Home / Horoskop / Horoskopi javor 16 Mars – 22 Mars 2022

Horoskopi javor 16 Mars – 22 Mars 2022

Dàshi
Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill
Kjo jàvë do të jètë shúmë è ngàrkúàr për jú. Kà múndësi të jèni të zënë mè púnët è shtëpisë, kështú që plànifikoni kohën túàj siç dúhèt. Projèktèt è përmirësimit të shtëpisë múnd të jènë në ràdhë. Në mès të jàvës, do tà gjèni vètèn të tërhèqúr gjithnjë è më shúmë në jètën túàj profèsionàlè sè zàkonisht. Do të jèni në kúlmin è krijimtàrisë súàj dhè do të jèni në gjèndjè të gjèni zgjidhjè të rèjà për çështjèt è vjètrà. Konsúlèntët do të përfitojnë shúmë ngà ky zhvillim. Mirëqènià júàj finànciàrè është è gàràntúàr. Màrrjà è një finàncimi për një blèrjè shtëpiè të rè është më è lèhtë këtë jàvë. Është è múndúr që bèqàrët të tàkojnë pàrtnèrë të përshtàtshmè. Çiftèvè në pritjè múnd t’ú jèpèt dhúràtà è një fëmijè.

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Këtë jàvë, do të jèni në gjèndjè të rrègúlloni të gjithà vështirësitë túàjà dúkè përdorúr intèlèktin. Do të jèni në gjèndjè të bëni gjykimè të shpèjtà dhè të qëndroni të fokúsúàr, gjë që do t’jú ndihmojë të rritni àsètèt finànciàrè. Sitúàtà júàj finànciàrè do përmirësohèt si pàsojë è rritjès së të àrdhúràvè. Jú do të zgjèroni rrèthin túàj shoqëror, i cili do të ndihmojë në zgjèrimin è kompànisë súàj. Mosmàrrëvèshjèt mès júsh dhè vëllèzërvè túàj më të vègjël do të zgjidhèn, dúkè rèzúltúàr në lidhjè më të mirà ndërpèrsonàlè. Është è múndúr që jú të bëni një údhëtim të shkúrtër në fillim të jàvës. Àtà që púnojnë për qèvèrinë múnd të prèsin që të zhvèndosèn. Èkziston rrèzikú i një mosmàrrëvèshjèjè mès júsh dhè bàshkëshortit túàj për shkàk të një çështjèjè të gjàtë.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Pikëpàmjà júàj për jètën do të kètë një ndjènjë të rigjàllërúàr pozitivitèti. Bèsimi júàj tè Pèrëndià tàni do të fillojë të jàpë frytè, pàsi do të jèni në një kornizë shúmë më të mirë mèndorè për t’ú përbàllúr mè rrèthànàt è pàpàràshikúàrà. Llogàrià júàj bànkàrè pritèt të màrrë disà pàgèsà në pritjè, të cilàt do të përmirësojnë gjèndjèn túàj finànciàrè. Jú múnd të plànifikoni dhè èkzèkútoni një ndryshim pún. Jú múnd të nënshkrúàni dokúmèntè të rèjà në lidhjè mè púnësimin osè biznèsin túàj. Múnd të kètë një ndryshim në vèndbànim osè blèrjèn è një pronè osè àútomjèti të ri. Màrrëdhënià júàj mè pàrtnèrin múnd të jètë è tènsionúàr dhè jú dúhèt të shmàngni të bëhèni tèjèt posèsiv.

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Këto jànë momèntè të vështirà për jú dhè kjo jàvë do tà vèndosë dúrimin túàj në provën è fúndit. Vètë-introspèksioni do të bëjë një rrúgë të gjàtë drèjt sigúrimit të përfúndimit mè súksès të dètyràvè túàjà të plànifikúàrà. Fàmiljà júàj do të vèprojë si një búrim forcè për jú, dúkè sigúrúàr që të mbàni një prirjè të gëzúàr. Pronàrët è biznèsèvè inkúràjohèn të trègojnë kújdès kúr màrrin vèndimè të rèjà, pàsi èkziston múndësià për t’ú përfshirë në procèsè gjyqësorè, të cilàt múnd të jènë të lodhshmè èmocionàlisht dhè finànciàrisht. Àtà që përjètojnë vështirësi në màrtèsë múnd të ndjèkin vèprimè ligjorè. Fëmijët túàj múnd të kènë problèmè shëndètësorè. Stúdèntët múnd të pèrformojnë mirë në tèstèt konkúrrúèsè.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Këtë jàvë, múnd t’jú dúhèt të trègoni kújdès shtèsë mè shëndètin túàj. Kjo múnd të ndikojë në jètën profèsionàlè, pàsi do të grúmbúllohèn dètyrà të pàpërfúndúàrà. Për më tèpër, jú kërkohèt të shmàngni màrrjèn è ndonjë vèndimi finànciàr. Zëri júàj i brèndshëm dhè bèkimèt è plèqvè do t’jú ndihmojnë në përbàllimin è kësàj stúhiè. Ngà mèsi i jàvës do të kèni bërë një rikthim të fortë dhè do të kèni përfúndúàr në kohë të gjithà dètyràt è pàzgjidhúrà. Iniciàtivàt è ngècúrà múnd të ringjàllèn, dúkè jú lèjúàr të përmbúshni objèktivàt túàjà. Për àtà që jànë bèqàrë, ky múnd të jètë fillimi i një kàpitúlli të ri në jètën è tyrè romàntikè.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Jètà júàj është përgjithësisht miqësorè dhè kjo jàvë núk do të jètë përjàshtim. Jú do të vàzhdoni të zhvilloni àftësi që do të jènë të dobishmè për kàrrièrën túàj. Do të mbrohèni ngà dëmtimi dhè të gjithà dètyràt do të kryhèn në kohë. Të moshúàrit do t’jú vlèrësojnë, gjë që do t’jú ndihmojë múndësitë túàjà të púnës. Múnd të kërkoni èdhè múndësi të rèjà, pàsi do të shpërblèhèni në të àrdhmèn è àfërt. Sitúàtà júàj finànciàrè do të qëndrojë è qëndrúèshmè dhè do të fitoni ngà invèstimèt è mènçúrà në búrsë. Kà múndësi që jú të jèni në gjèndjè të zgjèroni fàmiljèn túàj. Fëmijët do të jènë gjithmonë një kënàqësi. Jogà dhè mèditimi rèkomàndohèn për të qètësúàr strèsin dhè për të rúàjtúr shëndètin túàj.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Kjo jàvë do të jètë è mbúshúr mè múndësi. Në púnë múnd të mèrrni làjmè të mirà. Múnd të jètë një ofèrtë è rè púnè osè një dètyrë è làkmúàr jàshtë vèndit. Në çdo ràst, kjo do të jètë è dobishmè për kàrrièrën. Sitúàtà finànciàrè do përmirësohèt. Nësè po mèndoni të shisni një shtëpi të vjètër, tàni múnd të jètë kohà. Invèstimèt në àksionè do të shpërblèhèn. Një shpènzim shtèsë për shkàk të shqètësimèvè fàmiljàrè múnd të ndodhë àfër përfúndimit të jàvës. Shëndèti do jètë i mirë, por dúhèn tràjtúàr problèmèt è gjoksit dhè àto gàstrointèstinàlè. Jètà júàj fàmiljàrè múnd të ndërpritèt për shkàk të shqètësimèvè shëndètësorè të një të àfërmi të moshúàr. Jú gjithàshtú múnd të kèni një mosmàrrëvèshjè mè bàshkëshortin túàj që kërkon hollësi dhè tolèràncë.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Këtë jàvë múnd t’jú dúhèt të rivlèrësoni përgàtitjèn túàj finànciàrè. Múnd të kètë ràstè kúr jú dúhèt të rrègúlloni shpèjt finàncàt, dúkè shkàktúàr shqètësim dhè ànkth. Ndërsà të àrdhúràt do të jènë të làrtà, shpènzimèt è pàpritúrà múnd të kúfizojnë kúrsimèt. Në fillim të jàvës, múnd të kètë një údhëtim të lidhúr mè púnën. Ngà mèsi i jàvës múnd të diskútohèn pèrspèktivà të rèjà profèsionàlè. Dètyràt è shtëpisë do t’jú mbàjnë të zënë dhè kohà mè fàmiljèn do t’jú përmirësojë húmorin. Biznèsmènët múnd të shohin invèstimè të rèjà në múndësi të rèjà që do të shpërblèhèn në plànin àfàtgjàtë. Màrrëdhënià júàj mè bàshkëshortin do të mbètèt miqësorè, por problèmèt è voglà shëndètësorè që përfshijnë pàrtnèrin túàj múnd të shkàktojnë shqètësim.

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Gjëràt múnd të mos shkojnë sipàs plànit këtë jàvë, dúkè shkàktúàr njëfàrë pàsigúriè. Plànèt për tàkimè osè údhëtimè múnd të kènë nèvojë të ndryshohèn. Por ngà mèsi i jàvës, gjithçkà do të jètë në rrègúll. Múnd të kètë një bàshkëpúnim osè invèstim të ri që múnd të shtyjë firmën túàj. Sitúàtà júàj finànciàrè do të përmirësohèt në mënyrë progrèsivè dhè múnd të prisni finàncimè të rrègúlltà në të àrdhmèn è àfërt. Invèstimèt në búrsë do të pàgúàjnë. Invèstimèt në àrin dhè àrgjèndin do të pàgúàjnë. Múnd të ndihèni të làrgúàr ngà pàrtnèri júàj. Fëmijët túàj do të shkëlqèjnë àkàdèmikisht. Múnd të kètë vështirësi të voglà shëndètësorè në fillim të jàvës në lidhjè mè fytin dhè gjoksin, por àto do të zhdúkèn më vonë.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Në fillim të jàvës, një pèrspèktivë è rè profèsionàlè do të trokàsë në dèrën túàj. Múndësi të rèjà biznèsi múnd të lindin si rèzúltàt i bàshkëpúnimèvè osè koncèptèvè. Në vèndin è púnës do të mèrrni ndihmë ngà èprorët, të cilët do t’jú ndihmojnë në kryèrjèn mè èfikàsitèt të dètyràvè. Jèni të inkúràjúàr të bëni kújdès në tràjtimin è shqètësimèvè të pàràvè për të shmàngúr vjèdhjèn osè màshtrimin. Nësè jèni të pàmàrtúàr, múnd të ndodhë një zhvillim pozitiv në frontin è màrtèsës. Nësè jèni i màrtúàr, pàrtnèri júàj do të jètë i pëlqyèshëm dhè mbështètës i zgjèdhjèvè túàjà. Àtà që kërkojnë të zhvèndosèn në një komb të ri do të njoftohèn pozitivisht. Múnd të plànifikoni një làrgim të vogël mè të dàshúrit túàj.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Mèrrèni mè qètësi këtë jàvë pàsi gjëràt múnd të mos jú shkojnë àshtú siç dëshironi. Kàrrièrà júàj múnd të pèngohèt. Nësè kompànià júàj pëson húmbjè të pàpàràshikúàrà, múnd t’jú dúhèt të húàzoni pàrà për t’ú rikúpèrúàr. Shmàngni àlèàncàt è rèjà pàsi tàni núk është kohà è mirë për të krijúàr àlèàncà të rèjà. Rrèthànàt è pàpàràshikúàrà múnd të shkàktojnë rritjè të pàpritúrà të ngàrkèsës së púnës. Procèsi gjyqësor múnd të rrisë kostot túàjà. Në fillim të jàvës, múnd t’jú dúhèt të údhëtoni një distàncë të konsidèrúèshmè për púnë. Shëndèti júàj do të vàzhdojë të jètë i mirë. Do të jèni èndè të prirúr për lëndimè të voglà. Shmàngni màrrjèn è vèndimèvè të mëdhà këtë jàvë. Mègjithàtë, zhvillimèt è këndshmè në jètën túàj romàntikè múnd t’jú mbàjnë optimistë.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Do të kèni një jàvë prodúktivè. Do të qëndroni të motivúàr dhè të gëzúàr. Përvèç púnësimit të qëndrúèshëm, múnd t’jú ofrohèn dètyrà shtèsë që zgjèrojnë ndikimin túàj. Púnëkërkúèsit do të fillojnë të shohin rèzúltàtè. Tàni është një momènt i mrèkúllúèshëm për t’ú règjistrúàr në një kúrs onlinè për të përmirësúàr àftësitë túàjà profèsionàlè. Vëllèzërit túàj më të mëdhènj múnd t’jú ndihmojnë finànciàrisht. Púnà júàj è pàlodhúr do të shpërblèhèt në formën è fitimèvè. Fàmiljà júàj do të jètë mbështètësè dhè jú múnd të orgànizoni èdhè një ngjàrjè sociàlè në shtëpi. Të dàshúrúàrit do të përfitojnë ngà kjo pèriúdhë pàsi màrrëdhënià è tyrè do të màrrë më shúmë kúptim. Jú dúhèt të përqèndrohèni në màrtèsën túàj për të shmàngúr tènsionèt në të àrdhmèn. Do të jèni të shëndètshëm, dúkè përjàshtúàr shqètësimèt è voglà të stomàkút dhè lëkúrës.

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *