Home / Horoskop / Lajme te shkelqyera per financat e kesaj shenje te horoskopit ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Lajme te shkelqyera per financat e kesaj shenje te horoskopit ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Dàshì
Pàràtë mund të vìjnë mè postë, por ndoshtà nuk do të mbërrìjnë sot. Kjo mund të jètë një dìtë è mbushur mè zhgënjìmè, por mbrëmjà duhèt tà kompènsojë àtë. Dàshurìà dhè romàncà dukèn të shkëlqyèrà tànì. Kjo është një dìtë è mrèkulluèshmè për të plànìfìkuàr një mbrëmjè mè pàrtnèrìn tuàj. Kënàqunì!

Dèmì
Po ndìhènì vèçànërìsht romàntìk dìtën è sotmè dhè màdjè më sèksì sè zàkonìsht. Ju do të dëshìronì të kàlonì kohë vètëm mè të dàshurìn/ën tuàj. Mos u hàbìtnì nësè të tjèrët (màdjè dhè të huàjt) ju shìkojnë mè àdmìrìm. Komunìkìmì do të jètë në nìvèlè të qàrtà dhè ì drèjtpërdrèjtë.

Bìnjàkët
Komunìkìmì mè ànëtàrët è fàmìljès dhè të tjèrët duhèt të jètë ì qàrtë dhè ì sìnqèrtë. Kà të ngjàrë të ndìhènì vèçànërìsht romàntìk dhè mund të dëshìronì të lèxonì romànè osè të shkonì një fìlm èrotìk. Kjo është nàtà për të qènë vètëm mè pèrsonìn è vèçàntë. Àrgëtohu!

Gàforrjà
Një tèlèfonàtë ngà ì dàshurì juàj mund të nxjèrrë në pàh ànën tuàj pàsìonàntè dhè romàntìkè sot. Ndoshtà do të kènì shumë për të bërë, dhè për këtë àrsyè nuk do të jènì në gjèndjè të tàkohènì mè të dèrì vonë. Të gjìthà shènjàt trègojnë sè ìà vlèn të prèsësh për këtë tàkìm. Ju duhèt të jènì vèçànërìsht të lìdhur mè pàrtnèrìn tuàj tànì. Blìnì dìsà rrobà të rèjà dhè kënàqunì!

Luànì
Sì dìkush që opèron përmès ìntèlèktìt, mund të hàbìtènì ngà rrìtjà è pàsìonìt romàntìk që ju vjèn në këtë kohë. Ndoshtà do të dëshìronì të plànìfìkonì një mbrëmjè romàntìkè mè dìkë të vèçàntë. Ju màdjè mund të dëshìronì të dìlnì dhè të shpènzonì dìsà pàrà për rrobà. Shìjojè dìtën!

Vìrgjërèshà
Ju jènì një romàntìk ì lìndur ngà nàtyrà, por sot kà të ngjàrë të mèndonì më shumë për pàsìonìn fìzìk sèsà për romàncën è ìdèàlìzuàr. Kà të ngjàrë të shqètësohènì vèçànërìsht për pàmjèn tuàj dhè mund të dëshìronì të bënì dìsà ndryshìmè dhè të blìnì dìsà rrobà të rèjà. Ngjyrà blu mund të dukèt vèçànërìsht tërhèqësè tànì, por mos hàrronì të shtonì pàk të kuqè për pàsìonìn. Tèlèfononì pèrsonìn tuàj dhè àrgëtohunì sontè!

Pèshorjà
Èdhè nësè nuk jènì të përfshìrë në mënyrë romàntìkè, kà të ngjàrë të ndìhènì vèçànërìsht të pàsìonuàr sot dhè në ànkth për të plànìfìkuàr një mbrëmjè ìntìmè mè dìkë që ju kà rënë në sy. Ju mund të dëshìronì të plànìfìkonì një udhëtìm. Jìnì të duruèshëm dhè mos è mbìngàrkonì shumë shpèjt këtë pèrson mè shumë pàsìon. Prìsnì dhè shìkonì sè sì do shkojnë gjëràt.

Àkrèpì
Èdhè psè jènì tokësor ngà nàtyrà dhè gëzonì pàsìonìn fìzìk, kjo mund të jètë èdhè më è thèksuàr sot. Romànèt dhè fìlmàt èrotìk mund të jènë vèçànërìsht tërhèqës. Ju mund të dëshìronì të plànìfìkonì një mbrëmjè romàntìkè mè të dàshurìn/ën tuàj. Nësè nuk è kènì një të tìllë, mos u hàbìtnì nësè një mìk ì vjètër pàprìtmàs dukèt shumë sèksì! Kjo është një dìtë è shkëlqyèr për të blèrë rrobà.

Shìgjètàrì
Thuhèt sè të huàjt jànë mìq të cìlët nuk ì kènì tàkuàr èndè. Një pèrson që mund të tàkonì nèsër mund të bëhèt një shok shumë ì mìrë, dhè vàrèt sèsì do tà ruànì dhè forconì këtë lìdhjè të rè.

Brìcjàpì
Do të jènì ì rrèthuàr ngà një ènèrgjì pozìtìvè që do t’ju bëjë të ndìhènì shumë mìrë. Kjo është një kohë è mrèkulluèshmè për të provuàr një skèmë të rè sà ì përkèt fìnàncàvè tuàjà.

Ujorì
Kur dìkush pyèt sè kush është frymëzìmì juàj, à dìnì të përgjìgjènì? Gjìthkush kà nèvojë për një muzè, dhè të gjìthë kànë nèvojë për një hèro àpo hèroìnë pèrsonàlè. Nësè nuk kènì një ìdhull, gjèjènì një.

Pèshqìt
Ju mund të ndjèhènì sìkur po jètonì një ngà ëndrràt tuàjà më të këndshmè, kur ràstësì të çudìtshmè dhè kthèsà qèshàràkè të fàtìt ju përshëndèsìn në çdo hàp. Sà më shumë lëvìznì nèsër, àq më shumë èmocìon do të përjètonì!

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *