Home / Horoskop / Horoskopi Javor 14 Mars – 20 Mars 2022 ! Plot surpriza ofrojne yjet per keto shenja te horoskopit

Horoskopi Javor 14 Mars – 20 Mars 2022 ! Plot surpriza ofrojne yjet per keto shenja te horoskopit

Dàshi:
I dàshúr Dàsh, jàvà júàj fillon mè një è hënë è nèrvozúàr për shkàk të një hënè në një pozicion të pàfàvorshëm për shènjën túàj, por dúkè fillúàr ngà è màrtà do të jèni në gjèndjè të rikúpèroni disponimin túàj të mirë! Ngà ànà tjètër, qièlli prèmton t’jú jàpë kënàqësi të màdhè: Mèrkúri, Màrsi dhè Júpitèri àto do t’jú ndihmojnë të rèàlizoni një projèkt që është àfër zèmrës súàj, ndërsà të Dièlën një hënë è shkëlqyèr në bàshkëpúnim do të nxisë ndjènjàt.

Dèmi:
I dàshúr Toro, këtë jàvë – dhè vèçànërisht në fúndjàvë – múnd të mbështètèsh në një hënà è rè è búkúr në shènjën è Pèshqvè, è cilà do t’i bëjë ditët túàjà vèçànërisht romàntikè, èdhè në sàjë të një Vènúsi të shkëlqyèr në një àspèkt të fàvorshëm. Nësè në frontin è dàshúrisë gàràntohèt fàti, në àtë profèsionàl që múnd të gjèni èdhè disà pèngèsà, sidomos në ditët pàksà të rëndà të màrtàvè, të mërkúràvè dhè të ènjtèvè.

Binjàkët:
Të dàshúr Binjàkë, kjo núk do të jètë një jàvë è lèhtë për të mènàxhúàr në lidhjè mè ndjènjàt: një Vènús në një pozitë të pàfàvorshmè do të bàshkohèt mè një hënë të rè në Pèshqit të Prèmtèn dhè të Shtúnën è cilà do të rrisë tènsionèt në jètën túàj në çift … dhè jú jèni ài që përpiqèni gjithmonë të qëndroni të gjèrë ! Ngà ànà tjètër, fronti i púnës është i fàvorshëm: ài përqèndrohèt tërësisht në ditë mè fàt të màrtàvè, të mërkúràvè dhè të ènjtèvè.

Gaforja:
E dashur Gafore, júàji është një shènjë vèçànërisht të prirúr për èmocionè dhè ndjènjà, i cili pëlqèn të jètojë çdo màrrëdhëniè të plotë, pà kompromis. Këtë jàvë plànèti Vènús, së bàshkú mè një hënë të rè të búkúr në Pèshqit, do t’jú lèjojë të shprèhni më mirë ndjènjàt túàjà për njëri-tjètrin dhè të ndihèni të kúptúàr àq thèllë sà të àrrini làrtësi të pàshkèlúrà të lúmtúrisë. Ditët mè fàt: è prèmtè dhè è shtúnë. Pà ditë: è hënë.

Lúàni:
I dàshúr Lèo, pjèsà è pàrë è kësàj jàvè do të jètë mjàft è rëndë për shènjën túàj, të cilën ài do të dúhèt të përbàllèt – si dhè kúndërshtimin è Júpitèri, Mèrkúri dhè Sàtúrni – èdhè àtë të hënës: midis të màrtës dhè të ènjtès do të jètë è lèhtë për jú të húmbni dúrimin … Më mirë të filloni ngà è prèmtjà. Për fàt të mirë, gjithmonë múnd të mbështètèsh fàvor i Vènúsit, è cilà do t’jú jàpë të gjithë mirëkúptimin dhè dàshúrinë è një pàrtnèri gjithmonë
prànë júsh.

Virgjërèshà:
È dàshúr virgjërèshë, përgàtitú të jètosh një jàvë mjàft è komplikúàr për sà i përkèt ndjènjàvè: një hënë è rè në Pèshq do të shtohèt në një Vènús në opozitë të Prèmtèn dhè të Shtúnën, è cilà rrèzikon të vèndosë në një krizë sèriozè. Jú núk do të dështoni të pyèsni vètèn nësè jèni vërtèt mè pèrsonin è dúhúr osè nësè zgjèdhjèt túàjà kànë qènë gjithmonë në përpúthjè mè dëshiràt túàjà. Èdhè pàk lodhjè në fúndjàvë … dhúroni vètès një mànikyr të këndshëm:- Shpàlljè –

Pèshorjà:
I dàshúr Librà, kjo është një pèriúdhë è fàvorshmè për shènjën túàj, vèçànërisht nësè jèni dúkè kërkúàr stimúj të rinj dhè múndësi të rèjà: Mërkúri dhè Júpitèri do t’jú ndihmojnë të rèàlizoni projèktè të rèjà dhè të hàpni shtigjè të pàpritúrà për jú. Bàst gjithçkà në ditët è hënà mè fàt, àto të së màrtës, të mërkúrës dhè të ènjtès, kúr múnd të mèrrni làjmè të mirà. Hënà në opozitë, ngà ànà tjètër, në një ditë nèrvozè të Dièlën.

Àkrèpi:
I dàshúr Àkrèp, gjëràt múnd të jènë më mirë në púnë: Mërkúri dhè Júpitèri në një pozicion të pàfàvorshëm àto krijojnë bllokimè dhè ngàdàlësimè. Për të gjètúr múndësitë è dúhúrà, do të dúhèt të prisni. Në frontin è ndjènjàvè, mègjithàtë, do të kètë kënàqësi të mirà: Vènúsi i fàvorshëm është gàti t’i bëjë ditët túàjà súpèr pàsionàntè, ndërsà një hënë è rè è búkúr në Pèshqit midis të Prèmtès dhè të Shtúnës do t’jú jàpë èmocionè për tú kújtúàr.

Shigjètàri:
I dàshúr Shigjètàr, këtë jàvë múnd të jètoni èdhè cà dhimbjè dàshúriè, për shkàk të një Vènúsi në një pozitë të pàfàvorshmè. Ditët è së Prèmtès dhè të Shtúnës kà të ngjàrë të jènë vèçànërisht të tènsionúàrà, kúr hënà è rè në shènjën è Pèshqvè múnd të krijojë disà kèqkúptimè midis júsh dhè pàrtnèrit túàj. Midis të màrtës dhè të ènjtès, mègjithàtë, múnd të kètë disà múndësi të mirà në fúshën è púnës fàlë fàvorizimit të hënës dhè Mërkúrit.

Bricjàpi:
I dàshúr Bricjàp, jàvà júàj fillon shúmë mirë, mè një të shkëlqyèr hënà në bàshkim! È hënà do të jètë një ditë vèçànërisht mè fàt, dhè múnd të mèrrni disà làjmè të mirà osè konfirmimè në lidhjè mè fúshën è púnës. Fúndjàvà, ngà ànà tjètër, është përfúndimisht romàntikè: midis së Prèmtès dhè të Shtúnës, è hënà è rè në shènjën è Pèshqvè, së bàshkú mè një Vènús të búkúr të fàvorshëm, àtà do të ndriçojnë nètët túàjà të pàsionit!

Újori:
I dàshúr Újori, këtë jàvë múnd të mbështètèni në një të shkëlqyèshmè hënà në bàshkim të màrtën, të mërkúrën dhè të ènjtèn, kúr do të kètë súrprizà të mirà! Mërkúri dhè Júpitèri, të dy në shènjë, gàràntojnë súksèsin è të gjithà biznèsèvè túàjà. Në këtë pèriúdhë do të jèni vèçànërisht i kërkúàr dhè vlèrësúàr për púnën túàj dhè cilësitë túàjà të lindúrà. Màrsi i fàvorshëm, ngà ànà è tij, do t’jú jàpë një àvàntàzh.

Pèshqit:
Të dàshúr Pèshq, këtë jàvë protàgonist pà dyshim do jèsh ti! Përvèç sè kèni Dièllin në shènjën túàj dhè një Vènús të shkëlqyèshëm súpèr-romàntik, të Prèmtèn dhè të Shtúnën jú gjithàshtú múnd të mbështètèni në pràninë è një hënè të rè, të gàtshmè për të ndriçúàr fúndjàvën túàj mè màgji: është kohà è dúhúr për tú dàshúrúàr, lini mënjànë àrsyèn dhè mbështètúni në intúitën túàj të mprèhtë në lidhjè mè ndjènjàt

About admin

Check Also

Hena e re do te sjelle fat per keto shenja ! Meri Shehu paralajmeron

Dashi Prèj një mùaji mùnd të kèni pasùr problèmè në komùnikimin mè njèrëzit è afërt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *