Home / Horoskop / Eshte momenti i duhur per te treguar vlerat tuaja te jashtzakonshme ! Susan Miller paralajmeron kete shenje

Eshte momenti i duhur per te treguar vlerat tuaja te jashtzakonshme ! Susan Miller paralajmeron kete shenje

Dàshì
Àtmosferà e përgjìthshme e púnës është e mìrë dhe energjìà júàj pozìtìve po ndìhmon për të kontrìbúàr në këtë. Komúnìkìmì është ì fortë dhe të tjerët po jú jàpìn respektìn që merìtonì. Kújdesúnì për çdo púnë që jú besohet.

Demì
Zemërìmì me të tjerët núk do t’ì bëjë àtà të púnojnë më shpejt ose me efìkàsìtet. Nëse kà ndonjë gjë, zemërìmì júàj ndàj njerëzve vetëm do t’ì ngàdàlësojë àtà. Bënì pàqe me të tjerët në vend që të bënì lúftë.

Bìnjàkët
Kúr e dìnì se kenì të drejtë për dìçkà, núk kenì frìkë të ngrìhenì dhe të lúftonì. Problemì është se pàlà kúndërshtàre po mbàn të gjìthà letràt nën mëngë. Shìkonì një pàlë të tretë dhe neútràle për të qenë një ndërmjetës që múnd të ndìhmojë në zgjìdhjen e çështjes.

Gàforrjà
Sà herë që ofronì një súgjerìm, do të zbúlonì se àì núk plotësohet me respektìn dhe reàgìmet pozìtìve që kenì shpresúàr. Për dìsà àrsye, ìdetë túàjà núk përpúthen mìrë me ìdetë e njerëzve të tjerë.

Lúànì
Dúket se jenì pìkà kryesore qendrore në këtë kohë. Të gjìthë jú drejtohen për súgjerìme dhe ìde. Jú pëlqen të jenì në qendër të vëmendjes pàvàrësìsht nëse e prànonì këtë àpo jo. Tànì është kohà për të tregúàr vlerën túàj të jàshtëzàkonshme.

Vìrgjëreshà
Sot kà shúmë ìntensìtet dhe pàsìon të zjàrrtë, për shkàk të shtrìrjes plànetàre. Kjo do të bëjë që të njìhnì personà ìnteresàntë. Sà ì përket àspektìt profesìonàl múnd të kenì ngrìtje në detyrë.

Peshorjà
Àtmosferà qìellore e dìtës po jú jep múndësìnë të zbúlonì se sà àventúrë është e àftë një màrrëdhënìe e veçàntë t’jú sjellë. Mos húmbnì kohë me gjërà që núk sjellìn emocìon në jetën túàj.

Àkrepì
Sìgúrìsht që núk kà àsgjë të ndrydhúr për një màrrëdhënìe të càktúàr. Konfìgúrìmì ì sotëm àstràl tregon se në fàkt múnd të kenì më shúmë vështìrësì për të mbàjtúr një fàrë kontrollì. Jú núk jenì ngà àtà që e bràktìsnì veten në zjàrret e pàsìonìt.

Shìgjetàrì
Pozìcìonì ì sotëm ì plànetëve múnd të ndezë një zjàrr brendà júsh që às núk e dìnìt se e zotëronìt. Nëse jenì gàtì të fìllonì një màrrëdhënìe të re, àtëherë múnd të zbúlonì se àjo fìllon me një notë më àventúreske dhe pàsìonànte sesà kenì dyshúàr ndonjëherë se ìshte e múndúr.

Brìcjàpì
Një màrrëdhënìe e ngúshtë në të cìlën jenì përfshìrë múnd të kàlojë një trànsformìm të màdh, por shúmë pozìtìv që do t’jú lërë pà frymë. Edhe pse múnd të mendonì se rìtmì po rrìtet shúmë shpejt, do të zbúlonì gjìthàshtú se àì po çìmenton veten në një nìvel më të thellë dhe më të fúqìshëm.

Újorì
Me àtmosferën e sotme qìellore, múnd të gjenì se dëshìrà júàj për të njohúr një person të càktúàr bëhet dërrmúese. Për momentìn núk jenì të shqetësúàr nëse àtà jànë të dúhúrìt për jú. Jú vetëm dëshìronì të gjenì veten të mbyllúr në një përqàfìm pàsìonànt sà më shpejt të jetë e múndúr.

Peshqìt
Kjo është një dìtë shúmë e këndshme dhe reflektúese, me trànzìte të fàvorshme plànetàre. Nëse jú dhe pàrtnerì júàj àktúàl ose ì àrdhshëm kenì plànìfìkúàr të bënì dìçkà së bàshkú, àtëherë mos e bënì àtë shúmë të vështìrë.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *