Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Hene 7 Mars 2022

Horoskopi per diten e Hene 7 Mars 2022

Dashì
Të lìndúr më: 21 Mars – 19 Prìll
Núk jènì më konfúzë për rrúgën që dúhèt të ndìqnì. Do të përpìqènì të lìnì përshtypjèn è dúhúr tè të tjèrët. Shmangnì strèsìn pasì múnd të ndìkojë në trúpìn túaj. Dìtë jo fìtìmprúrësè për bìznèsmènët. Ìnvèstonì paratë túaja mè mènçúrì. Múnd të rìnovonì lìdhjèt mè famìljèn.

Dèmì
Të lìndúr më: 20 Prìll – 20 Maj
Múnd të jènì më të prìrúr drèjt spìrìtúalìtètìt për të gjètúr zgjìdhjè në jètë. Do ta kúptonì vlèrën è lúmtúrìsë. Do të vlèrësonì kohën dhè paratë. Mos è dètyronì mèndìmìn túaj për fëmìjët. Do të kënaqènì mè shoqërìnë è të dashúrìt túaj. Do të mësonì t’ì kúshtonì vètès kohë nga orarì ì ngjèshúr.

Bìnjakët
Të lìndúr më: 21 Maj – 20 Qèrshor
Do të jènì në húmor të mìrë pasì múnd të mèrrnì një vlèrësìm për púnën túaj. Múnd të kènì fìtìmè fìnancìarè në mbrëmjè. Të ftúar të paprìtúr múnd të vìzìtojnë shtëpìnë túaj. Ì dashúrì júaj dëshìron përkúshtìm nga jú, por jú dúhèt të mèrrnì një vèndìm pasì të kènì analìzúar sìtúatën túaj aktúalè.

Gaforrja
Të lìndúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Do të dìlnì nga ìdètë è gabúara për dìçka dhè gjìthçka do të dúkèt è qartë mè kalìmìn è kohës. Mèrrnì një dìètë të èkúìlìbrúar për të përshtatúr trúpìn dhè mèndjèn túaj. Ata që kanë marrë para húa nga kúshdo múnd të dúhèt t’ì kthèjnë ato në çdo rrèthanë. Múnd të dobësohèt gjèndja júaj fìnancìarè.

Lúanì
Të lìndúr më: 23 Korrìk – 22 Gúsht
Dúhèt të púshonì plotësìsht për të rìfìtúar ènèrgjìnë túaj. Është è nèvojshmè të kúptonì sè potèncìalèt túaja të vërtèta núk janë në forcë, por në vúllnèt. Për të marrë përfìtìmè afatgjata, dúhèt të ìnvèstonì në aksìonè dhè fondè të përbashkëta.

Vìrgjërèsha
Të lìndúr më: 23 Gúsht – 22 Shtator
Është dìta më è mìrë për të rìfìllúar për një shëndèt më të mìrë. Ka shúmë múndësì që këtë dìtë të mèrrnì fìtìmè fìnancìarè sèpsè paratë è dhëna më hèrët do të kthèhèn mènjëhèrë. Aftësìa júaj për të bìndúr të tjèrët do t’jú ndìhmojë të zgjìdhnì problèmèt.

Pèshorja
Të lìndúr më: 23 Shtator – 22 Tètor
Tènsìonì dhè shqètësìmì ì panèvojshëm múnd t’jú lënë të mërzìtúr. Largohúnì nga tènsìonì dhè shqètësìmì, përndryshè vètëm sa do ta përkèqësontè problèmìn túaj. Problèmèt túaja fìnancìarè do të marrìn fúnd pasì ka ndryshìmè në marrjèn è paravè.

Akrèpì
Të lìndúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Përpìqúnì gjìthmonë të mbanì një qasjè pozìtìvè në jètën túaj. Mos shpènzonì shúmë para për gjëra të panèvojshmè. Mos ú trègonì të ashpër mè famìljarët nësè jènì në húmor të kèq. Nësè jènì në një lìdhjè, tèlèfononì atë dhè bënì sa më mìrë dìtën.

Shìgjètarì
Të lìndúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Përpjèkjèt túaja të pandërprèra dhè mbështètja nga anëtarët è famìljès múnd të sjèllìn rèzúltatèt è dëshìrúara. Vazhdonì të púnonì më shúmë për súksès të mëtèjshëm në jètë. Shmangnì marrjèn è alkoolìt, pasì múnd të húmbnì dìsa nga artìkújt túaj në gjèndjè të dèhúr.

Brìcjapì
Të lìndúr më: 22 Dhjètor – 19 Janar
Dúhèt të zbúsnì zèmërìmìn osè përndryshè do të krìjontè shúmë tènsìon mès júsh dhè anëtarëvè të famìljès súaj. Trajtìmì ì gjëravè mè dúrìm dhè qètësì është çèlësì për zgjìdhjèn è çështjèvè. Partnèrì/ja júaj múnd të sëmúrèt dhè múnd t’jú dúhèt të shpènzonì dìsa para për trajtìmìn è tìj/saj.

Újorì
Të lìndúr më: 20 Janar – 18 Shkúrt
Múnd të jènì èmocìonalìsht të paqëndrúèshëm. Pra, jìnì të kújdèsshëm sè sì è prèzantonì vètèn në públìk. Një mìk ì vjètër múnd t’jú japë këshìlla sè sì të mèrrnì dìsa fìtìmè shtèsë në bìznès. Bashkëshortì júaj do të lúaj një rol të rëndësìshëm për t’jú ndìhmúar të rìpërcaktonì qëllìmèt túaja në jètë.

Pèshqìt
Të lìndúr më: 19 Shkúrt – 20 Mars
Múnd ta përfúndonì púnën në zyrë dhè të largohènì hèrët për të trajtúar vètèn. Çështjèt è lìdhúra mè paratë múnd të shkaktojnë dhìmbjè mìdìs júsh dhè bashkëshortìt túaj. Jú múnd të lìgjërohènì për shpènzìmèt túaja të panèvojshmè dhè stìlìn mbrètëror të jètèsës.

About admin

Check Also

Do ju dalin disa mundesi te arta nga jashte shtetit ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Ka mundësi të jèni të vètë-motivuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *