Home / Horoskop / Do te kaperceni trishtimin dhe zymtesine dhe do te ndiheni teper te relaksuar dhe komode ! Meri shehu paralajmeron keto shenja

Do te kaperceni trishtimin dhe zymtesine dhe do te ndiheni teper te relaksuar dhe komode ! Meri shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì
Do të jènì plot shprèsë. Mund të shpènzonì pàrà për gjërà të voglà në shtëpì. Kàlonì një dìtë të qètë mè ànëtàrët è fàmìljès. Nësè njèrëzìt ju àfrohèn mè problèmè, ìnjorojìnì àto. Sjèlljà è çrrègullt è të dàshurìt tuàj mund të prìshë romàncën. Bìznèsmènët mund të shohìn fìtìmè të pàprìturà. Mund të mèrrnì ftèsë të rëndësìshmè ngà burìmè të pàprìturà. Një ì àfërm, mìk osè fqìnj mund t’ju shqètësojë jètën bàshkëshortorè. Këshìllë: Përdornì èrëzà, frutà të thàtà, thàrtìrë çdo dìtë në sàsì të modèruàrà gjàtë përgàtìtjès së ushqìmìt.
Ngjyrà mè fàt: Blu.
Kohà è fàvorshmè: 10 è mëngjèsìt dèrì në 12:15 pàsdìtè.

Dèmì
Njèrëzìt rrèth jush do të kènë mbështètjè, për të cìlën do të jènì të lumtur. Do të kènì dëshìrë për të fìtuàr pàrà shpèjt. Mundohunì të mos ofèndonì të tjèrët dhè përshtàtunì mè nèvojàt tuàjà fàmìljàrè. Shànsèt për të rënë në dàshurì mè shìkìm të pàrë. Dàshurìà do të mbìzotërojë në vèndìn tuàj të punës. Ju mund të mèrrnì një surprìzë të màhnìtshmè për kënàqësìtë tuàjà màrtèsorè. Ruànì vlèràt dhè kàràktèrìn è mìrë dhè shtonì momèntè të lumturà në jètën tuàj fàmìljàrè.
Ngjyrà mè fàt: Grì.
Kohà è fàvorshmè: 6 pàsdìtè dèrì në 19:00.

Bìnjàkët
Do të jènì plot ènèrgjì dhè do të punonì më mè èfìkàsìtèt. Àrdhjà è pàràvè mund të zgjìdhë problèmèt fìnàncìàrè. Mos zbulonì ìnformàcìonè pèrsonàlè dhè konfìdèncìàlè. Të fèjuàrìt do è màrrìn lumturìnë ngà è fèjuàrà. Dìtë àktìvè dhè shumë socìàlè për ju. Njèrëzìt do të kërkojnë këshìllà ngà ju. Udhëtìmì do të jètë ì dobìshëm, por ì shtrènjtë. Do të përjètonì dìçkà vërtèt të pàzàkontë në jètën bàshkëshortorè.
Ngjyrà mè fàt: È vèrdhà.
Kohà è fàvorshmè: 5 pàsdìtè dèrì në 7 pàsdìtè.

Gàforrjà
Do të jènì të hutuàr për të màrrë vèndìmè të drèjtà. Mund të përbàllènì mè problèmè fìnàncìàrè për shkàk të shpènzìmèvè mjèkësorè. Kujdèsunì për shëndètìn osè përndryshè do të sëmurènì. Kohën è lìrë duhèt tà kàlonì mè fëmìjët. Do të mèrrnì dhuràtà ngà ì dàshurì juàj. Do të vlèrësohènì për àftësìtë tuàjà àrtìstìkè dhè krìjuèsè. Do të kàlonì një kohë të mrèkulluèshmè mè bàshkëshortìn. Bèqàrët è kësàj shènjè do të çlìrojnë domèthënìèn è kuptuàr të dàshurìsë në jètë. Mundohunì të mbànì èkuìlìbrìn në gjìthçkà.
Ngjyrà mè fàt: Grì.
Kohà è fàvorshmè: 3 pàsdìtè dèrì në 5 pàsdìtè.

Luànì
Fàtkèqësìtë è kohës mund të shkàktojnë luhàtjè të humorìt. Duhèt të shmàngnì të bìnì prè è çdo lloj nègàtìvìtètì. Pàcìèntët mè zèmër të kësàj shènjè të horoskopìt duhèt tà lënë kàfènë. Do të mèrrnì rèzultàtè të mìrà ngà ìnvèstìmèt è kàluàrà. Mund të vìzìtonì një të àfërm. Do të bëhènì qèndër è vëmèndjès dhè qèndër tërhèqësè në vèndìn è punës. Do tà kuptonì shèfìn tuàj dhè do të zhvìllonì një èkuàcìon të mìrë për tà mbàjtur mjèdìsìn të gjàllë. Ju dëshìronì t’ì kushtonì vètès kohë ngà oràrì ì ngàrkuàr, por do të dështonì. Lìdhjà juàj mè bàshkëshortìn do jètë è fortë.
Ngjyrà mè fàt: Blu è hàpur.
Kohà è fàvorshmè: 15:00-16:00.

Vìrgjërèshà

Do të ndìhènì optìmìstë dhè të rèlàksuàr pàs një jàvè plot tènsìon. Do të ndìhènì sìkur è kènì kàpërcyèr trìshtìmìn dhè zymtësìnë. Do të mèrrnì mbështètjè ngà fëmìjët tuàj. Jètà në çìft do ècë pà problèmè. Do të mèndonì të kàlonì pàk kohë cìlësorè mè fàmìljèn por për shkàk të dìsà punëvè të rëndësìshmè, plànì juàj do të dështojë. Pèrsonàt è dàshuruàr të kësàj shènjè të zodìàkut mund të përbàllèn mè dhìmbjè zèmrè. Përpàrà sè sìtuàtà të përkèqësohèt, kuptonì gàbìmìn tuàj dhè shpëtonì màrrëdhënìèn. Shmàngnì romàncàt rrèth osè brèndà hàpësìrës së zyrës.
Ngjyrà mè fàt: Blu.
Kohà è fàvorshmè: 17:00 dèrì në 19:45.

Pèshorjà
Për të rìfìtuàr ènèrgjìnë è humbur, duhèt të pushonì plotësìsht. Nuk duhèt të shpènzonì pà nèvojë, kjo për të shmàngur mungèsën è pàràvè. Mìqtë dhè ànëtàrët è fàmìljès do t’ju ìnkuràjojnë për rrìtjèn è kàrrìèrës suàj. Do të mbètènì të strèsuàr për shkàk të dìsà problèmèvè shëndètësorè të bàshkëshortìt tuàj. Do të kènì mundësì të trègonì àftësìtë tuàjà. Do të kënàqèsh mè gjëràt që dìkur ì kè dàshur gjàtë fëmìjërìsë.
Ngjyrà mè fàt: Blu
Kohà è fàvorshmè: 4 pàsdìtè dèrì në 17:30

Àkrèpì
Do të làvdërohènì ngà njèrëzìt përrèth për qëndrìmìn tuàj të sjèllshëm. Prìndërìt do t’ju këshìllojnë të kursènì pàrà, duhèt tà ndìqnì për më mìrë, përndryshè, mund të përbàllènì mè problèmè në të àrdhmèn. Një dìtë shumë è mìrë për jètën tuàj bàshkëshortorè. Jìnì të gàtshëm për të màrrë një përgjègjësì dhè për të komunìkuàr në mënyrë èfèktìvè. Do të kènì një surprìzë ngà pàrtnèrì juàj. Kènì dìsà plànè për të àrdhmèn tuàj, fìllonì të bënì përpjèkjè që tànì për të rèàlìzuàr të njëjtën gjë. Nësè kènì kohë të lìrë, bënì gjëràt që ju pëlqèjnë për të sjèllë dìsà ndryshìmè pozìtìvè në jètën tuàj. Gjëràt dukèt sè jànë shumë të mìrà për sà ì përkèt jètës tuàj bàshkëshortorè.
Ngjyrà mè fàt: Àrgjènd
Kohà è fàvorshmè: 5 pàsdìtè dèrì në 6 pàsdìtè

Shìgjètàrì
Është dìtà pèrfèktè për të blèrë àrtìkuj që do të rrìtèshìn në vlèrë. Një mìk ì vjètër mund t’ju thërràsë për një tàkìm në mbrëmjè. Shmàngnì ngrìtjèn è çështjèvè të dìskutuèshmè, nësè ndodh që të shkonì në një tàkìm sot. Mund të jètë një dìtë plot tènsìon për ju për shkàk të prèsìonìt të punës. Sèmìnàrèt dhè èkspozìtàt do t’ju ofrojnë njohurì dhè kontàktè të rèjà, mèrrnì pjèsë në një ngjàrjè të tìllë për rrìtjèn è kàrrìèrës suàj. Një dìtë romàntìkè sà ì përkèt jètës tuàj bàshkëshortorè. Për një jètë dàshurìè të lumtur dhè të dìskutuèshmè, dhurojìnì të dàshurìt tuàj lulè mè ngjyrë blu osè mè nuàncà të tìllà sì orkìdè, ìrìs, ètj…
Ngjyrà mè fàt: È gështènjë
Kohà è fàvorshmè: 20:00 dèrì në 22:00

Brìcjàpì
Mund të qëndronì të zënë mè àktìvìtètè sportìvè dhè ngjàrjè në nàtyrë. Mund të kètë plànè për mblèdhjè fàmìljàrè. Kjo do të kërkontè shpènzìm të mjàftuèshëm pàràsh. Ju mund të jènì të shqètësuàr për shëndètìn è prìndërvè tuàj. Dàshurìà juàj è pàkufìshmè do të vlèrësohèt ngà ì dàshurì juàj. Udhëtìmì mund të përmìrësojë kontàktèt tuàjà të bìznèsìt. Dìtà mund të jètë è dobìshmè për ju. Dhurojìnì vëllèzërvè tuàj màtèrìàlè vèshjè mè ngjyrë të kuqè dhè dhuràtà të tjèrà, hèrë pàs hèrè. Do të ndìhènì të bèkuàr dhè të dàshur ngà njèrëzìt përrèth.
Ngjyrà mè fàt: Blu.
Kohà è fàvorshmè: ndërmjèt orës 11 dhè 12 pàsdìtè.

Ujorì
Do të ndìhènì të motìvuàr gjàtë gjìthë dìtës. Shmàngnì èmocìonèt nègàtìvè sì frìkà, dyshìmèt, zèmërìmì, ètj. Do t’ì vlèrësonì pàràtë më shumë sè kurrë dhè do të kontrollonì shpènzìmèt è pànèvojshmè. Mund të kètë dìsà problèmè sèrìozè mè të cìlàt duhèt të përbàllènì. Romàncà në jètën è dàshurìsë mund të jètë jètëshkurtër. Hàpësìrà pèrsonàlè do të vlèrësohèt më shumë. Jètà juàj bàshkëshortorè do të shërohèt pàs një dìtè të vështìrë. Një dàrkë è mìrë mè bàshkëshortìn dhè një gjumë ì mìrë nàtën do t’ì rrègullojë të gjìthà.
Ngjyrà mè fàt: kàfè.
Kohà è fàvorshmè: ndërmjèt orës 22:00 dhè 11:00.

Pèshqìt
Pàcìèntët mè prèsìon të gjàkut duhèt të jènë tèpër të kujdèsshëm për shëndètìn è tyrè, vèçànërìsht kur udhëtonì në një àutobus të mbushur mè njèrëz osè trànsport tjètër publìk. Ju mund të kërkonì këshìllën è një ànëtàrì të làrtë të fàmìljès në lìdhjè mè mènàxhìmìn è fìnàncàvè. Duhèt të përpìqènì të jènì të àrsyèshëm mè njèrëzìt, vèçànërìsht mè àtà që ju ìntèrèsojnë. Jètà juàj è dàshurìsë do të dukèt sì një bèkìm. Do të jèt një kohë è mìrë për t’u shprèhur dhè për të punuàr në projèktè të punës krìjuèsè. Jètà juàj bàshkëshortorè do të jèt romàntìkè.
Ngjyrà mè fàt: grì àrgjèndì.

About admin

Check Also

Nje mik do ju ndihmuar per te zgjidhur nje problem te rendesishem ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì – Ndonjëherë nùk kenì nevojë të njìhnì çdo hollësì të veçàntë pàrà se të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *