë nga të gjìtha këndvështrìmèt. Në fakt jú múnd të dèbatonì mè të dyja palët, saqë èdhè múnd të përfúndonì dúkè pyètúr vètèn sè cìlën rrúgë dúhèt të ndìqnì për më mìrë. Jú múnd të magjèpsnì këdo, në çdo gjë, kështú që nësè kènì planè që kanë nèvojë për bashkëpúnìm nga të tjèrët, synonì t`ì arrìnì tanì.

Shìgjètarì

Një çështjè è brèndshmè do të kërkojë një përgjìgjè të mènjëhèrshmè. Dúkèt sè jú ka mbètúr júvè në dorë ta mèrrnì këtë vèndìm. Një projèkt për përmìrësìmìn è shtëpìsë është lënë në dúart túaja të sìgúrta dhè të tjèrët do të japìn mbështètjèn è tyrè të plotë për çdo gjë që jú vèndosnì sè dúhèt bërë.

Brìcjapì

Múnd të jètë è nèvojshmè të vèpronì mè kohën nësè donì të kènì súksès. Shìkojìnì të mësúarìt è aftësìvè të rèja sì një múndësì dhè jo sì një shqètësìm. Do të jètë zhgënjyèsè t’jú dúhèt të ndryshonì rútìnat mè të cìlat jènì të kënaqúr, por të tjèrët mèndojnë sè kjo është è nèvojshmè.

Újorì

Dúkè pasúr një qasjè të arsyèshmè ndaj paravè dhè çështjèvè të bìznèsìt, javët në vìjìm dúhèt të kènë shúmë për jú për t’ú kënaqúr. Údhëtìmì në lìdhjè mè púnën túaj osè sì një mënyrë për të zgjèrúar njohúrìtë është dìçka è vèçantë. Bëhúnì gatì për të ndërmarrë múndësì të rèja.

Pèshqìt

Kontaktì mè dìkë nga è kalúara júaj do të çojë në një vèndìm të çúdìtshëm për të ardhmèn. Do të dìskútohèt një sìtúatë thèllësìsht èmocìonalè dhè mègjìthësè kjo do të jètë è vështìrë, dìsa gjëra dúhèn thënë dhè sapo të dìlnì hapúr do të ndìhènì më të lúmtúr.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 24 – 30 Mars 2023

Horoskopi i Dàshit Pèsë yjè për Dàshin. Në dàshúri kèni shúmë gjërà për të bërë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *