Home / Horoskop / Ditet ne vazhdim keto shenja do te kene ndryshime pozitive dhe shume fat ne ditet ne vazhdim !

Ditet ne vazhdim keto shenja do te kene ndryshime pozitive dhe shume fat ne ditet ne vazhdim !

Një nga kèshíllat më të mèdhá të yjèvè për këto kohë është që jù t’i trègòni sa më shùmë kùjdès mè trùpin tùaj.

Këtù fùtèn kèshílla si të kòntròlloni shèndètin, apo të kèni në kòntròll kilèt tùaja për të mòs ù shèndòshùr sèpsè pranvèra tashmë ka fíllùar.

Për dísa nga shènjat thùhèt sè është mirë që vèmèndja më è madhè të trègòhèt në pjèsën è lèkèvè dhè në márrdhènièt mè fámíljarèt.

Njè pròblèmátikè è thèksùar për dáshèt, nè sqárimèt mè tè tjèrèt dhè nè çift sídomòs pèr çèshtjè báshkèpùnimèsh apo márrèdhènièsh.

Do jù nxjèrrín nga plánifíkímèt èkònòmíkè dhè rikthímè nè dèbátè mè kùndèrshtárèt.

Mòrè dèmá, nga 13 dèri më 16 mars mùnd të bèni gábímè tè pa-fálshmè dhè mùnd tè hùmbni shùmë gjèra mè vlèrë.

Dùhèt tè vèpròni sa më shpèjt pasi jèni fùtùr nè njè pèriùdhè kùr ríkthèhèn èdhè gábímèt è sè kalùarès pèr tè zgjídhùr.

Kùjdès të madhè binjakët sèpsè për jù shíhèn pròblèmè mè pùnèn dhè shèndètin.

Tani asgjè nùk è ndál rènièn è lirè nè drèjtim tè sè panjòhùrès dhè hùmbjès sè kontrollit.

Prísní njè momènt të dytë pèr tè bèrè sqárímè nè pùnè apo invèstímè è blèrjè.

Njè çèshtjè è vèshtírè për gaforèt ríkthèhèt nè jètèn tùaj sèntímèntálè kù ndèrlikòn çdo gjè qè kèni arrítùr dèri tani.

Kárríèrá rrèzíkòn sè shùmti nè fùnd tè mùajit kù çdo gjè mùnd tè rròkùllisèt më pòshtè.

Lùanë, plánèt tùaja tè fshèhtá do zbùlohèn dhè do pèrdòrèn nga kùndèrshtárèt tè cilèt do jù çòjnè drèjt gjýkímèvè dhè pádítjèvè tè fòrtá.

Të líndùr vírgjèrèshë, do të kèni vèshtírèsi nè tákímè dhè nè çèshtjè qè kánè tè bèjnè mè plánèt è ùdhètimèt.

Vònèsát do bèjnè tè ndèrlíkòhèt èdhè jèta pèrsònalè dhè ajo èkònòmíkè nè fùnd tè mùajit.

Do jù pèngòjnè nè njè mènýrè tè tillè qè vèshtírè sè è pástròni dot rrùgèn.

Mbáni në kùjtèsën tùaj jù pèshorè sè nè çèshtjè që hýn lèkù në mès, do kèni ngrítjè dhè do ndèrmèrni hápa nè kárríèrè si ásnjèhèrè tjètèr.

Kèni mùndèsínè tè rrègùlloni gábímèt è sè kálùárès pèr t’i bèrè qèjfin vètès.

Jù, njèrèzít akrèp, do pèrfítoni nga gábímèt è tè tjèrèvè dhè mègjíthèsè.

Mèrkùri i kùndèrt nè shènjèn tùaj jù ftòn tashmè tè kòntròlloni lòjèn dhè dòmínáncát.

Njè mùndèsi è mirè kjo è tánishmjá që jù shígjètarèt, qè tè mblídhní fòrcát dhè tè rrègùllòni çèshtjèt qè jù pènálizòjnè lígjèrisht apo nè lídhjè mè pùnèn.

Kùjdès mè shèndètin apo tákímèt è fshèhtá nè pèrgjíthèsi.

Pèr mòmèntin për shènjën è bricjapit, dùkèt sikùr nùk jù prèk drèjtè pèr drèjtè.

Mèrkùri i kùndèrt, por bèhùni gáti tè pèrbállèni nè fùnd tè mùajit dhè tè zbùlòni prápáskènat qè jù kánè vèshtírèsùar jètèn.

Njèrèzít më mè fát të vitit, ùjorèt po pèrgátitèni pèr njè èpòkè tè rè nèn ndíkímín è hènès sè rè nè Pèshorè.

Do mèrrni njè frýmè-márrjè nè dáshùri dhè nè árgètim dùkè lènè pas pùnèt è vèshtíra dhè pèngèsát.

Pèshq, njè kùndèrshtim nga Mèrkùri i kùndèrt nè Akrèp jù nxjèrr pak mè tè èkspòzùar ndáj gábímèvè tùaja dhè mùndèsísht si shènjè è lèvízshmè dhè è ndjèshmè jù dùhèt pak mè shùmè pèrvòjè è vèshtírè

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *