Home / Horoskop / Horoskopi për datën 9 mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 9 mars 2022 nga Russell Grant

Dashì

Një èmaìl osè mèsazh ì paprìtúr do të sjèllë lajmè të mìra. Kjo dúhèt të japë shúmë arsyè për të gëzúar. Më në fúnd kènì një shans për të ndërprèrë lìdhjèt mè dìkë që kohët è fúndìt ka pasúr kontroll mbì jú. Një spèkúlìm ì vogël múnd të jètë argëtúès dhè núk ka asnjë arsyè psè dúhèt ta mèrrnì sèrìozìsht atë.

Dèmì

Vèprìmèt këmbëngúlësè do t’ì bëjnë njèrëzìt è tjèrë të fìllojnë t’jú marrìn më sèrìozìsht. Dìçka po jú nxìt drèjt përvojavè të rèja. Jú dëshìronì të shìjonì çdo gjë. Bìsèda mè një mìk avèntúrìèr do t’jú japë ìdè sè sì ta bënì jètën më ìntèrèsantè.

Bìnjakët

Përzìèrjèt dhè kèqkúptìmèt do të shkaktojnë konfúzìon në vèndìn è púnës. Dìsa njèrëz do të nxèhèn dhè do të shqètësohèn për problèmè të vogla. Planèt núk múnd të ndryshohèn lèhtë. Pas gjìthë dramës, gjìthçka që do të dëshìronì të bënì është të qëndronì vètëm.

Gaforrja

Mìrëqènìa è një të afërmì është ajo që jú shqètëson më shúmë dhè núk do të jènì në gjèndjè të rèlaksohènì dèrìsa të kúptonì sè shëndètì ì tyrè po përmìrësohèt. Një ofèrtë púnè osè një lètër pranìmì në një kolègj osè únìvèrsìtèt múnd të jètë hapì ì parë drèjt një të ardhmèjè të rè dhè më të ndrìtshmè. Jú kènì fìllúar të ndjèhènì sìkúr jèta júaj po ècën përsërì përpara.

Lúanì

Një kolèg osè fqìnj do t’jú kújtojë dìçka që kènì shprèsúar të nìsnì tanì. Kjo do t’jú frymëzojë të bënì një përpjèkjè ndërsa jènì dúkè mèndúar për të. Púna mè dìkë që núk è njìhnì mìrë jú bën nèrvoz dèrìsa të gjènì mënyra për të përfìtúar sa më shúmë nga aftësìtë dhè ndërvèprìmèt túaja të kombìnúara mè njërì-tjètrìn.

Vìrgjërèsha

Prìsnìt më shúmë ndìhmë për një dètyrë të komplìkúar. Múngèsa è mbështètjès do të thotë që thjèsht do t’jú dúhèt të úshtrohènì shúmë dhè të vazhdonì të búzëqèshnì. Jú núk do të dorëzohènì, sèpsè dúhèt ta përballonì këtë sfìdë vètë. Në fakt do të kënaqènì dúkè púnúar në mënyrë të pavarúr.

Pèshorja

Çdo púnë që ka nèvojë për fokús të qëndrúèshëm do të jètë një lúftë kúr përqèndrìmì júaj núk gjèndèt askúnd. Do të jènì të mërzìtúr mè vètèn túaj sè kènì bërë një gabìm të pamèndúar mìrë. Një ì afërm ì moshúar ka dìçka mè ìntèrès për t’jú thënë nësè jènì të gatshëm të dëgjonì këshìllat è tyrè. Ìa vlèn t’ì kúshtohèt vëmèndjè.

Akrèpì

Jènì të vèndosúr të gjènì pak kohë për t’ì dërgúar një mèsazh një mìkú që jú ka mèndúar shúmë kohët è fúndìt. Nësè núk è kènì parë njërì-tjètrìn për një kohë të gjatë do të shprèsonì të bënì planè për t’ú takúar përsërì së shpèjtì. Kjo do të bëjë të ndìhènì më mìrë, pasì púna dhè përgjègjësìa janë gjìthçka për të cìlën dúkèt sè kènì pasúr kohë dìtët è fúndìt.

Shìgjètarì

Dúhèt të jènì krènarë për përparìmìn túaj. Kènì fìllúar të shìhnì rèzúltatèt è përpjèkjèvè të fúndìt dhè kènì bërë mìrë. Kènì èndè një rrúgë të gjatë për të bërë, por jènì dúkè shkúar në drèjtìmìn è dúhúr. Në bìznès dhè fìnanca ècnì mè kújdès pasì dìsa njèrëz núk janë aq të ndèrshëm apo të bèsúèshëm sa jú.

Brìcjapì

Një pasqyrë è problèmèvè që jú kanë ndodhúr kohët è fúndìt múnd të zgjìdhèt përmès një mèndìmì të qètë. Gjìthçka çfarë dúhèt të bënì është të përpìqènì të gjènì sè kú múnd të kènì gabúar. Një sjèlljè do t’jú ndìhmojë të arrìnì rèzúltatè pasì jènì mjaft të përgatìtúr për të përballúar çdo sfìdë që lìnd në një mënyrë praktìkè dhè të arsyèshmè.

Újorì

Në shtëpì grìndja është në ajër dhè kjo jú bën të tènsìonúar dhè nèrvozë. Núk jú pëlqèn të ndanì problèmèt prìvatè mè njèrëz të tjèrë, por ndonjëhèrë jú ndìhmon të flìsnì. Një problèm ì përbashkët do të jètë një problèm ì përgjysmúar. Bèsojìnì një mìkú të ndjèshëm dhè të dhèmbshúr.

Pèshqìt

Múnd të ndìhènì të pasìgúrt sè çfarë po bën një mìk apo partnèr. Sjèllja è tìj po jú bën të pasìgúrt. Shëndètì júaj do të përmìrësohèt nësè pakësonì èmocìonèt túaja. Ka dìsa mënyra për t’ì nxjèrrë hapúr ndjènjat túaja pa ú dúkúr sì krìtìkë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *