Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Diel 13 Mars 2022

Horoskopi per diten e Diel 13 Mars 2022

Dàshi-Qièlli i Màrsit kàràktèrizohèt ngà vlèrà të ngjàshmè që tàkohèn mè kàràktèristikàt më domèthënësè të shènjës súàj. Hënà è rè ngrè fúqishëm nivèlin è èntúziàzmit túàj në çdo fúshë. Tèk Újori një tjètër shènjë mikè, ndodhèt Vènúsi që gjithàshtú jú ndihmon në kthjèlltësinë túàj.

Dèmi-Kjo pèriúdhë è màrsit shèh një konfigúrim diskrèt për pritshmëritë túàjà. Dièlli, Nèptúni, Júpitèri dhè Plútoni, përkàtësisht midis Pèshqvè dhè Bricjàpit, jú dërgojnë kàtër àspèktè gjàllërúèsè për ègon túàj, një vètëbèsim të búkúr mè gúxim dhè forcë krijúèsè në vèprimèt túàjà.

Binjàkët-Mërkúri, ylli drèjtúès, kàlon në një pozicion të lúmtúr për shènjën túàj, dúkè jú ndihmúàr të gjèni përqèndrimin è dúhúr për zotërimin è shprèhivè fizikè dhè mèndorè që shpèsh kàràktèrizojnë mënyrën túàj të të vèprúàrit.

Gàforrjà-Kohà è trànzitit dúkèt mjàft nèútràlè për jú këtë fillim màrsi. Dominon forcà plànètàrè vitàlè dhè ènèrgjikè, në vèçànti Júpitèri, Dièlli dhè Nèptúni, të orgànizúàrà në shènjën miqësorè të Pèshqvè. Kjo do të thotë sè do të gjèni forcë moràlè të vàzhdoni përpàrà.

Lúàni-Prirjà pozitivè è inàúgúrúàr pàk ditë më pàrë ngà hyrjà è Hënës tèk Binjàkët vàzhdon, è fàvorshmè për jú nësè kèni lindúr në korrik. Sot, múnd të jèni të zënë pàs orgànizimit të një údhëtimi të àrdhshëm. Kà forcë të mjàftúèshmè plànètàrè që jú múndëson të shkoni kúdo.

Virgjërèshà-Profili i trànzitèvè plànètàrè sot tràzohèt pàk ngà pozicioni i Hënës, èndè në një kënd jo të përshtàtshëm në kúndërshtàrin túàj, shènjën è Binjàkëvè. Fàzà àktúàlè yjorè zhvillohèt në një pikë të Zodiàkút që jú shkàkton disà pèngèsà, pàk në të gjithà nivèlèt, por jú kèni forcën è dúhúr për të kàlúàr çdo vështirësi.

Pèshorjà-Hënà është è lúmtúr gjithmonë në shènjën è mikút túàj Binjàkëvè dhè jú lèjon të ànàshkàloni disà pèngèsà që do të hàsni sot në rrúgën túàj. Mègjithàtë, Hënà núk është è vètmjà që jú ndihmon, Újori ndodhèt i ndritshëm në plànètin Màrs.

Àkrèpi-Vèndosjà plànètàrè sot jú fàvorizon disi. Sàtúrni, Màrsi, Vènúsi, Mërkúri dhè Úràni jànë àrmiqësor ndàj júsh dhè jú dúhèt të pàjisèni për t’ú përbàllúr mè tà. Këshillà è yjèvè është të mos èkzàgjèroni mè àmbicièt túàjà, àto dúhèt të jènë në proporcion mè múndësitë.

Shigjètàri-Po shijoni èndè një kàlim të mirë të Vènúsit në shènjën miqësorè të Újorit, që jú hàp një ditë të lèhtësúàr, húmori të mirë, hàrmoniè të lèhtë mè njèrëzit prànë júsh. Prànë është èdhè Àfërdità, që krijon më shúmë ndjèshmëri mès qènièvè njèrëzorè.

Bricjàpi-Fàzà è qètësisë dhè è dàshúrisë për vètminë vàzhdon për shkàk të prànisë së disà plànètëvè drèjtúès për shènjën túàj. Àtà që kànë nèvojë të bëjnë stúdimè àpo kërkimè, jànë të dètyrúàr për një púshim rèflèktúès. Mos hàrroni, Plútoni, mbrèti i jètës, po kàlon në shènjën túàj.

Újori-Një Hënë è dobishmè è Binjàkëvè për shènjën túàj jú sigúron një ditë që do të jètë jàshtëzàkonisht è ndritúr. Ndjèshmërià dhè intúità núk do të múngojnë, dúkè jú lèjúàr súksèsè të sigúrtà, që múnd të ndàhèn èdhè mè miqtë túàj të vjètër.

Pèshqit-Èdhè për këtë ditë të hèrshmè prànvèrè, Hënà è zymtë i mbàn pèng disà ngà nismàt túàjà, vèçànërisht nësè kèni lindúr në shkúrt. Àsgjë shqètësúèsè, vètëm disà pèngèsà shúmë të lèhtà që do t’jú ndàlojnë osè do t’jú bëjnë të mèndoni mè kújdès përpàrà sè të vèproni.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *